Bilimsel Etkinlikler

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Doğru Beslenme

Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi

Mühendislik  Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü

 

 

Sunum Doyası (Microsoft Power Point)

 

 

Öğr. Gör. Dr. Aygül USUBALİYEVA

10.05.2021