Mühendislik Fakültesi Seminerleri
Tıklanma : 1143

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 

 

Yrd. Doç. Dr . Rita İsmailova 11.05.18

Tuş Vuruşu Dinamiğine Hızlı Genel Bakış.

 

Kimya Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

Prof. Dr. Ali Osman Solak 08.05.18

Nanoparçacık Etiketli Biyosensör Geliştirilmesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

 

 

Memur Mirlan Moldobaev 07.05.18

Yakıt-su emülsiyonundaki suyun gaz fazında kurumun oluşum ve azaltma süreçleri üzerine etkisi

 

Laborant Cıldız Öskönbayeva 07.05.18

Topraktaki organik maddeyi tayin etme metotları

Gıda Mühendisliği Bölümü

 

 

26 Nisan

Aybek BÖDOŞOV « Kırgızistan'da yetiştirilen beyaz fasulye tahıllarını pişirme özellikleri »

 

31 Mayıs 2018

Ruslan Adil Akay TEGİN “Moleküler mutfak”