Page 5 - manas_bulten_4
P. 5
Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Sayın Almazbek ATAMBAYEV ‘ın

kutlama mesajı okundu.

Kutlama Mesajı

Sayın Kongre Katılımcıları,

Türk halklarının anayurduna, konuksever Kırgız kardeş-
lerinizin toprağına hoş geldiniz! Uluslararası Türk Devlet
Yönetimi Kongresi’nin Açılış Günü kutlu olsun! Devlet ya-
pısını güçlendirme yılında Kırgızistan’da böyle bir etkinli-
ğin düzenlenmesi hepimize hayırlı bir işarettir.

Kırgız halkı; hayatı boyunca aile veya kabile yönetimi,
adaletsizlik ve kanunsuzluğun ıstırabını çekmiştir. Bu yüz-
den halkımız şunu iyi biliyor ki, yönetim ne kadar adil ve
temiz olsa devlet yapısı o kadar güçlü olacaktır.

Türk dünyası, Batı ve Doğu ülkelerinin bilinen bilim
adamlarının bu konuda önemli düşünceleri ve teşebbüsle-
rinin tüm Türk dünyasının gelişmesine vesile olacağına yü-
rekten inanıyorum. Söz konusu kongrenin Türk dili konu-
şan ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde daha
geniş bir yol açacağı şüphesiz.

Kardeş halklarımızın parlak geleceğine yönelik çalış-
malarınız başarılı ve verimli olsun!

K.C. Cumhurbaşkanı Almazbek ATAMBAYEV

Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV böyle önemli bir konuda adım Kongrenin amacı ve ileriye dönük
konuşmasında; “ Kırgızistan da 2014 atan Kırgızistan Türkiye Manas yansıması büyük olacaktır. Çünkü
yılının Devlet Yılı ilan edilmesiyle Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum. bizlerin tarihi büyüktür. Bu büyük
bugün hem Kırgızistan’dan hem de İçerisinde bulunduğumuz bu ata tarihimiz iyi irdelenip doğru verilerle
Türkiye’den devlet kurumları ve diğer topraklarımızdaki Manas Üniversitesi ele alarak ülkelerimizin hem tarihteki
kurumların destekleri katkılarıyla de Türklerin devlet geleneğine güzel o büyük devlet yöneticiliği sistemi
gerçekleşen bugünkü kongremize bir örnektir. Çünkü Türklerin devlet ortaya çıkacak, hem de günümüz
farklı bir anlam katmaktadır. geleneğinde kurumsallaşma ve devlete açısından da değerlendirilebilecek bir
Tarihimize baktığımızda biz Türklerin olan bağlılık en üst düzeydedir” veri ortaya çıkacağının altını çizerek
birçok büyük devletleri kurduğunu diyerek herkese teşekkür etti. son derece önemli bir husus olan
görmekteyiz. Birçoğu da uzun ömürlü bu konuda konferansı düzenleyen
ve hatta yarım asır, yüzyıllar sürecek Türk Keneşi Genel Sekreter Manas Üniversitesi’ne ve değerli
bir tarihe sahip devletler kurduk. Bu yardımcısı Adahan MADUMAROV katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.
kurulan devletlerde dünya mirasına konuşmasında; 2014 yılı bildiğiniz
birçok eser bırakmıştır. Sadece gibi Kırgızistan’da devlet yılı Açılış konuşmalarından sonra I.
eserlerle kalmamakla dünya kültürüne olarak ilan edilmiştir. Türk Devlet Uluslararası Türk Devlet Yönetimi
medeniyetine gelişimine de büyük Yönetimi Geleneği Kongresi’nin Kongresi Kasım Tınıstanov Konferans
katkılar sağlamışlardır. Tarih de devlet hem Kırgızistan’da hem de iki kardeş Salonu ve diğer amfilerde 2 gün devam
yönetimine de Türklerin büyük katkısı ülkenin ortaklaşa kurduğu Manas etti. Programın sonunda 1. Uluslararası
olmuştur.” dedi. Üniversitesi’nde yapılması ayrı bir Türk devlet Yönetimi Kongresi’nin
önem katmaktadır dedi. sonuç belgesi okunarak kongrenin
T.C. Bişkek Büyükelçisi Metin geleneksel olarak düzenlenmesi kararı
KILIÇ konuşmasında;” Öncelikle K.C. Eğitim ve Bilim Bakanlığı alındı.
Temsilcisi Kanat SADIKOV; “

20. YILA DOĞRU manasbülten 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10