Güzel Sanatlar Fakültesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Seminerler Listesi
Tıklanma : 224

Güzel Sanatlar Fakültesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Seminerler Listesi
 

 

No:

 

Tarihi

 

Konu

 

Sorumlu

7

10 . Mayıs saat: 16:00

Yeri:Orkestra Salonu

Türk halk müziğinde bağlama sazında bölge tabırlarının anlatılması

 

Öğr. Gör. Necip Yılgın

8

12 . Mayıs saat 13:30

Yeri:GFD-4

‘Resim eskizleri'

 

Öğr. Gör.Temirbek Musakeev

9

26. Mayıs saat:14:00

Yeri: GFD-4

Kırgız resimleri

 

Öğr. Gör. Suyunbek MURZAHMETOV