Bilimsel Etkinlikler

MJSS, Manas Journal of Social Studies Volume 8 Issue 1 2019 Sayısı yayınlanmıştır...

Volume 8 Issue 1 2019

 

Research Article

Dijital Okuma ve Yazma Uygulamalarının İlkokul Düzeyinde Kullanımına Yönelik Sınıf Öğretmeni Adaylarının Algıları Pages: 1-25 

Ahmet Yamaç

 

Türkiye’de, Sosyal Bilgiler Eğitimine İlişkin Alan Eğitimcilerinin Sorunsal Tespitleri Pages: 27-38 

Erol Koçoğlu, Şule Egüz

 

Lisans Öğrencilerinin Lisans Eğitiminde Aldıkları Coğrafya İçerikli Derslere Yönelik Görüşleri Pages: 39-54 

Erol Sözen

 

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Coğrafya Görsellerine İlişkin Öğrenci Görüşleri Pages: 55-88 

Hilmi Demirkaya, Hamide Karacan

 

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Rol Model Tercihleri Pages: 89-111 

Latife Kabaklı Çimen

 

Öğrenciler ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Programdaki Becerilere İlişkin Beceri Hiyerarşileri, Gerekçeleri ve Önerileri Pages: 113-134 

Tekin Çelikkaya, Tercan Yıldırım, Mutlu Kürümlüoğlu

 

Temel Sanat Eğitiminde Buluş Yoluyla Öğretim Yaklaşımının Önemi Pages: 135-145 

Çağatay Akengin, Zuhal Başbuğ

 

Türk Heykelinde Mitolojik Yaklaşımlar Pages: 147-159 

Derya Uzun Aydın

 

Türk Kültür Coğrafyasının Ortak Değeri Nasreddin Hoca’nın Bazı Heykelleri Üzerine Değerlendirmeler Pages: 161-179 

Özcan Özkarakoç

 

Dünyanın En Eski Çalgıları: Taş Devri Flütleri Pages: 181-189 

Özlem Onuk

 

Kuzey Kıbrısta Kadın Ressamların Resimlerinde Kadın İmgesi Pages: 191-206 

Yücel Yazgın

 

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun İki Eserinde Bulunan Türk Kültürü İmgeleri Pages: 207-214 

Zuhal Başbuğ

 

A Historical Analysis of The Economic Development of The USA (1947-2017) Pages: 215-228 

Seçil Şenel Uzunkaya, Hasan Dinçer, Serhat Yüksel

 

CRITIC ve ROV Yöntemleri İle Bir Kargo Firmasının 2011-2017 Yılları Sırasındaki Performansının Analiz Edilmesi Pages: 229-236 

Alptekin Ulutaş, Çağatay Karaköy

 

İş Hayatında Duygusal Zekâ Perspektifinden Örgütsel Sosyalleşme Süreci Pages: 237-251 

Ayşe Gökçen Kapusuz

 

Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Etiksel İfşa Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Pages: 253-274 

Ece Zeybek Yılmaz, Ayhan Bayram

 

Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Yargı Kullanımında Gerçeğe Uygun Değer Yaklaşımına Etkileri Pages: 275-290 

Emin Yürekli

 

Duygusal Zeka ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi Pages: 291-314 

Mehmet Kuruşcu, Özlem Yenilmez

 

Değer Yaratmayan Faaliyetlerin Azaltılmasında Kaizen Maliyetleme Sisteminin Etkisi Pages: 315-332 

Mustafa Savcı

 

Using Global Criterion Method to Define Priorities in Lexicographic Goal Programming and an Application for Optimal System Design Pages: 333-348 

Nurullah Umarusman

 

Bankalarda Coğrafi Çeşitlenmenin Risk, Likidite ve Finansal Performans Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: Türkiye’deki Mevduat Bankaları Üzerine Bir Uygulama Pages: 349-373 

Oğuzhan Ece

 

Duygusal Emek ile İş Tatmini Arasındaki İlişkiyi İncelemeye Yönelik Bir Araştırma Pages: 375-387 

Zübeyir Bağcı, Türkmen Taşer Akbaş

 

Siyasal Reklamlarda Görsel Argümantasyon Pages: 389-405 

Osman Çalışkan

 

The Effects of Personality Traits on Willingness to Communicate: A Study on University Students Pages: 407-420 

Şule Karadağ, Serife Didem Kaya

  

Internationalization Policies of Turkey's Higher Education Area A Research on Turkey Graduates Pages: 421-440 

Uğur Ünal

 

Tanzimat Sonrası Osmanlı Usûl Hukukundaki Gelişmeler Pages: 441-460 

Ahmet Akman

 

Hazar Denizi Meselesi Bağlamında Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Siyasi ve Ekonomik İlişkiler Pages: 461-478 

Bahar Özsoy

 

Kentsel Sürdürülebilirlik Kapsamında Yeşil Çatı Uygulamaları Pages: 479-514 

Baran Barış Aras

 

Türkiye’nin 2000’li Yıllarda Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Ülkeleri ile Ekonomik ve Siyasi İlişkileri Pages: 515-530 

Merve Kaya, Emirhan Kaya

 

Kentsel Yaşamın Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Işığında Yeniden İnşası ve Anadolu’dan Bir Örnek: Sivas Belediyesi’nin Akıllı Kent Uygulamaları Pages: 531-550 

Güney Nair

 

Taraftarların Bakış Açısıyla Türk Futbolunda Yabancı Oyuncu Sınırlamasına Yönelik Bir Araştırma Pages: 551-575 

Mücahit Fişne, Sait Bardakçı

 

Liseli Gençlerde Geleneksel Türk Sporlarının Farkındalığının İncelenmesi Pages: 577-586 

Ökkeş Alpaslan Gençay, Yunus Gür, Selçuk Gençay, Ercan Gür, Hüseyin Nasip Özaltaş, Ertuğrul Gençay

 

Sporcu Algılarına Göre Antrenör İletişim Becerileri Pages: 587-594 

Özden Tepeköylü Öztürk, Mümine Soytürk

 

Мавзолей Кёк-Таш (Көк-Таш) результаты археологических раскопок 2017 года. Pages: 595-622 

Kubatbek Tabaldiev, Kunbolot Akmatov

 

Üniversite Seçimini Etkileyen Faktörler: Aşçılık Ve Gastronomi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Pages: 623-638 

Alper Kurnaz

 

Restoran Atmosferi Algısının Sosyal Medya Paylaşımlarına Etkisi: Bir Temalı Restoran Örneği Pages: 639-653 

Çetin Akkuş

 

Destekleme Davranışı ve Sosyal Değişim Teorisi Kapsamında Kırsal Turizmin Etkilerinin Değerlendirilmesi Pages: 655-678 

Halime Göktaş Kulualp, Ömer Sarı

 

İstanbul'daki Akıllı Otel Uygulamalarının Değerlendirilmesi Pages: 679-690 

Lütfi Atay, Pınar Yalçınkaya, Filiz Bahar

 

Destinasyon Seçimini Belirleyen Faktörlerin Destinasyon Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Fethiye’de İngiliz Turistler Üzerinde Bir Araştırma Pages: 691-708 

Özgür Davras, Abdullah Uslu

 

Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Entropi Yöntemi İle Ölçülmesi: Giresun İlindeki Üç Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma Pages: 709-721 

Selçuk Korucuk, Hakan Akyurt, Eray Turpcu