Fen Fakültesi

Fen Fakültesi, daha önce Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde iken 2008 yılında bu fakültenin Fen ve Edebiyat olarak ikiye ayrılmasından sonra ayrı bir fakülte olarak faaliyete başlamıştır. Fakültemizde “Matematik”, “Uygulamalı Matematik ve Enformatik” ve “Biyoloji” olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır. Her üç bölümümüz de Türkiye, Kırgızistan ve diğer Orta Asya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın bütün ülkelerinden öğrenci kabul etmektedir.       2017 -2018 Eğitim - Öğretim yılı itibariyle fakültemizde 20 tam zamanlı ve 13 ders saati ücretli öğretim elemanı ile 270 öğrenciye eğitim verilmektedir. Ayrıca fakültemiz, üniversitemizin diğer fakültelerine bağlı bölümlerde de matematik, istatistik ve fizik derslerini servis dersi olarak okutmaktadır.

Fakültemize öğrenci kabulü, Manas Üniversitesi tarafından yapılan Manas ÖSYM, Türkiye ÖYS ve Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan ORT sınavları sonucunda yapılmaktadır.

Fakültemizde modern cihazlarla donatılmış öğrenci fizik laboratuarı bulunmaktadır. “Matematik” ve “Uygulamalı Matematik ve Enformatik” bölümlerine ait 20 adet masaüstü bilgisayarın yer aldığı bir Bilgisayar Laboratuvarı faaliyette bulunmaktadır. Matematik Bölümünde 2 tam zamanlı profesör, 1 tam zamanlı doçent, 2 tam zamanlı yardımcı doçent  ve 1 tam zamanlı uzman görev yapmaktadırlar. Uygulamalı Matematik ve Enformatik Bölümünde 2 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent ve 1 araştırma görevlisi tam zamanlı olarak çalışmaktadırlar.

Biyoloji Bölümüne ait Histoloji/Morfoloji, Biyokimya, Botanik ve Zooloji laboratuarları modern cihazlarla donatılmış olup hem öğrenci uygulama derslerinde hem de öğretim elemanlarının araştırmaları için hazır hale getirilmiştir. Biyoloji Bölümünde 1 profesör, 4 tam zamanlı doçent, 1 tam zamanlı yardımcı docent ve 1 tam zamanlı uzman görev yapmaktadırlar.