Sosyal Bilimler Enstitüsü


 

 Görev ve Hedef

Asya’nın Ortasına, Türk Dünyası’nın kalbine yerleşen Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin üstlendiği ‘büyük iddia’nın bir parçası olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü, üzerinde bulunduğu coğrafyanın beşerî birikimini, bölgenin imkân ve kabiliyetlerini dikkate alarak uluslararası bilim mahfillerinde söz sahibi olacak uzmanlar yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Bu düşünceler ışığında hedefimiz, yürütmekte olduğumuz eğitim-öğretim çalışmaları ve araştırma faaliyetleri ile Kırgızistan ve Türk Dünyası’nın ihtiyacı olan araştırmacıları yetiştirmek ve uluslararası düzeyde aranan, tercih edilen bir kurum olmaktır.  

 

 

Prof. Dr. Mustafa ORÇAN

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.