Aday Öğrenciler (Kırgızistan)

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Ögretim yılında Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Grafik, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümlerine alınacak öğrenci adaylarının yerleştirilmesi, Üniversitemiz Senatosu’nun 14.05.2020 tarih ve 10 no’lu toplantısında alınan karara istinaden, ORT puanın en az 100 olması ve Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre belirlenecektir.

 

  1. Özel Yetenek Sınav Takvimi:

 

1.TUR

 

Özel yetenek sınavına girme hakkı elde edenlerin ilanı

22 Temmuz 2020

Özel yetenek sınavlarının yapılması

23 Temmuz 2020

Sınav sonuçlarının açıklanması

23 Temmuz 2020

Kesin kayıtları

24-26 Temmuz 2020

Свободная квота

26 Temmuz 2020

Kontenjanların dolmaması durumunda

2.TUR

Özel yetenek sınavına girme hakkı elde edenlerin ilanı

29 Temmuz 2020

Özel yetenek sınavlarının yapılması

30 Temmuz 2020

Sınav sonuçlarının açıklanması

30 Temmuz 2020

Kesin kayıtları

01-02 Ağustos 2020

Boş kalan komtenjan ilanı

02 Ağustos 2020

Kontenjanların dolmaması durumunda

3.TUR

Özel yetenek sınavına girme hakkı elde edenlerin ilanı

05 Ağustos 2020

Özel yetenek sınavlarının yapılması

06 Ağustos 2020

Sınav sonuçlarının açıklanması

06 Ağustos 2020

Kesin kayıtları

06-07 Ağustos 2020

 

  1. Özel Yetenek Sınavı uygulamaları:

 

RESİM ve GRAFİK BÖLÜMLERİ

Saati: 10,00 Süresi: 2 saat.

Resim ve Grafik Bölümü sınavlarına girecek adaylar, Baraj sınavına tabi tutulmayacaklardır. Bu bölümlerin sınavlarına girecek adaylar yalnızca yerleştirme sınavına gireceklerdir.

Sınav, jüri tarafından alçı model, naturmort, kumaş vb. objelerden oluşturulacak bir kompozisyon çizimi şeklinde uygulanacaktır.

 

MÜZİK BÖLÜMÜ

Saati: 09,00

Baraj Sınavı - Müzik bölümü sınavı müziksel işitme, icra ve çalma yöneliktir. Sınavda adayın armonik işitme (iki ses, üç ses, dört ses), melodik işitme ve ritmik işitme becerileri ölçülür.

Bölüm Yerleştirme - Müzik Bilgisi, Kültürü ve Dikte: Sınavda adayların, temel müzik bilgileri, genel müzik kültürü ve dikte yetisi değerlendirilir. Bu amaçla, temel müzik bilgilerinin ölçüleceği, dikte ve genel müzik kültürünün değerlendirileceği kompozisyon uygulanır.

 

SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ

Saati: 09,00

Baraj Sınavı - Sahne Sanatları bölümü sınavı adayın temel oyunculuk becerisine sahip olup olmadığını sınamaktır. Sınavda adayın sahne, armonik işitme, melodik işitme ve ritmik işitme becerileri ölçülür.

 

Bölüm Yerleştirme - Genel Kültür ve Mülakat Sınavı: Bu bölümde aday, tiyatro kültür birikiminin ölçüldüğü veya ifade becerisinin sınandığı bir sınava tâbi tutulur. Adayın bireysel özelliklerini tanımaya ve hedeflerini öğrenmeye yönelik bir mülakât gerçekleştirilir. Jüri üyeleri dilerse, sahne ve doğaçlamaya ilişkin ek sorular da sorabilir.

 

  1. Sınav yeri: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Ç.Aytmatov Kampüsü, Güzel Sanatlar Fakültesi.