Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı
Tıklanma : 557

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı
Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı ile bölgenin mevcut ekonomisinin ve gelecekteki durumunun tartışılması için; bu alanda çalışma yapan araştırmacı ve karar vericileri bir araya getirmek hedeflenmektedir. Konferans, Orta Asya'nın kalbinde yer alan ve tarih boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Bişkek'te yapılacaktır. ‘Küreselleşme çerçevesinde ekonomik entegrasyon’, ‘bölgesel işbirliği’, ‘uluslarası ticaret’, ‘sürdürülebilir büyüme ve kalkınma’, ‘geçiş ekonomileri’, ‘finans, enerji’, ‘doğal kaynaklar ve çevre’ konuları konferansta ele alınacak konular arasında yer almaktadır.
İletilen bildiriler, yapılan sunum ve tartışmalar; İngilizce, Türkçe ve Rusça olarak yapılacaktır. Her bildirinin İngilizce başlık ve İngilizce özete sahip olması gerkmektedir.

Tarihi: 5-7 Ekim 2017
Yeri: Bişkek, KIRGIZİSTAN
Bildiri Son Teslim Tarihi: 30 Temmuz 2017
Daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linki tıklayınız:
http://avekon.org/?p=18cfp