DAYANIKLI TAŞINIRLAR (DEMİRBAŞ) ZİMMET İŞLEMLERİ DUYURUSU!!!

DUYURU!

DAYANIKLI TAŞINIRLAR(DEMİRBAŞ) ZİMMET İŞLEMLERİ DUYURUSU

-------------------------------------------------------------

KTMÜ SİVİL SAVUNMA PLANI_2016 TR

KTMÜ SİVİL SAVUNMA PLANI_2016 KG


TAŞINIR KOD LISTESI

TAŞINIR MAL OTOMASYONU KULLANIMI REHBERİ


DUYURU ( Demirbaş Malzeme Sayımları Hk. )

Üniveristemiz Rektörlük Makamının 06.11.2012 tarih ve R.30.AYN/2012-285 no’lu Oluru ile oluşturulan sayım komisyonu tüm akademik ve idari birimlerin demirbaş sayımlarını yaparak Sayım Tutanaklarını oluşturmuştur. Sayım tutanakları üniversitemiz web sayfasında http://www.manas.kg/index.php/tr/standart-formlar-destek linkinden indirilebilir.

 

DUYURU ( Malzeme Alımı Planlaması Hk. )

Üniveristemiz 2013 – 2014 eğitim-öğretim yılı güz yarı yılı yapılacak veya yapılması düşünülen akademik ve idari faaliyetlerin aksamaması için tüm akademik ve idari birimlerin 31 Mayıs 2013 tarihine kadar taşınır malzeme planlamalarını yaparak Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Taşınır Mal Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekmektedir. 

 

Taşınır Otomasyon Sistemi..

Genel Sekreterimiz Mustafa AKDENİZ başkanlığında üniversitemiz kaynaklarının ekonomik kullanımı ile Taşınır Otomasyon sisteminin etkin kullanılmasının sağlanması amacı ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Taşınır Mal Müdürlüğü koordinasyonunda tüm Akademik ve İdari birimlerin Taşınır Kayıt Görevlilerini bilgilendirme toplantısı Des.Hiz.Dai.Başkanı Güner ATMACAOĞLU, Taşınır Mal Müdürlüğü personeli ile birlikte İİBF 228 nolu toplantı salonunda 15.10.2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 

 

Taşınır Mal Otomasyonu Örnekli Açıklamaları

 • Üniversitemiz Taşınır Mal Müdürlüğü 01.01.2010 tarihi itibariyle  taşınır işlemlerini tamamen otomasyon üzerinden yapılmaktadır.
 • Taşınır Otomasyon web giriş adresi: http://172.16.0.180/tasinir/giris.aspx
 • Taşınır kod listesinin (Excel formatında) tüm kullanıcıların bilgisayarında yüklü olması gerekmektedir. İstenecek malzeme adları ve kodları önce bu listeden belirlenip daha sonra kullanıcı hesaplarındaki hesap planından seçilecektir. Taşınır Mal Müdürlüğü web sayfası standart formlar sayfasında. (http://web.manas.kg/index.php/tr/standart-formlar-destek)

 

 • Kullanıcıların ekranlarında taşınır istek, taşınır çıkış, taşınır giriş, taşınır istek raporu, zimmet giriş, zimmetten düşme ve ambarlar arası devir ekranları bulunmaktadır. Ayrıca menünün sağ tarafında yönetmelik ve otomasyon genelgesi de yer almaktadır. Kullanıcılar konuyla ilgili bilgiye buradan ulaşacaktır.

 

 • Taşınır istek yapacak kontrol yetkilileri malzeme taleplerini taşınır istek fişinde bulunan taşınır ekle butonundan yapıp daha sonra ekrandaki talebi kaydedeceklerdir. Taleplerin sisteme kaydedilmesi için ambarlarında daha önce talep edilen malzemenin çıkışını yapmaları gerekmektedir. Kaydedilen talep karşılanma miktarı veya yok ise ihtiyaç miktarı taşınır mal müdürlüğü tarafından otomasyondan kullanıcıya bildirecektir. Bu bildirimden sonra kullanıcı taşınır istek fişinin çıktısını alacak ve üst yazıyla taşınır mal müdürlüğüne gönderecektir.
 
 • İstek yapılırken tüketim malzemeleri (150 Hesap Grubu) için bir fiş oluşturacak, dayanıklı taşınırlar (253,254,255 Nolu Hesap Grupları) için ayrı fişte istekte bulunacaklardır.

 

 • Birim ve fakülte kullanıcıları kendi birimleri içerisinde de taşınır istek fişini kendi birimlerine uyarlayarak takip edeceklerdir.

 • Birim ve fakülte kullanıcıları kendi ambarlarındaki malzemeleri görmek istediklerinde 150 hesap grubu için taşınır çıkış fişindeki taşınır bul ikonunu kullanacaklardır. 253,254 ve 255 hesap gruplarındaki malzemeleri görmek için ise zimmet giriş ekranındaki taşınır bul ikonundan faydalanacaklardır.

 

 • Birim ve fakülte kullanıcıları demirbaş grubundaki malzemeleri başka birimlere geçici kullanıma vermeleri halinde ambarlar arası devir fişini kullanacaklardır.

 

 • Taşınır otomasyonu kullanıcıları hesap planında olmayan malzeme talebini gerçekleştirebilmek için taşınır mal müdürlüğünde ilgili kontrol yetkilileri ile irtibata geçip yeni malzeme kodunu hesap planında açtıracaklardır.
 • Tüm kullanıcıların yukarıda sayılan hususlara özen göstermelerini rica ederim.

 

 

 

Hızır GİRGİN

Taşınır Mal Müdürü