Mühendislik Fakültesi Seminerleri
Tıklanma : 167

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Çubak Temirov 12. 10.17

Programlamanın Mevcut Durumu ve Imkanları . “ SunRise ” Şirketi

 

Ak Möör Yan 26.10.17

Medyada Pazarlama

 

Öğr. Gör. Aycarkın Sait Kızı 07.12.17

Kırgızistandaki Telekomunikasyon Teknolojileri

 

Prof. Dr. Ulan Brimkulov, Dr. Çinara Cumabayeva, Öğr. Gör. Kasım Barıktabasov 21.12.17

Rasgele Süreçlerin Karakteristiklerini Tahmin Eden Problemlerde Ayrık Markov Yaklaşımının Kesinliği

 

Prof. Dr. Ulan Brimkulov, Dr. Çinara Cumabayeva, Öğr. Gör. Kasım Barıktabasov 11.01.18

Eğitimde Bilişim Teknolojileri : Öğrenim Değerlendirme Araçları

 

Öğr. Gör. M. Kenan Dönmez 09.01.18

Bilgi İşlem Merkezi Yönetimi ve Organizasyonu

 

Öğr. Gör. M. Selim Elmalı 0 8.02.18

USB bağlantısının gelişimi

 

Öğr. Gör. Aybek Adanbayev 06. 0 4.1 8

Kırgızistandaki Sayısal Televizyon Yayıncılığının Gelişimi

 

Yrd. Doç. Dr . Rita İsmailova 11.05.18

Tuş Vuruşu Dinamiğine Hızlı Genel Bakış.

 

Kimya Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Richard Palmer Swansea Univ. 11.10.17

Yayınla Ya Da Yok Ol. Bilimsel Makalelerin Sunulmasında Yazar ve Editör Deneyimleri

 

Prof. Dr. Richard Palmer Swansea Univ. 11.10.17

 Boyutları Kontrol Eden Nanoyapılar ve Onların Elektronik Yapıları

 

Yrd. Doç. Dr. Emil Omurzak uulu 11.10.17

Zno Nanomalzemelerinin Özelliklerinin Sentezi ve Kontrolü

 

Öğr. Gör. Dr. Ayçürök Macitova 14.11.17

Ambalaj Materyallerinden Kaynaklanan Gıda Kirlenmeleri

 

Prof. Dr. Selehattin Gültekin 05.12.17

Matematiğin Mühendislik Eğitimindeki Önemi

 

Doç. Dr. Bakıt Borkoev 09.01.18

Kırgızistan'daki Ham Maddelerden Elde Edilen Teknik Seramiğin Özellikleri

 

Prof. Dr. Osman Tutkun 06.02.18

Karışmayan Sıvıların Buharlarının Yoğurtturulması Arasında Yerel Isı v e Kütle Transfer Hızlarının İncelenmesi

 

Doç. Dr. Kalıypa Salieva 13.03.18

Bitki Atıklarının Adsorbsiyon Özelliklerinin İncelenmesi

 

Doç. Dr. Külümkan Sartova 10.04.18

Kırgızistan'ın Bitki Atıklarının Karmaşık Prosesleri

 

Prof. Dr. Ali Osman Solak 08.05.18

Nanoparçacık Etiketli Biyosensör Geliştirilmesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

Maksat bek Inakbekov 02.10.17

“Web of Science veritabanı” , Diğer İndeksler ve Veritabanlar”

Prof. Dr. Zarlık Maymekov 30.10.17

‘BişkekTeploEnergo' şirketin ekonomik faaliyeti ve hava koruma önlemleri

 

Doç. Dr. Kubanıçbek Koyçumanov 13.11.17

Mor'un Dayanıklık Teorisi

Prof. Dr. Kanatbek Kocobaev 27.11.17

Kırgız Cumhuriyeti'nin kuzey bölgesindeki katı atık sorunları ve mümkün olan çözme yolları.

 

Dr. Nurzat Totubayeva 04.12.17

Sürdürebilir kalkınmanın araçları. Uluslararası tecrübe.

 

Dr. Bolothan Rayapov 18.12.17

Madencilik işletmelerinde çevresel izlemenin yapılması

 

Doç. Dr.Cumakadır Karamoldoev 08.01.18

Hidrosfer bilimi dersinde d ağlık nehirlerinin k ırgız ca adlarının temelinde sınıflandırılması

 

Doç. Dr. Kayrat Moldoşev 22.01.18

Coğrafyanın gelişmesinin çağdaş eğilimi

 

Doç. Dr. Kubat Bakanov 05.02.18

Endüstriyel atıksular ın arıtımın da fizik sel- kimyasal yöntemler

 

Akadem Uzman Al maz İsayev 19.02.18

Endüstriyel güvenlik.

 

Dr. C anıl İskakova 05.03.18

Bozo için kullanılan maltın α-amilaz aktivitesini belirleme için reolojik ve kolorimetrik yöntemlerin karşılaştırılması

 

Akadem Uzman Nurzat Şaykiyeva 19.03.18

Havadan oksijenin su ile emilmesi ve farklı sıcaklıklarda çözeltideki gaz konsatrasyon dağılımının çevresel değerlendirilmesi

 

Araştırma Görevlisi Canarbek Izakov 02.04.18

Su içinde katyon ve anyon konsantrasyonlarının dağılımında klorür iyonunun etkisi

 

Araştırma Görevlisi Kubat Kemelov 16.04.18

Su-yakit emülsiyonlarindaki bulunan su miktarinin benz(a)pireninin gaz fazinda oluşumuna ve konsantrasyonun azaltilmasina etkisi

 

Memur Mirlan Moldobaev 07.05.18

Yakıt-su emülsiyonundaki suyun gaz fazında kurumun oluşum ve azaltma süreçleri üzerine etkisi

 

Laborant Cıldız Öskönbayeva 07.05.18

Topraktaki organik maddeyi tayin etme metotları

Gıda Mühendisliği Bölümü

9 Kasım 2017

Anarseyit DEYDIEV “Gıda teknolojilerinde yeni işlemler”

 

1 4 Aralık 2017

Camila SMANALİEVA «Yabani bitkilerin biyolojik aktif maddelerinin kullanımı ile Kırgızistandaki ceviz ormanlarının sürdürülebilir kalkınma yönetimi»

 

18 Ocak 2018

Aydaykan KASIMAKUNOVA «Gümrük Birliğinde Gıda güvenliği gereksinimleri (TD GB 021/2011)»

 

22 Şubat 2018

Aygül Usubalieva « GDO ve gıda ürünleri »

 

22 Mart 2018

Cıldızay Ö 2018 ZBEKOVA «Продовольственная безопасность Кыргызстана»

 

26 Nisan

Aybek BÖDOŞOV « Kırgızistan'da yetiştirilen beyaz fasulye tahıllarını pişirme özellikleri »

 

3 1 Mayıs 201 8

Ruslan Adil Akay TEGİN “Moleküler mutfak”