Mühendislik Fakültesi

Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesinde 15 yıldır mühendislik eğitim – öğretimi veren Fakültenin amacı: uluslar arası anlamda ve eşdeğer kalitede mühendisler i yetiştirmektir.  
1997 yılında öğretime başlattırılmış olan, Fakültemizde önceleri (Fen Bilimler, Bilgisayar, İnşaat, Çevre gibi...) mühendislik programları hayata geçirilmiştir.  
2004 Yılında “Gıda Mühendisliği” programıyla fakülte zenginleştirilmiştir.  
2006 Yılında değişik sebeplerle programlar yeniden çeşitlendirilmiştir. Buna göre : Gıda ve Çevre Mühendislik Programları “Kimya Mühendisliği” kapsamında birleştirilmiştir. Diğer taraftan 2006 Yılında Mütevelli Heyet Fakültemizde “İnşaat, Mimarlık, Elektrik – Elektronik Mühendisliği” programların açılması ve bu hususta çalışmaların başlamasına karar vermiştir. 2007 Yılında Üniversitemizin “Cal Kampüsünde” yeni hizmet binasının “münferit” olarak yapılması için ve bu hususta ihale alt yapısı tamamlanmıştır.  
Günümüze kadar Fakültemiz yukarıda anılan Mühendislik disiplinlerinde 456 'ya yakın mezun vermiştir.  

Orta Asya'nın ekonomik ve sosyal gelişmesine katkı sağlayacak, çağdaş bilişim teknolojilerini kullanabilecek, dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip edebilecek, sanayide son teknolojileri kullanabilecek ve insanların hayat standartını yükseltebilecek  profesyonel mühendisleri yetiştirmek fakültemizin amacıdı r .  

Fakültemizin vizyonu Orta Asya gençlerini ulusal değerlerini koruyacak evrensel bilgi ve görüşlerle donanmış, ilimin yol göstericiliğinden ayrılmayan, kendini sürekli geliştiren, yaşam boyu eğitimin önemini kavramış, kendisiyle barışık içinde bulunduğu topluma hizmeti amaç edinmiş gençleri yetiştirmek ve   
Kırgızistan'ın ve Orta Asya'nın en başarılı mühendislik fakültelerinden biri haline getirmektir.