İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1997 yılında eğitim ve öğretime başlamış, 2002'de ilk mezunlarını vermiştir. 2004 yılında Cal Yerleşkesi'ndeki binasına taşınan Fakülte, gelecek yönelimli; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde, girişimci ruha sahip, kendi işini kurabilecek yada özel sektörde ve kamu sektöründe çalışabilecek niteliklerle donatılmış insan gücünü yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu amacın gerçekleşmesi için gerekli bina, teknoloji ve insan kaynağına sahip olan Fakültemizde İktisat, İşletme, Finans ve Bankacılık, Uluslararası İlişkiler olmak üzere dört bölüm bulunmaktadır. Tüm bölümlerimizde Kırgızca-Türkçe dil hazırlık sınıfı bulunmaktadır.

Mevcut öğrenci sayımız hazırlık sınıfı dahil 643 olup, İktisat, İşletme, Finans ve Bankacılık, Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun olanların sayısı 1656'ya ulaşmıştır. Mezunlarımızın bir kısmı başta uluslararası kuruluş ve işletmeler olmak üzere özel ve kamu sektörde çalışmakta, diğer bir kısmı ise, girişimci olarak kendi işlerini yürütmektedir.

Fakültemizde, kadrolu öğretim elemanları yanında Kırgızistan ve Türkiye’nin üniversitelerinden gelen öğretim elemanları da ders vermektedir. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibariye Fakültemizde 5 Profesör, 5 Doçent, 14 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere 25 Tam Zamanlı öğretim elemanı ve 5 Araştırma Görevlisi; 1 Profesör, 4 Doçent ve 2 Öğretim Görevlisi olmak üzere 7 öğretim elemanı ise Yarı Zamanlı ve Ders Saatı Ücretli olarak hizmet vermektedir.

Fakültemizde her bir öğretim üyesi haftada iki gün ikişer saat öğrencilere akademik danışmanlık hizmeti vermektedir. Fakülte Dekanlığı ve Bölüm Başkanlıklarında 1 Fakülte Sekreteri, 1 Dekanlık ve 3 Bölüm Sekreteri görev yapmaktadır.