Bilimsel Etkinlikler

2.Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

 

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi organizatörlüğü, Selçuk Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi eş-organizatörlüğü ile çevrimiçi (online) olarak düzenlenecektir.

Bildiriler Türkçe, İngilizce, Kırgızca ve Rusça olarak sunulabilecektir.

Ana tema Covid-19 Pandemi sürecinde dünyada ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmelerdir.

Bunun dışında iktisadi ve idari bilimler alanına giren bütün iktisat, işletme, finans, siyaset bilimi, kamu yönetimi, kamu hukuku, yerel yönetimler, kentleşme, sosyal hizmetler, uluslararası ilişkiler, maliye, ekonometri, turizm, dış ticaret, lojistik, çalışma ekonomisi, yönetim bilişim sistemleri, tarım ekonomisi, sağlık yönetimi, endüstri mühendisliği, mühendislik ekonomisi konularında da bildiri kabul edilecektir.

Ayrıca iktisat, işletme, siyasi ve idari bilimlerle ilgili disiplinler arası konularda yapılan çalışmalarda bildiriler de kabul edilecektir.

Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri ISBN’li özet kitabında ve tam metinleri ise ISBN’li e-bildiri kitabında yayınlanacaktır. Ayrıca katılımcı tarafından talep edilen ve kabul edilen bildiriler, Uluslararası alan indekslerinde taranan Journal of Academic Value Studies (JAVStudies) ve Reforma dergilerinde ücretsiz olarak yayınlanacaktır.

Kongre için son özet gönderme tarihi 31 Mayıs 2021’dir.

 

 Kongre Programı

 

Kongre web sitesi için tıklayınız.