Page 6 - manas_bulten_4
P. 6
rgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Bülteni

T.C. Genelkurmay Başkanı

Orgeneral Necdet ÖZEL Üniversitemizde

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet ÖZEL, 25 Nisan
2014 tarihinde Üniversitemizi ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Necdet ÖZEL, Cengiz Aytmatov Yerleşkesi Sosyal Tesisler Konferans
Salonu’nda Üniversitemiz yönetimiyle bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa’da bulunan üniversitelerin gibi kendi içine kapalı sadece eğitim-
birçoğundan da ileride olduğumuzu öğretim işleriyle ilgilenen bir üniversite
Genelkurmay Başkanı rahatlıkla söyleyebiliriz. Manas değiliz, topluma açık, toplumla iç içe
Üniversitesi’nde iki slogan vardır. olan, sosyal projelerle halka hizmet ve
Orgeneral Necdet ÖZEL, 25 Birincisi gelecek elimizde, bu sloganla yardım götüren bir üniversiteyiz. Tabii
iki kardeş ülkenin geleceğini, Türk ki bu iyi ve azimli çalışmalarımızın
Nisan 2014 tarihinde Üniversitemizi dünyasının geleceğini daha ileriye sonuçlarını almaktayız. Bugün
taşımak için, geleceğin yöneticileri Kırgızistan’da ve bölgesinde açık
ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı olan gençlerimizi ortak değerlerimiz ara birinci olmamızın yanı sıra 2013
çerçevesinde en iyi şekilde yetiştirmek yılında Kırgızistan medyası tarafından
Orgeneral Necdet ÖZEL, Cengiz uğraşındayız. İkinci sloganımız ise en iyi üniversite seçildik. Avrupa
huzur iklimidir. Huzurun olmadığı Rektörler Kulübü tarafından her yıl
Aytmatov Yerleşkesi Sosyal Tesisler yerde zaten başarıdan, ilerlemeden düzenli olarak yayımlanan dergi, Orta
ve en önemlisi iyi bir gelecekten söz Asya’nın en başarılı üniversitesi olarak
Konferans Salonu’nda Üniversitemiz edemeyiz. Manas Üniversitesi huzurun Manas Üniversitesi’ni seçti. Manas
en üst seviyede olduğu, öğrencisiyle Üniversitesi’nin bu başarılarında
yönetimiyle bir araya geldi. çalışanlarıyla güçlü, kuvvetli ve gücüne güç katan bir önemli faktör ise
huzurlu, birbirine sımsıkı bağlı bir ülkelerimizin cumhurbaşkanlarının,
Kırgızistan-Türkiye Manas ailedir. Bu ikisiyle geleceği elimizde başbakanlarının, milletvekillerinin
tutarak Türk dünyası halklarına ve devlet yöneticilerinin verdiği
Üniversitesi hakkında genel bilgi hizmet ederek ortak geleceğimiz için maddi manevi desteklerdir. Bugün
çalışmaktayız. Diğer üniversiteler Türkiyemizin değerli ve son derece
veren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.

SebahattinBALCI“ManasÜniversitesi

olarak dünyanın doğusundan

batısına kadar üniversitelerde

hangi imkânlar sunuluyorsa biz de

hepsini sağlamaktayız. Sağladığımız

imkânların yanı sıra çalışanlarımıza,

öğrencilerimize ve Kırgızistan halkına

sunduğumuz hizmetler açısından

da bölgede birinciyiz. Ayrıca

4 manasbülten
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11