Meslek Yüksekokulu

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu hali hazırda İktisadi ve İdari Programlar ile Teknik Programlar olmak üzere iki bölüm ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde; Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Çocuk Gelişimi, Muhasebe, Pazarlama ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Programları, Teknik Programlar Bölümünde ise; Bilgisayar Programcılığı, İnşaat, Metal ve Kaynak Teknolojisi, Mobilya ve Dekorasyon ile Otomotiv Programları mevcuttur.

Yüksekokulumuz, alanında uzman akademik kadrosu ile güncel bilgileri öğrencilerimizle paylaşırken, öğrencilerimize edindikleri bilgileri kullanabilme becerisi kazandırmak amacıyla uygulama alanı da sunmaktadır. Mezunlarımızın günümüz iş dünyasında hak ettikleri yeri almaları için yabancı dil eğitimine ve bilgi teknolojileri kullanımına ayrıca önem verilmektedir.

Eğitim-öğretim dili Kırgızca ve Türkçe olup, programlarımızda 1 yıl hazırlık öğretimi bulunmaktadır. Hazırlık öğretimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilerimize mesleki eğitimleri süresince de İngilizce veya Rusça yabancı dil dersi okutulmaktadır. Öğrencilerimiz modern teknolojik donanımlı sınıflarda, laboratuvarlarda ve atölyelerde ücretsiz öğrenim görmektedir.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nun amacı öğrenim gören öğrencilerin iş yaşamına tam donanımlı hazırlanmasını sağlamaktır. Sektörlerinin önde gelen temsilcilerinin Meslek Yüksekokulumuzda verdiği seminerler sayesinde öğrencilerimiz sektördeki en son gelişmeleri takip edebilme şansına sahip olurken, sektör temsilcileri de, kendi beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik yetişen bu gençler arasından gelecekte birlikte çalışmayı düşündüğü personel adaylarını seçebilmektedir.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu; belge tabanlı örgün ve yaygın eğitim faaliyetleriyle de işgücünün daha kısa sürelerde uluslararasılaşmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Kırgızistan ve Orta Asya coğrafyası başta olmak üzere istihdama, sosyo-ekonomik ve teknolojik gelişime katkı sağlamak için evrensel değerler ışığında alan bilgisi açısından yetkin, teknolojik bilgi ve becerileri doğru kullanabilen, yaratıcı, özgüveni yüksek, kültür birikimi ve iletişim becerisine sahip, mesleki etiğe uygun davranan mesleki ve teknik alanda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve geliştirmektir.

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası seviyede programlarıyla; katılımcı, paylaşımcı, özgün değerlere sahip ve mesleki açıdan yetkin bireyler yetiştiren, yenilikçi, yaratıcı, sürekli gelişmeye açık, bilgiye erişme yollarını gösteren, aktif öğrenmeyi ilke edinmiş, mesleki ve teknik eğitim alanında öncü, paydaşları ile etkili bir iletişim ve iş birliği yapabilen ve yaşam boyu öğrenmeye inanmış bireyler yetiştiren bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.

Amaçlarımız

Yüksekokulumuzun başlıca amaçları;

Çağın gerekleri, toplum ve iş dünyasının talepleri ve gelişme ihtiyaçları ile evrensel bilim anlayışına uygun eğitim-öğretim programları açmak,

Eğitim-öğretim programlarını dinamik bir süreçte yenilemek,

Hayat boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde kişisel ve mesleki gelişim yönünde kısa süreli programlar yapmak ve/veya yapılanlara katılmak,

Teknolojik tabanlı öğrenme anlayışı çerçevesinde fiziki altyapıyı güçlendirmektir.

Hedeflerimiz

Yüksekokulumuz mesleki ve teknik eğitim alanında ulusal ve uluslararası seviyede teknolojiyi sürekli takip eden örnek bir eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

Bu çerçevede;

Fiziki altyapı ve teknolojik alt yapının geliştirilmesi için birimlere destek vermek,

Sektördeki işletmeler ile daha yakından iş birliğini sağlamak,

Diğer mesleki eğitim veren kurumlar ile iş birliği ve dayanışmayı sağlamak,

Mezunlarımız ile ilişkileri sürdürmek ve yakından takip etmek,

Kırgızistan’da mesleki açıdan ihtiyaç duyulan alanlara yönelik yeni programların açılması için araştırmalar yapmak,

Toplumun ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu mesleki ve teknik eğitim alanlarında popüler branşlar ve çağdaş etkinlikler ile projeler gerçekleştirmek ve/veya gerçekleştirilenlere katılmak,

Mesleki ve teknik eğitim alanında Kırgızistan ve Orta Asya başta olmak her yerde istihdamda öncelikle tercih edilen insan kaynağını yetiştirmek

hedeflerimiz arasındadır.

Ayrıntılı Bilgi İçin http://myo.manas.edu.kg