Bilimsel Etkinlikler

Öğrencilerimizin Bitirme Tezi Olarak Sundukları Projeler Hayata Geçirildi

Öğrencilerimizin Bitirme Tezi Olarak Sundukları Projeler Hayata Geçirildi

Üniversitemizin Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi Bektur Omurov tarafınan hazırlanan "Kırgız Cumhuriyeti atletizm yarışması için otomasyon sistemi " adlı , 2015-2016 öğretim-eğitim yılında bitirme tezi projesi olarak hazırlanan çalışmanın ürünü kullanılmaya başlandı . Proje dahilinde Kırgızistan'da yapılan atletizm oyunlarının otomasyonunun yapılarak, oyunları takip edenler için turnuvalar hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Böyle bir sistemin geliştirilmiş olması; Orta Asya ülkelerinde bir ilktir.

Proje, aşağıdaki sorunları gidermeyi amaçlamaktadır:

• Bilgi ulaşım zorluğu

• yarışma düzenlemek için sürenin uzunluğu

• Kuyruk Sistemi

Proje, pratikte kullanıma geçirilmiştir.