Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

AMAÇ:
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı:
•    Üniversitemiz misyon ve vizyonuna uygun olarak kullanıcıların her türlü bilişim ihtiyacını karşılayacak altyapının kurulmasını;
•    Eğitim-öğretim faaliyetlerinin aktif ve katılımcı bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için gerekli donanım, program, alet ve cihazların teminini;
•    Eğitim-öğretimin, sosyal faaliyetlerin gerçekleştirildiği sınıf ve salonlarımızın bu hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesi için gerekli teknolojik altyapıda ve hizmete hazır halde tutulmasını;
•    Eğitim-öğretimi etkileşimli ve daha verimli hale getirmek için gerekli yazılımların (software) lisanslı olarak temin edilmesi ve kullanıcılara en pratik bir şekilde sunulmasını;
•    Bilgi ve belge paylaşımı sırasında karşılaşılabilecek güvenlik açıklarının en alt seviyeye çekilmesi ve güvenli bilgi paylaşımının gerçekleştirilmesini;
•    Bilgi çağında yaşadığımız bilinci ile bilişim teknolojilerini sadece takip eden değil, bilgi ve teknolojiyi kullanan, günlük hayatta uygulayan bir üniversite olarak uluslararası bu yarışta ön saflarda yer alınmasını;
kendisine amaç edinmiştir.

HEDEFLER:
•    Üniversitemiz gelişim planları çerçevesinde gerekli altyapı yatırımlarının bilişim teknolojileri dikkate alınarak tasarlanmasını sağlamak;
•    Altyapı çalışmalarında ilgili devlet kurum ve kuruluşları ile fikir alışverişinde bulunarak, daha iyi hizmet alınmasını ve kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak;
•    Eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılan bilgisayar, projeksiyon cihazları ve diğer donanımın uzun süreli ihtiyaçları karşılayacak özelliklerde olmasını temin etmek;
•    Eğitim-öğretimin, sosyal faaliyetlerin gerçekleştirildiği sınıf ve salonlarımızın en az %50 etkileşimli (projeksiyon destekli) sınıflar haline getirmek;
•    Bilişim cihazlarının kullanımı sırasında karşılaşılacak problemlerin giderilmesi amacıyla teknik servis hizmetlerinin hızlı, güvenilir ve optimum şekilde yerine getirilmesi amacıyla çalışanlarımıza hizmet içi eğitim sunmak;
•    Çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu yazılımların karşılanması amacıyla ortak kullanım alanımız olan ftp serverların daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak;
•    Çalışanlarımızı antivirus, spam, güvenlik ayarlarını server üzerinden güncellemeler ile aktif şekilde kullanarak çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendirmek;
•    Sunulan bu hizmetlerin memnuniyet durumlarını tespit amacıyla belli aralıklarla anket çalışmaları yapılarak çalışanlarımızdan geri besleme almak ve hizmet kalitesini artırmak;
•    Takım ruhu ile hareket ederek; üniversitemiz diğer birimleriyle yakın işbirliği içinde olmak ve ortak projeler geliştirmek;
•    Üniversitemizi yarınlara taşıyacak öğrencilerimizi günümüz teknolojilerini bilen ve kullanan bireyler olarak toplumun hizmetine sunmak;
•    Üniversitemizin, teknoloji yarışında en önde giden bir kurum olmasını sağlamak.

FAALİYET ALANLARI:
•    Üniversitemiz altyapı ve ağ yatırımlarının planlamak;
•    Ağ sistemleri için gerekli donanım ve hizmet alım şartnamelerini oluşturmak;
•    İhtiyaç duyulan yazılımların (software) lisanlı bir şekilde temin etmek;
•    Bilişim cihazlarının kullanımı sırasında karşılaşılan problemlere teknik destek sağlamak;
•    Üniversitemiz birimleri arasındaki haberleşmeyi daha etkin hale getirmek;
•    Eğitim-öğretim kalitesini artırmak amacıyla diğer birimlerle ortak proje geliştirmek;