BİLİMSEL ETKİNLİKLER VE FAALİYET RAPORLARI
2010 - 2019

Akademik Faaliyet Formu

Sıra
No

Ad Soyad

Konu

Tarih / Yer

279 Zafer ALTUN Dr.

“Folklor, Dil ve Medeniyet Meselelerinin İncelenmesinde Bilim ve İnovasyonun Uygunluğu”

6-8 Mayıs 2019
278 Zafer ALTUN Dr.

“Türk Dünyasında Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Çalıştayı”

04-05 Mayıs 2019
277 Гүлзада Станалиева - улук окут., филология илимдеринин кандидаты

"Алишер Навои жана XXI кылым" аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция

8-11 февраль
276 Doç. Dr. Aslı YURDİGÜL

Uluslararası Ali Şir Nevai ve 21. Yüzyıl Konferansı

09-11 Şubat 2019
275

Muhittin Gümüş,

Öğretim Görevlisi

Uluslararası Mahmut Zamahşerî, Kaşgarlı Mahmut ve Alişir Nevaî’nin Dilbilimsel Mirasının Türk Lehçelerinin Araştırılmasındaki Rolleri Sempozyumu

08.11.2018-10.11.2018
274 Laborant Cıldız Öskönbaeva

“Kırgızistandaki ceviz ormanlarındaki yabani bitkilerin ve cevizin mineral içeriklerini ICP-OESte analiz etmeofillerini HPLC-DAD-MS’de araştırma" konusunda analiz yapma.

31.10.17-01.12.17
273 Araş.Gör.Dr.Topçugül NARMAMATOVA XVIII Türk Tarih Kongresi 1-5 Ekim 2018
272 Doç.Dr.Aslı YURDİGÜL Türk Tarihine Yönelik Araştırmalar 1-5 Ekim 2018
271 Dr. Öğr.Gör. Gülzada STANALİYEVA 18.TÜRK TARIH KONGRESİ 1-5 EKİM 2018
270 Prof. Dr. Mustafa PAKSOY Uluslararası ‘AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’ 2018 ‘Kongre & Sergi’, Ankara, Türkiye 12-15 Temmuz 2018
269 Prof. Dr. Mürüvvet ILGIN II. International Eurasian Agriculture And Natural Sciences Congress/Azerbaycan-Bakü 11-15 Eylül 2018
268 Doç. Dr. Zamirgul Kazakbaeva 11th International Symposium on Display Holography (ISDH2018) 25th to 29th June 2018
267 Prof. Dr. Kanatbek KOCOBAYEV ‘İnternational Green Capitals Congress (İGCC)’ 08-12 Mayıs 2018
266 Bayram BİLİR, Okt. “The Role o f Uzbek Language in World Turkology and Prospects of International Cooperation ( Dünya Türkolojisinde Özbek Dilinin Yeri ve Uluslararası İşbirliği Çalışmaları) 11-12 Mayıs 2018
265 Öğr. Gör. Muhittin GÜMÜŞ “The Role o f Uzbek Language in World Turkology and Prospects of International Cooperation ( Dünya Türkolojisinde Özbek Dilinin Yeri ve Uluslararası İşbirliği Çalışmaları) 11-12 Mayıs 2018
264 Yusuf YURDİGÜL, Doç.Dr. İletişim Eğitiminde Değerlendirme ve Akreditasyon Süreci 12-14 Nisan 2018
263 Murat Kibar, Prof. Dr. "The 2nd World Heart Congress" 14-16 Mayıs 2018
262 Doç.Dr. Aslı YURDİGÜL Kültürel Bilişim ve İletişim & Medya Çalışmaları 3-4 Mayıs 2018
261 Hamza ÇAKIR, Prof. Dr. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği (USEAS) 26-28 Nisan 2018
260 Metin BAYRAKTAR, Prof. Dr. VII. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi 2-5 Mayıs 2018
259 Sebahattin SİVRİKAYA, Öğr. Gör. Türk Soylu Halkların Musiki Medeniyetinin Tedkiki Problemleri, XVII Uluslararası İlmi, Uygulamalı Konferans, Bakü 12-13 Nisan 2018
258 Orhan Kemâl TAVUKÇU, Prof. Dr. Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu 19-21 Nisan 2018
257 Hasan GÜZELBEKTEŞ, Prof. Dr. Multidisipliner bir anlayış içerisinde, Temel, Klinik Öncesi Bilimler, Klinik Bilimler, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi, Zootekni ve Hayvan Besleme bölüm başlıkları altında üniversitelerin ilgili bölümlerindeki araştırmacıların konuyla ilgili güncel araştırma sonuçlarının paylaşılması 2-5 Nisan 2018
256 Hasan GÜZELBEKTEŞ, Prof. Dr. Multidisipliner bir anlayış içerisinde, Temel, Klinik Öncesi Bilimler, Klinik Bilimler, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi, Zootekni ve Hayvan Besleme bölüm başlıkları altında üniversitelerin ilgili bölümlerindeki araştırmacıların konuyla ilgili güncel araştırma sonuçlarının paylaşılması 2-5 Nisan 2018
255 Prof. Dr. Nadir Çeliköz Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Derneği tarafından düzenlenmiştir. Journal (IBAD) ve ASOS Eğitim Danışmanlığı Şirketi, Yeditepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi desteklemiştir 9-11 Nisan 2018
254 Yrd. Doç. Dr. Jamila Smanalieva

" Doğal bitkilerin biyolojik aktif maddelerini kullanımı ile Kırgızistandaki ceviz ormanlarının sürdürülebilir kalkınma yönetimi ve yeni değerleri yaratımı "

23.10.17-01.12.17
253

Prof. Dr. Selahattin GÜLTEKİN

International Conference on Chemical and Biochemical Engineering

23-24 Ocak, 2018 tarihli İstanbul Toplantısı, 21-22 Ocak, 2018 tarihli Antalya Toplantısı
252 Öğr. Gör. Dr. Canıl İSKAKOVA “Kırgızistandaki ceviz ormanlarındaki yabani bitkilerin fenolik asit ve flavonoid profillerini
HPLC-DAD-MS’de araştırma" konusunda analiz yapma
31.10.17-01.12.17
251 Prof.Dr Askarbek TÜLÖBAEV

“Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar - Sporlar Sempozyumu”, Kahramanmaras / TURKEY

08-10 December 2017
250 Mustafa Köylü, Prof. Dr. Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi, İstanbul 16-18 Kasım 2017
249 Halit Aşlar, Yrd. Doç. Dr. 1. Uluslararasi Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu 3-5 Kasım 2017
248 Hasan GÜZELBEKTEŞ, Prof. Dr. Kazakh National Agrarian University 11-13 Mayıs 2017
247

Zarima JUMAKANOVA Araş.Gör. Dr.

Kazakh National Agrarian University, Almaty, Kazakstan 11-13 Mayıs 2017
246 Nariste KADIRALİEVA Öğr.Gör.

4th International VETIstanbul Group Congress, Almaty KAZAKHSTAN

11-13 Mayıs 2017
245 Harun Ceylan, Ph.D. Varying Old Age Policies In The Context Of Demographic Change Bodrum / MUGLA 5-8 October 2017
244 Doç. Dr. Burul SAGINBAYEVA Современные проблемы тюркологии: Язык-Литература-Культура. Международная научно-практическая конференция. 17-18 ноябрь 2016-жылы
243 Elmira Abdildayeva The International Society for Analysis, its Applications and Computation (ISAAC) .
the 11th ISAAC congress will take place at Linnaeus University, Sweden
14-18 August 2017
242 ERDOĞAN AKMAN
UĞUR ÜNAL
“27 Mayıs 1960'dan 15 Temmuz 2016'ya Darbeler ve Geçmişten Günümüze Darbe Olgusu ve Millet Egemenliği Kültürü” Uluslararası Sempozyumu  
241

ERDOĞAN AKMAN
UĞUR ÜNAL

27 Mayıs 1960'dan 15 Temmuz 2016'ya Darbeler ve Geçmişten Günümüze Darbe Olgusu ve Millet Egemenliği Kültürü” Uluslararası Sempozyumu  
240 Burak OĞUL, Araş. Gör. Solutions of The Rational Difference Equations, Solution Of The Maximum Of Difference Equations 10-12 Mayıs 2017
239 Yrd. Doç. Dr. Şamil SEFERGİL Sözlü Bildiri: The Three-Dimensional Reconstruction Of The Sheep Heart. Poster Bildiri: An Example Of Android Applications In The Training Process In Veterinary Faculties 11-13 Mayıs 2017
238 Fatih Ramazan İSTANBULLUGİL - Uzman

Fermented Milk Drinks Produced In Kyrgyzstan

11-13 May 2017
237 Fatih Ramazan İSTANBULLUGİL - Uzman Multidisipliner bir anlayış içerisinde, Temel, Klinik Öncesi Bilimler, Klinik Bilimler, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi, Zootekni ve Hayvan Besleme bölüm başlıkları altında üniversitelerin ilgili bölümlerindeki araştırmacıların konuyla ilgili güncel araştırma sonuçlarının paylaşılması 11-13 May 2017
236 Murat KARAHAN, Doç. Dr. 4th International VETIstanbul Group Congress, Almaty KAZAKHSTAN 11-13 May 2017
235 İhsan KISADERE, Uzman.Dr.

The Effects of Quercetin on Antioxidant System and Some Blood Parameters in Rats Exposed to Acute Cadmium Toxicity

11-13 Mayıs 2017
234 Hasan GÜZELBEKTEŞ, Prof. Dr. The effects of fluid resuscitation on the hemodynamic parameters of experimental induced endotoxemia in the neonatal calves 11-13 Mayıs 2017
233 Hasan GÜZELBEKTEŞ, Prof. Dr. The levels of Trace Element and Macrominerals in Calves with Sepsis 11-13 Mayıs 2017
232 Ertan ORUÇ, Doç. Dr. Gynecologic and Pathologic Study on The Genital Diseases of Dogs in Bishkek 11-13 Mayıs 2017
231 Halit Aşlar, Yrd. Doç. Dr.

Kırgızistan'da Dil Tercihleri ve Türkçe Öğretimi Üzerine

20-23 Nisan 2017
230 Hamza ÇAKIR, Prof. Dr.

Demokrat Parti İktidarı ve Basın

13-14 Nisan 2017
229 Araş. Gör. Canıl İSKAKOVA

Uluslararası DAAD Mezunları Gıda Güvenliği Semineri (International DAAD Food Security Network Seminar) ve arkasından gelen 3.Uluslararası Gizli Açlık Congresi (3rd International Congress of Hidden Hunger)''

12-22 Mart
228 Prof.Dr Askarbek TÜLÖBAEV “Devlet, özel ve akademik işbirliği kapsamında özel veterinerlik hizmet sistemlerinin güçlendirilmesi" adlı eğitim kursu, JAPONYA, OBİHİRO 01–15 Mart 2017
228 Ümit GÜRBÜZ, Prof.Dr International Congres on Food of Animals «Industry Partnership» / GİRNE/KKTC (4Gün) 10-13 November 2016
227

Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAYEV, Öğr. Gör. Dr. Şamil SEFERGİL

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (DHSÖ), Kazakistan Ulusal Agrarnıy Akademisi (KazNAU)

 
226 Aida Kasieva Ph.D. Dr. Öğr. Gör. Amerika Göstergebilim Toplumu'nun 41. yıllık Toplantısı  
225 Prof. Dr. Kanatbek Kocobayev Deprem mühendisliği konusundaki uluslararası bilimsel-pratik konferansı, Bişkek ve Isık-Göl, Kırgızistan Ağustos 25-31, 2016
224 Prof.Dr Askarbek TÜLÖBAEV 4th OIE Global Conference on Veterinary Education: Implementing OIE guidelines to ensure the excellence of the veterinary profession “Learning today, preserving our future” Bangkok (Thailand) 22–24 June 2016
223 Kishimzhan Eshenkulova, Dr III. Uluslararası Türk Dünyası Arastırmaları Sempozyumu 25-27 Mayıs, 2016
222 Prof. Manasbek MUSAEV Россия Федерациясынын Маданият министрлиги жана Кыргыз Республикасынын Маданият жана туризм министрлиги Май 2016
221 KUSEYİN İSAYEV (PROF.DR.) VI. Uluslararası Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Kongresi “Türk Dilli Ülkelerde Tarih, Toplum ve Değerler” 02.04 Aralık 2015
220 Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ VI. Uluslararası Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Kongresi “Türk Dilli Ülkelerde Tarih, Toplum ve Değerler” 02.04 Aralık 2015
219 Öğr.Gör. Dr. Bakıt TURDUMAMBETOV

Birinci Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu

19-21 Kasım 2015
218 Yrd. Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK Turizmin Türk Dünyası'nın ilerlemesi ve bütünleşmesine sağlayabileceği katkıların yükseltilebilmesi noktasında konunun çok boyutlu olarak incelenmesi ve tartışılmasında yarar vardır. Buradan hareketle, Türk Dünyası'nda turizmin gelişme perspektiflerinin, sorunlarının ve çözümlerinin tartışılması amacıyla bu sempozyum düzenlenmiştir.  
217 Doç. Dr. Baris ERDEM “1. Uluslararasi Türk Dünyasi Turizm Sempozyumu” 19-21 Kasım 2015
216 Prof. Dr. Zarlık MAYMEKOV ' Geleceğe Giden Yolumuz Doğal Kaynakları Adaletli ve Akıllıca Kullanmaktır' 19-20 Kasım, 2015
215 Öğr. Gör. Abdı SATAROV "İpek Yolu: Birlikte Aynı Yolda" Uluslararası Medya Forum  
214

Gökçe Yoğurtçu, Dr.

CSER-Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Konferansı

29-31 Ekim 2015
213

Doç. Dr. Hakan DÜNDAR

Uluslararası Katılımlı II. Değerler Eğitimi Sempozyumu

4-7 Kasım 2015
212

Öğr. Gör. Artıkpay SÜYÜNDÜKOV

5. Uluslararası Bastau Film Festivali, Kazakistan

21-25 Ekim, 2015
211

проф. Манасбек Мусаев

Казак Республикасынын Маданият жана спорт министрлиги, Казакстандын илимий-изилдөөчүлүк маданият институту, КМШ мамлекет-катышуучуларынын чыгармачыл жана илимий интеллигенциясынын Х форуму

21-23.10.2015
210

Öğr.Gör.Dr. Ulanbek Alimov

"Dede Korkut ve Türk Dünyası" konulu III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, İzmir, Çeşme

19-23 Ekim 2015
209

Prof. Dr. Murat Kibar

Kalkınmakta olan ülkelerde sürdürülebilir hayvancılık", Rajamangala Universityof Technology Isan

27 -30 Ekim 2015
208

Araş. Gör. Canıl İSKAKOVA

Berlin Teknik Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü

1.08.2014-1.08.2015
207

Kubat KEMELOV

Çevre Kirliliği, Restorasyon ve Yönetimi 17.Uluslararası Konferansı, Berlin, Almanya

14-16 Eylül 2015
206

Hakan ÇOŞAR, Yrd. Doç. Dr.

Türk İslam Siyasi Düşüncesi, Aksaray Üniversitesi

08-10 Ekim 2015
205

Yrd.Doç.Dr. Zuhra Altımışova

Proje ziyareti Almanya'nın Berlin şehrinde 7 Haziran-4 Ağustos tarihleri arasında Berlin Humboldt Üniversitesi, Doğu Avrupa Tarihi bölümü başkanı Jörg Baberowski danışmanlığı altında gerçekleşmiştir.

 
204

Dr. Baktıbek Isakov

Padova Üniversitesi, Padova, İtalya

 
203

Yard. Doç. Dr. Roza ABDIKULOVA

Alman Bilim Adamlarının Eserlerine Göre XVIII-XIX. Yüzyıllarda Kırgızlar ve Kırgızistan. (Johann Eberhard Fischer, Gerhard Friedrich Müller, Alexander von Humboldt, Karl Ritter and Klaproth).

 
202

Yrd.Doç.Dr. Seyil NAJİMUDİNOVA

IV Türk Dünyası Ekonomi Forumu, Çorum/Türkiye

7-9 Mayıs 2015
201

Arş.Gör.Dr. Zamira ÖSKÖNBAYEVA

IV Türk Dünyası Ekonomi Forumu, Çorum/Türkiye

7-9 Mayıs 2015
200 Prof.Dr. Zafer GÖNÜLALAN 2. Uluslararası Tarım, Gıda ve Gastronomi Kongresi Antalya , Belek 8-12 Nisan 2015

199

Prof.Dr. Anvarbek MOKEYEV

"Türk ve Moğol Dünyası: Geçmişi ve Bugünü"

16-17 Şubat, 2015

198

Öğr. Gör. Abdı SATAROV

TV Yönetim Kurulu Başkanlar Toplantısı ve Tecrübe Değişimi

27 – 31 Ocak, 2015

197

Ogr.Gör. Kanıbek Omürbekov

"Yayın Tasarımı" Eğitim Semineri.

 

196

Prof. Dr. Murat Sadullah Çebi

"Türk Dili Konuşan Ülkeler Arasında Bilgi/Haber Akışını Güçlendirmek"

 
195
Erdal AYDOĞMUŞ, Okutman

"Ethnogenesis, History, Language and Culture of the Karachay-Balkar People"

24 -28 Kasım 2014

194

Murat Kibar, Doç. Dr.

Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

23 -26 Ekim 2014

193

Murat Kibar, Doç. Dr.

International VetCamp, Small Animal Program

14-17 Ağustos 2014

192

Dr.Rayhan TAŞTEMİROVA

İki yakın dil olan Türkçe ve Kırgızca arasında etkileşim kurmak ve öğretim elemanları arasında tecrübe paylaşımını sağlamak.

18.10.2014 - 01.11. 2014

191

Prof. Dr. Avıt ASANOV

Karışık Sistemlerin Optimizasyon Problemleri, Issık- Göl

25 Temmuz -5 Ağustos 2014
190
Doç.Dr.Elman HAZAR

Kirgiz Milli Akademisi ve Russiya Bilimler Akademisi, Issık-Göl

25 Temmuz-5 Agustos

189

AYBEK BÖDÖŞOV, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

NOVEL FOOD APPROACHES IN FOOD INDUSTRY EGE ÜNİVERSİTESİ

 

188

Dr. Mira CUNUSOVA

Borlaug Summit on Wheat for Food Security. Celebrating 100 Years of Dr. Norman BORLAUG - NOBEL PEACE LAUREATE.

22-28 March 2014

187

Dr. Mira CUNUSOVA

Wheat Stripe Rust' konulu II Uluslararası Bilimsel Sempozyumu, ICARDA, Gida, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı , BGRI, CIMMYT, FAO.

April 28-May 1, 2014

186

Докт . Бакыт Мурзараимов

Ислам илимдеринин түптөлүшү жана алардын өз ара байланыштары

28 - 30 май 2014

185

ETHEM MUTLU TEMİZEL, Doç. Dr.

SÜT SIĞIRI SÜRÜ SAĞLIĞI KONGRESİ"

22 -25 MAYIS 2014

184

Dr. Elira TURDUBAEVA, Araş. Gör.

“ASEEES-CESS Ortak Bölgesel Konferansı” adlı Uluslararası Bilimsel Konferansı

21–24 Mayıs 2014

183

Prof. Dr. Nurbübü ASİPOVA

I International Congress on Asia

15-16 May, 2014.

182

Yrd.Doç.Dr. Kamalbek KARIMŞAKOV

2014 PEP Annual Conference: "Inclusive Growth and Employment for Poverty Reduction"

30 Nisan - 8 Mayıs, 2014.

181

Yrd.Doç.Dr. Seyil NAJİMUDİNOVA

"II. KADIN ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU“ Eskişehir, TÜRKİYE

2-4 Mayıs 2014

180

Doç. Dr. Burul SAGINBAYEVA

II. Uluslararası Türk ve Dünya Edebiyatları Arasında Etkileşimler Sempozyumu

8-10 Mayıs 2014 Zonguldak

179

Öğr. Gör. Kadir YOĞURTÇU

II. KAZAKİSTAN'DA TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI”

28-29 NİSAN 2014

178

Musa Özgür ÖZYİĞİT, Doç. Dr.

"BUZAĞI SAĞLIĞI SEMPOZYUMU"

18-20 Nisan 2014

177

Prof. Dr. Askarbek Zarlıkoviç TÜLÖBAEV

International Vetıstanbul Group Congress-2014, Istanbul, Turkey

28-30 April, 2014

176

Bilge Kağan SELÇUK Türkiye Türkçesi Okutmanı

KAZAKİSTAN'DA TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİ

28 - 29 Nisan 2014

175

Bilge Kağan SELÇUK Türkiye Türkçesi Okutmanı

VI. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu

24-26 Nisan 2014

174

Halit Aşlar, Dr.

I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

 

173

Dr. Cengiz BUYAR

Türk Dünyası Araştırmaları

18-21 Mart 2014

172

Ömer ÇAKIN Dr.

Türk Dünyası Araştırmaları(Edebiyat, Kültür, Sanat, Medya vb.)

18-21 Mart 2014

171

Erdal AYDOĞMUŞ, Okutman

I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu

18.03.2014- 21.03.2014

170

Savaş CANBULAT Doç. Dr.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENTOMOLOGY

21-23 Şubat 2014

169

Dr.Ümüt Asanova

International Association "Ch.Aitmatov and His Issyk-Kul Forum", Ministry of Culture of the KR, Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Bishkek-Issyk-Kul,

14-15 November, 2013

168

Dr.Ümüt Asanova

Council for Research of Values and Philosophy, Washington D.C.; Eastern China Normal University, Shanghai, China.

December 16-17, 2013

167

Dr.Ümüt Asanova

Council for Research of Values and Philosophy, Washington D.C.; Fudan University, Shanghai, China.

December 18-19, 2013

166

Dr.Ümüt Asanova

Council for Research of Values and Philosophy, Washington D.C.; Xi-An Jiaotong University, Xi-An, China.

December 21-22, 2013

165

Dr.Gülzada NARMAMATOVA

VII Uluslararası Türkoloji Konferansı “Gerçek Türkoloji: Dil, Tarih ve Türki halklarının kültürü”

 

164

Prof.Dr. Сıldız Urmanbetova

Metaphysics: East and West, East China Normal University
Morality and Responsibility in Times of Global Changes, Fudan University

 

163

Araştırma Görevlisi, Venera NARİNOVA

Uluslararası “Medya Çalışmaları: 21. Yüzyılın Eşiğinde Kültür ve İletişim: Sorunlar, Sorgulamalar ve Öneriler

20-23 Kasım 2013

162

Öğr. Gör. Dr. Ulanbek ALİMOV

II. Milletlerarası Tarihi Roman ve Romanda Tarih Sempozyumu

7-9 Kasım, 2013

161

Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU

VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

 

160

Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU

VIII.Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi, Anadolu Üniversitesi

 

159

Öğr.Gör. Artıkpay SÜYÜNDÜKOV

‘Bastau' Uluslararası Film Festivali

16 -21 Ekim, 2013

158

Zamira Derbişeva Prof. Dr.

Eğitimdeki Çok Dillilik ve Kültürlerarası İletişim

 

157

Araş. Gör. Dr. Elira TURDUBAEVA

“Medya ve Kitle İletişimi İkinci Uluslararası Sempozyumu”

‘2013 Uluslararası Akademik Konferans'

“Beşeri ve Sosyal Bilimler Sorunları Uluslararası Konferansı (ICHSS 2013)”

10-14 Eylül 2013, Burgas, Bulgaristan
16-19 Eylül, 2013, Napoli, İtalya
20-22 Eylül, 2013, Roma, İtalya.

156

Жамгырбек Бөкөшов

ХХ111 Дүйнөлүк философиялык конгресс.

4- 10- август, 2013 ж.

155

доцент, доктор Таалайбек Абдиев

VIII Эл аралык түркология конгресси

30-сентябрь - 4-октябрь 2013-жыл

154

Nurdin Useev, Yard.Doç.Dr.

Milletlerarası Eski Türk Yazıtları: Dil, Tarih ve Kültür Sempozyumu

25-28 Eylül, 2013

153

Dr.Ümüt Asanova

3-d World Sociological Congress, organized by the KTMU. – Bishkek

2010

152

Dr.Ümüt Asanova

“Пост-Градуалдык билим берүүнүн маселелери" аттуу Эл аралык конференция

2010

151

Dr.Ümüt Asanova

Culture-Asia Art Forum

December 2010

150

Dr.Ümüt Asanova

International Conference on: ALTAY COMMUNITIES: MIGRATIONS AND EMERGENCIES OF NATIONS, Istanbul, Turkey.

18-19 July 2011

149

Dr.Ümüt Asanova

Ethical Thinking – Past And Present Contemporary Ethical Theories

22- 23 May 2013

148

Dr.Ümüt Asanova

“Identity and Otherness”

6 – 7 January, 2013

147

Dr.Ümüt Asanova

“Transcendence and Immanence in Buddhism, Confucianism and Christianity”

Май 25 – 27, 2012

146

Dr.Ümüt Asanova

“Dialogue and Cooperation Among Cultures and Civilizations”

29-30 May 2012

145

Dr.Ümüt Asanova

“Traditional Virtues and Values and Contemporary Society in a Global Age” , Remnin University of China, Beijing, China

29-30 May, 2012

144

Dr.Ümüt Asanova

“ Чынгыз Айтматов жана Түрк цивилизациясынын Ренессансы"

25 - 28 май , 2012

143

Dr.Ümüt Asanova

The Third China International Symposium on Mongolian Studies, (Invited as a Special Guest).

12-14 December, 2012

142

Yrd. Doç. Dr. Zeki SEVEROĞLU

Global Network for Environmental Science and Technology (Global NEST) Atina / Yunanistan

5-7 September, 2013

141

Ümüt Asanova

“Identity and Modernization in Islam” proposed and organized by the Council for research in Values and Philosophy within the 23rd World Congress of Philosophy “Philosophy as Inquiry and Way of Life” which was held in Athens (School of Philosophy, University of Athens, Greece)

from August 4th to 10th 2013.

140

Ümüt Asanova

“Culture and Philosophy as Way of Life in Times of Global Change”, University of Athens, Greece

August 1-3, 2013

139

Prof. Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA

Bitki Patoloji 10. Uluslararası Kongresi (ICPP2013)
"The 10th International Congress of Plant Pathology (ICPP2013)

25-30 Ağustos 2013 Pekin, Çin
August 25-30, 2013, Beijing, China

138

Prof.Dr. Сıldız Urmanbetova

"Kyrgyzstan's Transformation: Impact of Russia and USA" adlı proje üzerinde araştırma yaptım

Mart-Haziran 2013

137

Doç. Dr.Saltanat Mambayeva

Orta Asya İngiliz Dilci Öğretim Elemanlarının Kongresi, Aurora Sanatoriumu, Isık-Göl, Kırgızistan

Haziran 26-28, 2013

136

Doç. Dr.Saltanat Mambayeva

Critical Thinking in English Language Learning and Teaching, Aurora Sanatorium, Lake Issyk-Kul, Kyrgyzstan

June 26-28, 2013

135

Yrd.Dr.Yusuf AVCI

Türk Dünyasında Vizyon Arayışı 11. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi

10-16 Haziran 2013

134

Aygül Elebayeva

CATEC-2013 English language school Lingua

25.06.2013-28.06.2013

133

Apsamatova Gülnara

CATEC-2013 English language school Lingua

25.06.2013-28.06.2013

132

Bubusara Ukubaeva, Okutman

CATEC-2013 English language school Lingua

25.06.2013-28.06.2013

131

Yrd. Doç. Dr. Zeki SEVEROĞLU

Phytoplankton'larda (sucul ortamlarda yaşayan algler) Ağır metal Çalışması

 

130

Erdal AYDOĞMUŞ, Okutman

II. Uluslar arası Türk Dilinin ve Edebiyatının Bugünkü Sorunları Çözümleri Sempozyumu

30 Mayıs- 1Haziran 2013

129

Dr. Baktıbek Isakov

5. Uluslar arası Türkoloji Sempozyumu
19- 21 Nisan 2013, Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk- Kazak Üniversitesi

19-21 Nisan 2013

128

Erdal AYDOĞMUŞ, Okutman

5. Uluslar arası Türkoloji Sempozyumu
19- 21 Nisan 2013, Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk- Kazak Üniversitesi

19-21 Nisan 2013

127

Dr. Baktıbek Isakov

Araştırma ve Eğitim Amaçlı Değişim Programı

20 Şubat 2012-20 Şubat 2013 (1 yıl)

126

Prof.dr. Kubatbek Tabaldiev

"Cultural and historical heritage and modern culture" International scientific-theoretikal seminar . Almaty

30 november 2012

125

Prof.dr. Kubatbek Tabaldiev

Marginale Formen des altturkischen Schrifttums : Nicht-klassische Runeninschriften in Zentrum Eurasiens und ihre Entzifferung Berlin, Germany

22.11.2012 - 25.11.2012

124

Prof.dr. Kubatbek Tabaldiev

Кыргыз Республикасынын тарыхый жана маданий мурастарды иликтөө боюнча "Мурас" кору. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети.

15-16-ноябрь 2012-жыл.

123

Mehmet KILDIROĞLU Yrd. Doç. Dr.

Материалы Международной научной конференции «Кыргызский каганат в контексте тюркской цивилизации: проблемы кыргызоведения», посвященной к 1170-летию образования Великого Кыргызского каганата

15-16 Ekim 2012

122

Mehmet KILDIROĞLU Yrd. Doç. Dr.

Orta Asya'da İslam Medeniyeti

13-15 Ekim 2012

121

доцент, доктор Таалайбек Абдиев

Marginale Formen des altturkischen Schrifttums : Nicht-klassische Runeninschriften in Zentrum Eurasiens und ihre Entzifferung, Berlin, Germany

22-25 Kasım 2012

120

Prof. Dr. Suat CEBECİ

II. Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu

16-18 Kasım 2012

119

доцент, доктор Таалайбек Абдиев

"Котормо жана анын келечеги" аттуу 3-эл аралык илимий-практикалык симпозиум Бишкек

8-9-ноябрь, 2012-жыл

118

Okt. Osman ARICAN

3. Uluslararası Tercümanlık ve Geleceği Sempozyumu

8-9 Kasım 2012

117

Dr Nurlan MAMATOV

Türkiye Cumhuriyeti Ankara Üniversitesinde öğrenim görecek Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğrencilerini yerleştirmek ve onlara rehberlik yapmak üzere

17-23 Ekim 2012

116

Prof.Dr. Cıldız Urmanbetova

Doğu , Batı , Rusya Güvenliği

15-17 Ekim 2012

115

Okt. Osman ARICAN

VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı

24-28 Eylül 2012

114

Askatbek MAMADİEV

VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı

24-28 Eylül 2012

113

Okutman KERİM SARIGÜL

VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı

24-28 Eylül 2012

112

Prof.Dr. Veli Yılgör ÇIRAK

4th WGs CAPARA Meeting (COST ACTION FA 0805)

19-21 September 2012

111

Prof. Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA

" New Era in Entomology, XX1Y Interantional Congress of Entomology, EXCO, Daegu, Korea Rebulic.

August 19-25 2012

110

Prof.Dr. Zamıra DERBİŞEVA

'Doğal İki Dilli ve Uluslararası Kültürel İlişikiler' adlı VI. Uluslar arası seminer.

23.07.12 - 28.07.12

109

Bilge Kağan SELÇUK

5. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı

5–6 Temmuz 2012

108

Öğr. Gör. Dr. Mira CUNUSOVA

«Ziraat Bitkileri Tohumculuğu ve Geleceği » konulu Uluslar arası Konferans . Almalıbak, Kazakistan

28-29 Haziran 2012

107

Y.Doç.Dr. Kazım YILDIRIM

 

"School Of Social Work Theory And Practıce 2012” (Sosyal Hizmet Teori ve Uygulamaları Okulu-2012) sempozyumunun “Social Work and Deinstitutionalisation--Homelessness and Housing” (Sosyal Çalışma ve Kurumsallaşamama- Evsizlik ve Konut)

17-23.06.2012

106

Prof. Dr. Ali İSLAM

10th International Vaccinium&Other Superfruits Symposium and Exhibitionto be held in Maastricht, Province of Limburg, theNetherlands.

June 17-22, 2012

105

Prof. Dr. Tabaldiev Kubatbek

"IV. Arkeolok Oruzbaev Konferansı"

 

104

Mustafa CEVİZ, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

19'uncu Orta Asya Uluslararası İletişim ve Bilişim Teknolojileri Konferans ve Fuarı

29-31 Mayıs 2012

103

Dr. Ercan EKMEKÇİOĞLU, Öğr.Gör.

"Değişen Dünyada Yerel Yönetimlerin Modernizasyonu"

30-31 Mayıs 2012

102

Bilge Kağan SELÇUK

4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları

23-26 Mayıs

101

Prof.Dr. Bayram Kodaman

Osmanlı İmparatorluğu ve I. Dünya Savaşı

16-19 Mayıs 2012

100

Prof. Dr. Nurbübü ASİPOVA

‘Küreselleşme Süreçleri Çerçevesinde Pedagojik Eğitim Sisteminin Gelişmesi' Uluslararası Konferansı

17-18 Mayıs 2012

99

Öğretim Görevlisi Kadir YOĞURTÇU

Dil Meselelerinin Tartışılması

09-12 Mayıs 2012

98

Dr. Ercan EKMEKÇİOĞLU, Öğr.Gör.

Avrasya girişimciliğini vurgulamak ve önemine dikkat çekmek.

02-04 Mayıs 2012

97

Dr. Ercan EKMEKÇİOĞLU, Öğr.Gör.
Ass.Prof.Dr. Osman BARAK

The International Conference on Economics and Finance aims at bringing together academicians and decision makers involved in research about Eurasian countries in a forum to discuss current and future economic and social issues of the region.

27-29 Nisan 2012

96

Dr. Ercan EKMEKÇİOĞLU, Öğr.Gör.

Sosyal Bilimler Araştırmalar Derneği SOBiAD II. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBiLKO)

28 Nisan 2012

95

Kanışay Muktarova

“İletişim, Kültür, Etik ve Yaratıcılık” başlıklı I.Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu

26-27 Nisan 2012

94

Bilge Kağan SELÇUK Türkçe Okutmanı

V. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu 25-27 Nisan 2012

25-27 Nisan 2012

93

Osman ARICAN

V. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu 25-27 Nisan 2012

25-27 Nisan 2012

92

Öğr.Gör. Dr. Zakir Çotaev

“Dönüşen Dünya'da Bilgiler: Üniversiteler, Demokrasi ve Toplumsal Değişim (Knowledge in a Transforming World: Universities, Democracy and Social Change)” adlı akademik seminer

22-26 Mart 2012

91

Yunus Emre Gürbüz, Dr.

International Seminar: The State in Eurasia. Performance in Local and Global Arenas. Kolkata, Hindistan

14-16 Mart 2012

90

İlhan ŞAHİN, Prof. Dr.

International Seminar: The State in Eurasia, 14-16 March 2012, Kolkata, Hindistan

14-16 Mart 2012

89

Öğr.Gör. Osman ARICAN

"Örnek İnsan, Sonsuz Miras" Doğumunun 110. Yılında Hüseyin Karasayev

29 Şubat 2012

88

Öğr.Gör. Kadir YOĞURTÇU

‘Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim Elemanlarının Özyeterlilik Algıları Üzerine Bir Değerlendirme’

08-10 Şubat 2012

87

Öğr. Gör. Dr. Ercan EKMEKÇİOĞLU

The Macroeconomic Effects of World Crude Oil Price Changes
"Dünya Ham Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin Makroekonomik Etkileri"

13-14 Ocak 2012

86

Osman ARICAN

2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Dil ve Üslûp İncelemeleri)
2nd International Symposium of Turkish Language and Literature (Language and Style Analysis)


XI. Uluslararası Dil-Yazın Deyişbilimi Sempozyumu GÖNÜLLÜLÜK VE HOŞGÖRÜ

19-21 Ekim 2011
19-21 October 2011
13-14 Ekim 2011

85

Fatih ÇELİK

Türk Halk Kültürü

21-24 Kasım 2011

84

Semih BABATÜRK

IV. Dünya Dili Türkçe

22-24 Aralık 2011

83

Muhammet Nurullah CİCİOĞLU

Türk Halk Kültürü

21-24 Kasım 2011

82

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Sarı

Avrasya Ekonomileri Peaceful Coexistence in a World of Diversity in Global Era

12-14 Ekim 2011

81

Аскарбек Зарлыкович ТҮЛӨБАЕВ
Мира Карбековна ДЖУНУСОВА

«Үрөнчүлүк жана көчөт өстүрүүнүн технологиялары»

31 октябрь-5 ноябрь 2011

(Ескишехир-Маниса)

80

Prof. Dr Askarbek TÜLÖBAEV

Öğr. Gör. Dr. Mira DCUNUSOVA

Bitki Yetiştirme ve Çiftçiliğin Önemli Problemleri,

31.10.2011-05.11.2011

Eskişehir-Manisa

79

Prof. Dr. İlhan Şahin

Post-Soviet States: Two Decades of Transition and Transformation

1-3 November 2011

78

Prof. Dr Askarbek TÜLÖBAEV

Öğr. Gör. Dr. Mira DCUNUSOVA

Tohum ve Fidanlık Üretim Tekniklerinin Geliştirilmesi” eğitim programı illerinde yapıldı.

31.10.2011-05.11.2011

Eskişehir-Manisa

77

Uzman Fatih ERENLER

ADANA ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ

 

76

Mustafa CEVİZ

Maksatbek INAKBEKOV

KAFKAS ÜLKELERİ, TÜRK CUMHURİYETLERİ VE TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME TOPLANTISI

3-5 Ekim 2011

Gence/AZERBAYCAN

75

Dr. Roza Abdıkulova

VII. Uluslararası Atatürk Kongresi

17-22 Ekim 2011

74

Öğretim Görevlisi Ezgi Oya GÜMÜŞ

Edebiyatta Dil ve Uslup İncelemeleri

18-21 Ekim 2011

73

Prof. Dr. Kusein İSAEV

Medeniyetler Dialogu IX. Bilimsel Toplantısı. “Göçebe Uygarlığı: Dün ve XXI. Yüzyılda Medeniyetler Dialogu” yuvarlık masa

6-10 Ekim 2011

72

Doç. Dr. Damira Caparova

International Conference on Eurasian Economies 2011

12-14 October 2011

Bishkek-Kyrgyzstan

71

Prof. Dr. İlhan Şahin

Indias Eurasian Endeavour: Rediscoveries and Reformulations

29- 30 September 2011

New Delhi

70

Öğr. Gör. Dr. Ercan EKMEKÇİOĞLU

International Conference on Eurasian Economies 2011

12-14 October 2011

Bishkek-Kyrgyzstan

69

Prof. Dr. Anarkül Urdaletova

Uygarlığın Gelişmesinde Matematik

21-24 Eylül 2011

68

Öğr.Gör. Dr. Jamila SMANALİEVA

"Öğrenme, Ağlar, Işbirliği -Yeni kavramlar ve Sosyal Medya" Uluslararası Mezunlar Semineri

23 Mayıs - 1 Haziran 2011

Berlin

67

Araştırma GörevlisiCengiz BUYAR

International Symposium on Altay Communities: Migrations and Emergence of Nations

18-19 July 2011

İstanbul

66

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Sarı

The Tenth METU Conference on International Relations, Rethinking International Relations: Theory and Practice

15-17 Haziran 2011

65

Öğretim Üyesi Tuncer ÖZDİL

Okutman Kadir YOĞURTÇU

Euro-American Conferance for Academic Disciplines, Provence

7-10.06.2011

64

Prof. Dr. Kanatbek Kocobaev

I.Doğal Kaynakların ve jeomekaniğin geliştirme sorunları

15 Haziran 2011

63

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Sarı

The Second IUCA conference "Development of Central Asia: Prospects and Risks"

4 Haziran 2011

62

Öğr. Gör. Dr. Ercan EKMEKÇİOĞLU

EBES 2011 Conference-Istanbul

1-3 June 2011

Istanbul-TURKEY

61

Öğr. Gör. Dr. Ercan EKMEKÇİOĞLU

ICEF-2011, Istanbul Conferanse of Economics and Finance

20-21 May 2011

İstanbul/Türkiye

60

Öğr. Gör. Dr. Ercan EKMEKÇİOĞLU

III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ

17-19 Mayıs 2011

Bişkek-KIRGIZİSTAN

59

Doç. Dr. Çolpon NAYMANOVA

VIII. Orta Asya Amerikan Bilimleri Sempozyumu, 'Amerikan Eğitim ve Öğretim Araştırmaları İçin Fikir ve Yaklaşımlar'

12-14 Mayıs 2011

Narın - Kırgızistan

58

Öğr.Gör. Ethem BİLEN

9. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi' Sempozyumu

12-14 Mayıs 2011

57

Okutman Kadir Yoğurtçu

Öğr. Gör Gökçe Yoğurtçu

Çağdaş Türk Dillerinin Öğretimi

12-14 Mayıs 2011

56

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Sarı

8th Annual: KIMEP International Research Conference

22-23 Nisan 2011

55

Öğr.Gör. Dr. Ercan EKMEKÇİOĞLU

I. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, "Küresel Gelişmeler Işığında Lisansüstü Eğitimin Durumu ve Geleceği"

13-14 Nisan 2011

Bişkek-KIRGIZİSTAN

54

Doç. Dr. Çolpon NAYMANOVA

I. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 'Küresel Gelişmeler Işığında Lisansüstü Eğitimin Durumu ve Geleceği'

13-14 Nisan 2011

Bişkek-Kırgızistan

53

Öğr. Gör. Alla NAROZYA

I. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, ''Küresel Gelişmeler Işığında Lisansüstü Eğitimin Durumu ve Geleceği''

13-14 Nisan 2011

Bişkek-Kırgızistan

52

Prof. Dr. Maymekov Zarlık

I. Alternatif enerjinin ve enerji saklayıcı teknolojilerin gelecek yönleri'

II. Türk Dünyasının III Sosyolojik Kongresi 'Küreselleşme ve Türk Dünyası'

III. 'Kırgızistandaki doğal kaynakların incelenmesi ve alınması', 'Известия' dergisi

IV. 'Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi'

V. 'Eğitim ve pedogoji bilim dalında I uluslararası konferans'

27-28 Mayıs 2010

21-24 Eylül 2010 -KTMÜ, Bişkek

24-25 Eylül 2010 -KDTÜ, Bişkek

18 - 20 Ekim 2010-Mersin

Nisan 2011 - Bişkek

51

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Sarı

PARLAMENTER DEMOKRASİ: Fırsatlar, Riskler ve Türkiye Cumhuriyeti Deneyimi

19-20 Mart 2011

50

Araş. Gör. Nadirabegim MOMBEKOVA

14.Uluslararası Halkla İlişkiler Araştırmaları Konferansı "Halkla İlişkiler Teorisi ve Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar ve İlerleyen Uygulamalar" ("Pushing the Envelope in Public Relations Theory and Research and Advancing Practice")

9-12 Mart, 2011

49

Dr. Kishimjan ESHENKULOVA

International Seminar Eurasia Twenty Years After 1991 in Retrospect

15-17 Şubat 2011

48

Doç. Dr. İsmail KIZILIRMAK

II. Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu

 

47

Dr. Roza ABDIKULOVA

Twenty Years After: 1991 in Retrospect

15-17 Şubat, 2011

46

Dr. Zuhra ALTIMIŞOVA

Eurasia Twenty Years After: 1991 in Retrospect (Yirmi Yıl Sonra Avrasya: Geçmişe Bakış)

15-17 Şubat, 2011

45

Prof. Dr. İlhan ŞAHİN

International Seminar: Eurasia Twenty Years 1991 in Retrospect

15-17 Şubat 2011

44

Dr. Ercan EKMEKÇIOĞLU
Doç. Dr. Damira CAPAROVA

Bilim ve Eğitim Süreçlerindeki Yenilikler ve Entegrasyon İmkanları

25.01.2011

43

Prof. Dr. Nurbübü ASİPOVA

Ankara Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi arasındaki işbirliği protokolü çerçevesinde 12.01.2011-29.01.2011 tarihleri arasında yapılan mesleki ziyaret

12.01.2011-29.01.2011

42

Prof. Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA

Ankara Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi arasındaki işbirliği protokölü çerçevesinde 12.12.2010-18.12.2010 tarihleri arasında yapılan Mesleki Ziyaret

12.12.2010-18.12.2010

41

Prof. Dr. Kadıralı Konkobaev

Dr. Nurdin USEEV

Ötükenden İstanbul'a Türkçenin 1290 Yılı

3-5 Aralık, 2010

40

Dr. Nurdin USEEV

Ötükenden İstanbul'a Türkçenin 1290 Yılı

3-5 Aralık, 2010

39

Dr Nurlan MAMATOV

 

Scientific Programme, sponsored by the DAAD, Application of molecular methods (DNA-analysis) in a control of pedigree cows and sheep origin from 1 September to 25 November 2010, at the Faculty of Agriculture and Horticulture at Humboldt University in Berlin Germany.

1 September to 25 November 2010

38

Okutmanı Tuğçe TINAZTEPE

Eğitim ve Diğerleri

22-25 Kasım 2010

37

Yard. Doç. Dr. Ulviye BİLGİN

11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

9-11 Kasım 2010

36

Yard. Doç. Dr. Ulviye BİLGİN

11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

9-11 Kasım 2010

35

Araş.Gör. Aynura TURDALİYEVA

Uluslararası Avrasya Ekonomileri

4-5 Kasım 2010

34

Öğretim Görevlisi Uğur SOLDAN

Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları Uluslararası Sempozyumu

25-28 Ekim 2010

33

Uzman Aziz MULLABAYEV

'Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi'

18 - 20 Ekim 2010

Mersin/Türkiye

32

Kadır Momunaliev

VIII International Scientific-Research Conference of Students, Post-Graduates, and Young Teachers of CIS countries “Communication Engineering and Technologies”. Devoted to the 10th Anniversary of Telecommunication Department

29 Eylül - 1 Ekim 2010

Bişkek

31

Aymira MARAT KIZI

Erhan TAŞBAŞ

3. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi

20-22 Eylül 2010

30

Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ

VI. ULUSAL VETERİNER ANATOMİ KONGRESİ

16-19 Eylül 2010

29

Uzman Fatih Ramazan İSTANBULLUGİL

VI. ULUSAL VETERİNER ANATOMİ KONGRESİ

16-19 Eylül 2010

28

Prof. Dr. Askarbek Zarlıkoviç TÜLÖBAEV

“Biyolojik Tehlikeleri Önleme – Besin Sağlamada Evrensel Zincir” adlı bilimsel seminer 8-10 Eylül 2010, Ottava şehri, KANADA Кыргызча, На русском, In English

8-10 Eylül 2010

Ottava şehri, KANADA

27

Prof.Dr. Cıldız Urmanbetova

“Küreselleşme Sürecinde Kırgızistandaki Demokratik Toplum”

Ocak-Eylül 2010

26

Öğr.Gör. Dr. Aydaykan Kasımakunova

2010 Uluslararasi Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Gida İşleme ve Ekipman Seçimi Eğitim Semineri

5-24 Ağustos 2010

25

Prof. Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA

Uluslararası Organik Tarım Federasyonu

Avrupa

24

Prof. Dr. Kanatbek KOCOBAYEV

Fulbrayt Araştırma Burs Programı (Fullbright Research Scholarship Program 2009-2010)

01.10.2009-30.06.2010

23

Prof. Dr. Ramiz RAFATOV

International Symposıum on Computıng ın Scıence and Engineering

3-5 Haziran 2010

22

Prof. Dr. Asan Ömüraliev

International Symposıum on Computıng ın Scıence and Engineering

3-5 Haziran 2010

21

Okutman Derya YELIS

“II. Türk Dünyası Uluslararası Kültür Kongresi”

19-25 Nisan 2010

20

Prof. Dr. Kusein İSAEV

Uygarlık Dialogu adlı VII. ilmi toplantısı

 

19

Öğr. Gör. Uğur SOLDAN

"II. Türk Dünyası Uluslararası Kültür Kongresi" Raporu

 

18

Öğr. Gör. Sebahattin SİVRİKAYA

"I. Uluslararası selçuklu sempozyumu" Raporu

 

17

Prof. Dr. İlhan ŞAHİN

"International Seminer: Communities, Institutions and Transitio in post 1991 Eurasia" Raporu

 

16

Ar. Gör. Alpaslan ÂŞIK

"II. Türk Dünyası Uluslararası Kültür Kongresi" Raporu

 

15

Dr. Kutay OKTAY

"Uluslararası Turizm Haftası" Raporu

 

14

Dr. Nurzat Totubayeva

"Biyoteknolji: Büyük şehirlerin ekolojisi" Raporu

 

13

Doç. Dr. Kanat CANUZAKOV

"Türkiye Cumhuriyetinin Beden Eğitimi ve Spor kadrolarını yetiştirme sistemi" Raporu

 

12

Okutman Kadir YOĞURTÇU

Yard.Doç. Dr. Tuncer ÖZDİL

Sınırlar, Sınırların Yeniden Tanımlanması ve Eğitimde ve Toplumda Yeni Olanaklar

14 - 18 Haziran 2010

11

Yrd. Doç. Dr. Emine ERDOĞAN ÖZÜNLÜ

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi

9-13 Haziran 2010

10

Doç. Dr. Mehmet BAŞBUĞ

8.Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi

09 - 13 Haziran 2010

9

Araş. Gör. Elira TURDUBAEVA

«Eğitim ve Bilimin Yenilikçi Gelişimi: Problemler ve Perspektifler», Uluslararası Bilimsel-Uygulama Konferansı

12 Haziran 2010

8

Araş. Gör. Seyil NAJİMUDİNOVA

Araş. Gör. Aynura TURDALİYEVA

Araş. Gör. Zamira ÖSKÖNBAYEVA

Türk Cumhuriyetleri Eğitim Programı, 3.Dönem Eğitim Akışı

30 Mayıs-13 Haziran 2010

7

Y. Doç. Dr. Önder MET

2. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi Raporu

30 Mayıs-6 Haziran 2010

6

Araş. Gör. Elira TURDUBAEVA

'Twenty Years of Transition in Central Asia: Challenges, Trends and Patterns', International Conference

31 Mayıs 2010

5

Uzman Nariste Kadıraliyeva

''X. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi'' Raporu

17- 20 Mayıs 2010

4

Y. Doç. Dr. Murat BOYDAK

X. Ulusal Histoloji Ve Embriyoloji Kongresi Raporu (Uluslararası Katılımlı)

 

3

Araş. Gör. Elira TURDUBAEVA

13.Uluslararası Halkla İlişkiler Araştırmaları Konferansı 'Çok Kültürlü Dünyada Halkla İlişkilerin Etik Sorunları'

9-14 Mart 2010

2

Araş. Gör. Bakıtbek İSAKOV

International Seminar Communities, Institutions and Transition in Post 1991 Eurasia

22-24 Şubat 2010

1

Araş. Gör. Kubat KEMELOV

Uluslararası Çevre Sempozyumu

20-23 Mayıs 2009