Bilimsel Etkinlikler

VIII. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu

Değerli genç akademisyenler ve araştırmacılar,

Sizleri 23-24 Eylül 2019 tarihleri arasında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenecek olan Kutadgu Bilig’in 950. Yılı Münasebetiyle VIII. ULUSLARARASI GENÇ TÜRKOLOGLAR SEMPOZYUMU’na davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Sekizincisini düzenleyeceğimiz sempozyum Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü ve Türk Dili Kurumu işbirliğiyle gerçekleştirilecektir.

Sempozyumda Türkoloji alanında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerin ve genç araştırmacıların birbirleriyle ve akademik hayatla tanışmalarını sağlamak; dil, edebiyat, halk bilimi, tarih, arkeoloji, felsefe ve sosyoloji gibi alanlarda bilimsel çalışmaları özendirmek amaçlanmaktadır.

Sempozyuma üniversitelerin Türkoloji alanında lisansüstü seviyede öğrenim gören ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapmakta olan genç araştırmacılar bildirileriyle katılabilirler.

 

ONUR KURULU

Prof. Dr. Sebahattin Balcı             KTMÜ Rektörü

Prof. Dr. Gürer Gülsevin             TDK Başkanı

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Layli Ükübayeva          

Doç. Dr. Burul Sagınbayeva        

Prof. Dr. Mehmet Aydın

Prof. Dr. Orhan Kemal Tavukçu

Doç. Dr. Taalay Abdiyev

Yrd. Doç. Dr. Nurdin Useev

Yrd. Doç. Dr. Halit Aşlar

Öğr. Gör. Dr. Mirzat Rakımbek uulu

Öğr. Gör. Dr. Negizbek Şabdanaliev

Öğr. Gör. Çınar Cılkıçiyeva

Dr. Zarina Calbieva

Dr. Cazgül Cakakova

Dr. Safa Kırveli

Uzm. İrem Işıl Altun

Abdusalam Gulamov – Fakülte Sekreteri

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Fevzi Ersoy                               TUR

Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz                       TUR

Prof. Dr. Valeriy Mahpirov                       KAZ

Prof. Dr. Osman Mert                              TUR

Prof. Dr. Turgut Karabey                         TUR

Prof. Dr. Anvarbek Mokeyev                  KGZ

Prof. Dr. Esma Şimşek                             TUR

Prof. Dr. Yakup Çelik                              TUR

Prof. Dr. Mustafa Orçan                          KGZ

Prof. Dr. Osmonakun İbraimov               KGZ

Prof. Dr. Ceyhun Vedat Uygur               KGZ

Prof. Dr. Akmatali Alimbekov                KGZ

Prof. Dr. Camgırbek Bököşov                 KGZ

Prof. Dr. Abdıldacan Akmataliev            KGZ

Prof. Dr. Kurmanbek Abakirov               KGZ

Prof. Dr. Kanıbek İsakov                         KGZ

Prof. Dr. Mehmet Türkmen                     KGZ

Prof. Dr. Kubat Tabaldiyev                     KGZ

Prof. Dr. Huroman Humareva                 AZE

Prof. Dr. Laylo Raupova                         UZB

Doç. Dr. Gaybulla Babayarov                 UZB

 

GENEL SEKRETERLER

Yrd. Doç. Dr. Halit Aşlar  – Yrd. Doç. Dr. Nurdin USEEV

 

SEKRETERYA

Dr. Zarina Calbiyeva, Dr. Safa Kırveli, Dr. Cazgül Cakakova, Wanguk AN

 

SEMPOZYUM KONULARI

 

Kutadgu Bilig ve Karahanlı Dönemi başta olmak üzere

 

 • DİL ARAŞTIRMALARI
 • İmla, Alfabe, Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi, Cümle Bilgisi
 • Leksikoloji, Anlam Bilgisi, Köken Bilgisi, Onomastik
 • Metodoloji ve Terminoloji
 • Ağız Araştırmaları
 • Dil Tarihi ve Karşılaştırmalı Dil Tarihi Araştırmaları
 • Her Türlü Yazma, Kütüphane, Katalog ve Bibliyografya Tanıtımı
 • Lehçeler Arası Aktarmaların Teorik ve Pratik Meseleleri
 • Diller Arası Çevirilerin Dil ve Üslup Bakımından Araştırılması
 • Ana Dili ve Yabancı Dil Öğretimi Araştırmaları
 • EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI
 • Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı
 • Türk Dilli Edebiyatların Teorik Meseleleri
 • Türk Dünyası Edebiyatı Bünyesinde Mukayeseli Edebiyat
 • Türk Dünyası Halk Edebiyatı
 • Halk Edebiyatı-Modern Edebiyat İlişkisi
 • Genel Edebiyat Bilimi
 • HALK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI
 • TARİH
 • ARKEOLOJİ
 • SOSYOLOJİ
 • FELSEFE

 

SEMPOZYUMA KATILMA ŞARTLARI:

 • Sempozyuma katılacak olanlar ulaşım giderlerini kendileri karşılayacaktır.
 • Sempozyuma katılabilmek için ekteki form eksiksiz doldurularak başvurunun aşağıdaki e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 • Sempozyumun dili Türkçe, Kırgızca ve diğer Türk lehçeleridir.
 • Sempozyumda bildiri sunum süresi 15 dakikadır.
 • Sempozyumda sunulacak bildiriler Word formatında, Times New Roman 12 punto ve 1,5 aralıklı olmalıdır. Bildiriler Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu kurallarına uygun yazılmalıdır.
 • Sempozyumun son başvuru tarihi 28 Haziran 2019’dur.
 • Kabul edilen bildirilerin duyurusu 12Temmuz 2019 tarihinde yapılacaktır.
 • Tam metinlerin gönderilmesinin son tarihi 6 Eylül 2019’dur.

Yazışma Adresi:

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü

Cengiz Aytmatov Kampüsü, Cal / Bişkek

İş: +996 (312) 49 27 85; 49 27 91, Faks: +996 (312) 49 27 82 (Dekanlık)

E-mail:             Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Başvuru Formu

Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) tarafından “Tүрк aдабиятынын аңгемелер жыйнагы” (Türk Edebiyatı Hikâye Seçkisi) adlı kitap yayınlandı.

Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) tarafından “Cengiz Aytmatov: İnsan, Toplum, Devir ve Edebiyat (Söyleşiler / Makaleler ) I” adlı kitap yayınlandı.

Meslek Yüksekokulumuz Otomotiv Programı Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcımız Prof.Dr.Hüseyin ÖĞÜT hocamızın “The Investigation Of The Use Of Plant-Based Wild Mustard And Boron Doped Oil As Engine Lubrication Oil In Diesel Engines” isimli araştırma makalesi  Science Citation Index Expanded kapsamındaki Etki Faktörü (Impact Factor)  4,9 olan “Renewable Energy” dergisinin (ISSN:0960-1481) 2019 yılı Haziran sayısında yayınlanmıştır.

Makaleye https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148118315714  adresinden ulaşılabilir.

Hocamızın,  “Investigation Of Engine Performance And Kit Design For The Usage Of Safflower Oil As In Diesel Engine"isimli araştırma makalesi de aynı dergide yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.

 

 

 1. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisinde 2012-2018 Yılları Arasında Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi 
  Pages 1459 - 1478 
   Hasan Gül, Azamat Maksüdünov
 2. Dîvânü Lügâti’t-Türk’te Bulunan Hayvan Adlarının Derleme Sözlüğündeki İzleri 
  Pages 1479 - 1502 
   Muharrem Özden
 3. Kariyer Danışmanlığı ve Mesleki Rehberlik Alanında Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimleri 
  Pages 1503 - 1514 
   Ersoy Çarkıt
 4. Öğretmen Atama Kriterlerine İlişkin Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Görüşleri 
  Pages 1515 - 1530 
   Hakan Polat, Tuncay Yavuz Özdemir, Murat Demirkol
 5. Engelli Üniversite Öğrencilerinin Eğitim Yaşamındaki Sorunları: Konya Örneği 
  Pages 1531 - 1548 
   Hasan Hüseyin Tekin
 6. Окуучулардын баалоосуна караганда Кыргызстандагы билим-берүү системасындагы көрүнгөн көйгөйлөр 
  Pages 1549 - 1572 
   Hasan Yılmaz, Carkınay Temirbekova
 7. Yabancı Dil Öğrenme Zorlukları Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 
  Pages 1573 - 1590 
   Murat Bayır, Rüştü Yeşil
 8. Üstün Zekâlı Çocukların Tanılanmaları 
  Pages 1591 - 1602 
   Nagihan Tanık Önal
 9. Hegemonya Ekseninde Azerbaycan Maarifçiliği ve M. F. Ahundov’un Avrupamerkezcilik Problematikası 
  Pages 1603 - 1624 
   Rameş Rzayev
 10. Üstün Yetenekli Öğrenciler ile Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Fen Öz-Yeterliklerinin Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi 
  Pages 1625 - 1640 
   Sibel Saraçoğlu, Kübra Şengül Yıldırım, Oktay Bektaş
 11. Amasya’da Ahşap Tavanlı İki Cami Örneği: Şıhlar ve Kızılkışlacık Köyü Camileri 
  Pages 1641 - 1658 
   Fazilet Koçyiğit
 12. Yaratıcılık Bağlamında Sanatçı Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerileri 
  Pages 1659 - 1676 
   İlker Kömürcü
 13. Sahib B. Abbâd’ın Muʽtezile’nin Adalet İlkesini Temellendirişi 
  Pages 1677 - 1712 
   İbrahim Bayram
 14. Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Cari Açığın Büyüme Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 
  Pages 1713 - 1726 
   Galip Afşin Ravanoğlu, Aziz Bostan
 15. The United Nations and Promoting Sustainable Development 
  Pages 1727 - 1743 
   Mehmet Emin Erendor, Cem Sunguray
 16. Analyzing The Impact of Forensic Accounting on The Detection of Financial Information Manipulation 
  Pages 1744 - 1760 
   Ahmet Özcan
 17. Firma İnovasyon Stratejisinin İnovasyon Performansı Üzerindeki Etkisinde Tedarikçi İnovatifliğinin Aracı Rolü 
  Pages 1761 - 1777 
   Bülent Yıldız, Şemsettin Çiğdem
 18. Finansal Performansın Rasyo Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul’da (Bist’de) İşlem Gören Havayolu Şirketleri Üzerine Bir Uygulama 
  Pages 1778 - 1799 
   Cevdet Kızıl, Tunay Aslan
 19. Takıntılı Tüketim: Tek Ürüne Yönelik Kompulsif Satın Alma Davranışı 
  Pages 1800 - 1814 
   Çiğdem Aliçavuşoğlu, Elif Boyraz
 20. Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Oyun Bağımlılık Düzeyine Göre Tüketici Karar Verme Tarzlarının Değerlendirilmesi 
  Pages 1815 - 1830 
   Duygu Koçoğlu
 21. İş Sağlığı ve Güvenliği İçin DEMATEL-ARAS Tabanlı Risk Değerlendirme Metodolojisi ve Bir Uygulama 
  Pages 1831 - 1853 
   Hamit Erdal
 22. Güvenlik İklimi Algısı ve İş Performansı İlişkisinde Genel Öz Yeterliliğin Düzenleyici Rolü: Helikopter Teknisyenleri Üzerine Bir Araştırma 
  Pages 1854 - 1870 
   İnan Eryılmaz, Deniz Dirik, Şener Odabaşoğlu
 23. Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lüks Konut Projesi İçin Beyaz Eşya Seçimi 
  Pages 1871 - 1888 
   Kasım Baynal, Yıldız Şahin, Saime Taphasanoğlu
 24. Spor İşletmelerinde Nakit Yönetimi: Bist’de Bir Uygulama 
  Pages 1889 - 1905 
   Tolga Ulusoy, Yusuf Esmer, Faruk Dayı
 25. E-Ticarette Tüketicilerin Güvenlik ve Risk Algılarının Değerlendirilmesi 
  Pages 1906 - 1915 
   Yücel Öztürkoğlu, Batuhan Demir
 26. Türk Sinemasında Kurgu Biçimleriyle Öne Çıkan İki Film: Nokta ve Sen Aydınlatırsın Geceyi 
  Pages 1916 - 1937 
   Cem Yıldırım, Şükrü Sim
 27. Мендик Баа Шкаласынын Кыргыз Маданиятына Адаптацияланышы 
  Pages 1938 - 1957 
   Asem Idaeva, Hasan Yılmaz
 28. Türkiye’deki Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Suriyeli Sığınmacılara İlişkin Tutumları 
  Pages 1958 - 1974 
   Gülhan Şen, Hatice Şimşek Keskin
 29. Sıçrama Tezinin Türkiye’de Geçerliliği: Darbeler Bakımından Bir Analiz 
  Pages 1975 - 1990 
   Hüseyin Kutbay, Cemaleddin Gerede
 30. Silahlı Çatışma Hukuku İlkelerinin Değerlendirilmesi: Askeri Gereklilik, Gereksiz Acı ve Istırabın Önlenmesi ve Onur 
  Pages 1991 - 2009 
   Mehmet Emin Erendor
 31. Sağlıkta Dönüşüm Programının Öncesi: Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi: 1923-2003 
  Pages 2010 - 2032 
   Recep Fedai
 32. Bolşeviklerin Nazarında İslâm Dini ve Onun Zuhuru 
  Pages 2033 - 2041 
   Ercan Çelebi
 33. Moda Tasarımında Defile Gösterileri: Tarihi Yapıların Mekân Olarak Kullanılması 
  Pages 2042 - 2059 
   Handan Baran, Hicran Hanım Halaç
 34. Siyasi Güç ve Dini Meşruiyet Açısından Büyük Selçuklu-Abbasi Halifeliği İlişkileri 
  Pages 2060 - 2081 
   Yılmaz Karadeniz
 35. Otel İşletmelerinin Engelli Turistlere Yönelik Uygulamalarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma 
  Pages 2082 - 2103 
   Adnan Akın
 36. Türkiye’deki Kuş Gözlemcilerinin Motivasyon ve Destinasyon Tercihlerinin Belirlenmesi 
  Pages 2104 - 2124 
   Ayşe Nevin Sert, Mustafa Arslan
 37. Türk Sırt Çantalı Gezginlerin Kişisel Gelişimleri İle Sürdürülebilirlik Algıları Arasındaki İlişki 
  Pages 2125 - 2144 
   Gülizar AKKUŞ
 38. Turizm Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Demografik Özelliklerine Göre Farklılıkları 
  Pages 2145 - 2162 
   Mustafa Taylan Dağıstan, İrfan Mısırlı, Canan Tanrısever Yiğit
 39. Turistlerin Seyahat Motivasyonlarının Hediyelik Eşyalara Yönelik Tutumları ve Satın Alma Niyetleri Üzerindeki Etkisi 
  Pages 2163 - 2186 
   Bayram Akay, Oktay Yılmaz
 40. Participant Observations on Iranian Tourists Taking Part in Guided Excursion in Kusadasi, Turkey 
  Pages 2187 - 2213 
   Vedat Acar, Abdullah Tanrısevdi
 41. Kullanıcı Tipi, Bölge, Kültür, Refah ve Gelişmişlik Seviyelerine Göre Kullanıcıların E-Öğrenme Kabulünü Etkileyen Faktörlerin Analizi 
  Pages 2214 - 2242 
   Rahmi Baki, Adnan Aktepe, Burak Birgören