Bilimsel Etkinlikler

Cilt: 10 - Sayı: 4

 

Araştırma Makalesi

Derleme

 

 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

(Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Bölümü ve Tarih Bölümü)

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı

K. Karasaev Bişkek Devlet Üniversitesi Uluslararası Konfüçyus Enstitüsü

 

Uluslararası Bilimsel Konferans

“Bağımsız Kırgızistan ve Uluslararası Diplomasi”

 

Kırgızistan, bağımsızlığına kavuştuktan sonra dünyadaki birçok devlet ve BM, UNESCO, IMF gibi uluslararası kuruluşla diplomatik ilişki kurdu ve bu ilişkileri ileri bir düzeye taşıdı. Bir devlet için büyük önem arz eden çift taraflı diplomotik ilişkiler Türkiye başta olmak üzere Türk Dünyası Devletleri ile de kurulmuştur. Ayrıca Kırgızistan’ın Çin ve diğer komşu ülkelerle diplomatik ilişkileri degelişti. Dolayısıyla Kırgızistan’ın bağımsızlık sonrası geçen 30 yıllık diplomatik ilişkileri bilimsel, siyasî ve tarihî açıdan ele alınması önemlidir.

“Bağımsız Kırgızistan ve Uluslararası Diplomasi” konulu uluslararası konferans düzenlemenin başlıca amacı; Kırgız Devleti’nin 30 yıllık dış siyasetini ve Kırgız diplomasisinin güçlü ve zayıf taraflarını bilimsel açıdan değerlendirmektir.

Konferansın ana başlıkları:

  • Kırgızistan ile Türkiye arasındaki siyasî ilişkilerin tarihi ve Kırgız Devletinin ekonomisi, kültürü ve eğitime sistemi üzerindeki etkisi.
  • Kırgızistan ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki çift taraflı siyasî ilişkilerin tarihi ve Kırgız Devletinin ekonomisi, kültürü ve eğitim sistemi üzerindeki etkisi.
  • Kırgızistan ile Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan arasındaki çift taraflı siyasî ilişkilerin tarihi ve Kırgız Devletinin ekonomisi, kültürü ve eğitim sistemi üzerindeki etkisi.
  • Türk Dünyası ve Bağımsız Kırgızistan: Diplomatik ilişkilerin önemi ve yeri.

“Bağımsız Kırgızistan ve Uluslararası Diplomasi” konulu uluslararası konferans 24 Aralık 2021 tarihinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin ev sahipliğinde online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecektir. Uluslararası konferansa diplomatlar ve Kırgızistan’daki farklı ülke elçilikleri davet edilecektir. Konferansa katılmak isteyen akademisyenler bildirilerinin kısa özetlerini sunum dilinde ve İngilizce olarak aşağıdaki e-mail adreslerine gönderebilirler:

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Onur Kurulu:

A. KAZAKBAEV, K.C. Dışişleri Bakanı

Alpaslan CEYLAN, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü

Du Hua, Uluslararası Konfüçyus Enstitüsü Başkanı

Anvarbek MOKEEV, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Ahmet BEŞE, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı

Darhan KIDIRALİ, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı

 

Bilim Kurulu:

Prof.Dr. Çen YU (Urumçi, ÇİN)

Prof.Dr. Osmonakun İBRAİMOV (Bişkek, KIRGIZİSTAN)

Prof.Dr. Ceenbek ALIMBAEV (Bişkek, KIRGIZİSTAN)

Ashat KESİKBAEV (Nursultan, KAZAKİSTAN)

Prof.Dr. M. V. PİMENOVA (Saint-Petersburg, RUSYA)

Prof.Dr. Abdullah GÜNDOĞDU (Ankara, TÜRKİYE)

 

Koordinatörler:

Prof. Dr. Osmonakun İBRAİMOV

Prof. Dr. Ceenbek ALIMBAEV

Doç.Dr.Saltanat MAMBAYEVA

Doç.Dr.Taalaybek ABDİYEV

Dr. Alla NAROZYA

Dr. Nurgül KARIBEKOVA

Dr. Künbolot AKMATOV

Dr.Leyla BABTÜRK

Öğr.Gör.Rayile TURSUN

Araş.Gör.Şirin KURMANGAZİEVA

 

Konferans dilleri: Türkçe, Kırgızca, Rusça ve İngilizce

 

Önemli Tarihler:

 

Bildiri Özetlerinin Son Gönderme Tarihi

 30 Kasım 2021

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

 5 Aralık 2021

Tam Metin Son Gönderme Tarihi

 10 Aralık 2021

Konferans Programının Yayınlanması

 15 Aralık 2021

 

Bildiri Yazım Kuralları:

Sırasıyla başlık, yazarın adı ve soyadı, 150-200 kelimelik özetler (sunum dilinde ve İngilizce) ve anahtar kelimeler yazılmalıdır. Bildirinin birden çok yazarı mevcut ise isimleri sırayla belirtilmelidir. Her yazar isminden sonra (*) işareti kullanılarak verilen dipnotta yazarın unvanı, çalıştığı kurum adı, katıldığı ülke adı ve e-posta adresi belirtilmelidir.

Bildirilerin özetleri ve tam metni Word belgesi, Times New Roman, 12 punto ile 1,5 satır aralığı bırakılarak yazılmalıdır.

Sayfa Düzeni: kenar boşlukları Normal (üst 2.5, alt 2.5, sol 2.5, sağ 2.5)

Referanslar dipnot şeklinde gösterilmeli.

Kullanılan kaynaklar tam metnin sonunda alfabetik sıralama şeklinde yer almalıdır.

(Yazarın SOYADI, Adı, Kitabın adı (makale ise makale adı tırnak içinde gösterilmeli), Yayın yeri ve Tarihi) Mesela:

KORKMAZ, Zeynep, Türkiye Türkçesinin Grameri (Şekil Bilgisi), Ankara, 2003.

AKBAYAR, Nuri, “Çeviri ve Batılılaşma”, Cümhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C.2, İstanbul, 1985.

Bildiri metninde geçen tablo, grafik ve resimler numaralandırılmalı, hemen altında 10 punto ile kaynağı veya açıklaması belirtilmelidir.

Bildirinin tam metni 8 ila 10 sayfa arasıda olmalıdır.

Konferans katılımcılarına sunum yapmak üzere en fazla 10 dakikalık süre verilecektir.

Konferans bildiri kitabının yayınlanması gönderilecek bildirilerin tam metinlerinin sayısına bağlı olduğu için 2021’de planlanmaktadır.

İletişim:

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

web sayfa:

http://kyrgyzdiplomacy.manas.edu.kg    

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi                                              Ege Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi                                                       Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Tarih Bölümü

 

Sayın …

 

Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (Bişkek) ve Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü (İzmir) işbirliği ile 10 Aralık 2021 tarihinde İzmir’de “Kurmancan Datka ve Kadın Kahraman” başlıklı uluslararası bir bilgi şöleni düzenlemekteyiz. Toplantıda Kırgız milli kahramanı Kurmancan Datka hakkında bildiriler yer alacaktır, ancak bunların karşılaştırmalı bir dille incelenmesini diliyoruz. Gerek tarihî, gerek destanî ve mitolojik kadın kahramanlarla birlikte ele alınması, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu çerçevede şu konu başlıklarını önerebiliriz:

  1. Kırgız siyasi önderi olarak Kurmancan Datka,
  2. Tarihten mitolojiye kadın kahraman tiplemesi ve Kurmancan Datka
  3. 3. Türkistan hanlıkları döneminde kadınların siyasi alandaki yeri (Carkınayım, Nadirabegim, Sonayım, Zıynat Datka v),
  4. 4. Türkistan hanlıkları ve Osmanlı devletinin toplumsal ve siyasi hayatında kadının rolü,
  5. 5. Türkistan hanlıkları döneminde kadınların siyasi faaliyetlerini yansıtan kaynaklar ve araştırmalar, tarih yazıcılığında buna yönelik yaklaşımlar.

 

Sempozyum, salgın şartlarındaki olumlu gelişmeler göz önüne alınarak tercihen yüzyüze yapılacak, ancak her halükarda gelmek istemeyen katılımcıların çevrimiçi sunum yapması mümkün kılınacaktır. Tüm oturumlar YouTube kanalımız üzerinden canlı yayınlanacaktır. İzmir’deki barınma ve iaşe konuları üniversitemiz uhdesinde olup, yolculuk masraflarının karşılanması için de çaba gösterilecektir. Salgının böyle bir toplantıya izin vermemesi durumunda, tüm oturumlar çevrimiçi olarak yapılacak ve eşzamanlı yayınlanacaktır. Sempozyum bildiri kitabının da metinlerin elimize ulaşmasına bağlı olarak 2021 yılı içinde yayınlanması hedeflenmektedir.

Sempozyumda bildirilerin Türkçe ve Kırgızca olması beklenecek, ancak İngilizce ve Rusça sunumlar da kabul edilecektir. Bunlara eşzamanlı çeviri hizmeti verilecektir. Bildiri kitabında ise bunlar çevrilip Türkçe ve Kırgızca olarak yayınlanacaktır.

Katılım başvurusu için son tarih 31 Ekim 2021’dir. Sizleri bu önemli Kırgız kahramanı ve onun vesilesiyle genel olarak kadın kahraman konusunda bir bildiri ile toplantımıza katılmaya davet ediyoruz.

 

Onur Kurulu

Prof. Dr. Alpaslan Ceylan (Manas Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Necdet Budak (Ege Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Anvarbek Mokeev (Manas Üniversitesi Rektör Yard.)

Prof. Dr. Ahmet Beşe (Manas Ün. Edebiyat Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Nadim Macit (Ege Ün. Türk Dün. Arş. Ens. Müdürü)

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ercan Alkaya (Elazığ, Türkiye)

Prof. Dr. Ceenbek Alymbaev (Bişkek, Kırgızistan)

Prof. Dr. Flora Seyfullina (Kazan, Tataristan/Rusya)

Prof. Dr. Gulbanu S. Cugenbaeva (Almatı, Kazakistan)

Prof. Dr. Sanobar Şadmanova (Taşkent, Özbekistan)

Doç.Dr. Alpaslan Aşık (Bişkek, Kırgızistan)

Doç. Dr. Ekrem Ayan (Muğla, Türkiye)

Doç. Dr. Nezahat Ceylan (Bişkek, Kırgızistan)

Doç. Dr. Oktay Özgül (Bişkek, Kırgızistan)

Dr. Öğr. Üyesi Roza Abdıkulova (Bişkek, Kırgızistan)

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Kallimci (Muğla, Türkiye)

Düzenleme Kurulu / The Organizing Committee

Prof. Dr. Ceenbek Alymbaev

Prof. Dr. Osman Karatay

Araş. Gör. Ali Balcı

Gülnaz Askarbek

 

Saygılarımızla,

Düzenleme Kurulu

 

Bildiri başlık ve özetleri aşağıdaki adreslere gönderilebilir.

Ceenbek Alymbaev: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Osman Karatay: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

http://kurmanjandatka.manas.edu.kg