Bilimsel Etkinlikler

MJSS, Manas Journal of Social Studies, Volume 6, Issue 5, 2017 Özel Sayısı Yayınlanmıştır...

3. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI TURİZM SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI

(Çalışmalar seçilmiş, gözden geçirilmiş ve hakemlikleri yapılmıştır)

 

SPECIAL ISSUE of the 3rd INTERNATIONALTURKIC WORLD TOURISM SYMPOSIUM

 (The studies were selected, reviewed and refereed)

 

» Volume : 06 | Issue : 05 | Year : 2017

Cover Page

 

Sağlık Otelciliği Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Eskişehir Hastaneleri Örneği

M. Akoğlan Kozak, S. Gülenç, (2017)

Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Tur Operatörlerinde Yeşil Uygulamalar: Yeşil Tur Operatörü Ödülü

L. Atay, Z. Temirkanova, S. Gökdemir, (2017)

Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Gastronomi TV Programı Kaynaklı Turizm: Gaziantep Örneği

B. Aydın, O. Duğan, S. Gürbüz, (2017)

Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Yerli ve Yabancı Turistlerin Sinop’un Kültür Turizmi Çekiciliklerine ve Altyapısına İlişkin Algıları

M. Boz, S. Yurdakul, S. Turdubekova, (2017)

Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Bişkek'teki Otel Çalışanlarının Kültürlerarası İletişim Kaygıları

C. Çakıcı, İ. Kızılırmak, G. Samatova, K. Kızılay, (2017)

Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Kuşadası Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Stres ve Tükenmişlik Düzeyleri

C. Aydın, Ş. Çavuş, (2017)

Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrencilerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi

G. Girgin, M. Oflaz, N. Karaman, (2017)

Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Türkiye'de Turizm Pazarlaması Konusunda Yazılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi: 1990-2016

M. İnce, H. Gül, S. Bozyiğit, (2017)

Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Determining Hotel Performance Through Consumer Generated Travel 2.0 Reviews: a Case of Kyrgyzstan

K. Kantarcı, M. Başaran, P. Özyurt, (2017)

Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Türk Dünyası Ülkelerinde Online Yemek Satış Siteleri Üzerine Bir Araştırma

K. Oktay, G. Katagan kızı, (2017)

Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Konaklama İşletmelerine Yönelik Seyahat Sitelerinde Yer Alan Şikayetler Üzerine Bir İnceleme: Bişkek Örneği

B. Şahin, İ. Kazaoğlu, B. Sönmez, (2017)

Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Как открыть отель в Кыргызстане и Турции: сравнительный анализ истории развития сектора и организационно-правовых аспектов

B. Turdumambetov, İ. Gündoğdu, A. İsmailova, (2017)

Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  

 

Факторы, влияющие на намерение выбора студентами предпринимательской карьеры

A. Urdaletova, C. Yılmaz, T. Özdil, (2017)

Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |