BEK & UYK & ADEK

Bologna Süreci çerçevesinde üniversitemiz bünyesinde oluşturulan komisyonlar ve üyelerin isim listeleri ile bu komisyonlarca yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan yayınlar aşağıda verilmiştir. Bu çalışmaların daha verimli olabilmesi amacıyla bütün personelimizin erişimine açık olarak yayınlanmıştır.

KTMÜ KALİTE KOMİSYONU

BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU