İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Seminerleri
Tıklanma : 302

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

SEMİNERLER DİZİSİ

 

 

İktisat Bölümü

Adı Soyadı

Konusu

Tarihi

Saati

Yeri

1

Yrd. Doç.Dr.

Raziya ABDİYEVA

Салыктык аң сезим ( Vergi Bilinci )

 

14 /03 /201 8

16:15

A-201, İİBF

2

Doç. Dr.

Damira CAPAROVA

Эмгек акыларды жана медициналык тейлөөнүн сапатын жакшыртуунун жолу - медициналык тейлөө акыларын легалдаштыруу.

(Ücret ve tıbbi bakımın kalitesini iyileştirmenin yolu olarak tıbbi hizmet ödemelerinin yasallaştırılması.)

19/04/2018

16:15

A-201, İİBF

3

Doç.Dr.

Metin BAYRAK

Devlet Borçlarının İktisadi Etkileri ( Мамлекеттик карыздын экономикалык таасирлери )

10/05/2018

16:15

A-201, İİBF

İşletme Bölümü

Adı Soyadı

Konusu

Tarihi

Saati

Yeri

1

Yrd. Doç. Dr.

Emin YÜREKLİ

Yönetim Muhasebesindeki Değişim ve Değişimi Etkileyen Faktörler (Башкаруу эсебиндеги өзгөрүүлөр жана ага таасирин тийгизген факторлор)

21/12/ 201 7

16:15

A-201, İİBF

2

Yrd. Doç. Dr.

Azamat MAKSÜDÜNOV

Siyasi Pazarlama Aracı Olarak İnternet ve Sosyal Medya ( Саясий маркетинг инструменти катары интернет жана социалдык тармактар )

25/01/ 201 8

16:15

A-201, İİBF

3

Yrd. Doç. Dr.

Seyil NAJİMUDİNOVA

Sosyal Medyada Özgeçmişlerin Önemi ve Uygulamalar (Социалдык медиада резюмелердин мааниси)

13/02/2018

16:15

A-201, İİBF

3

Yrd. Doç. Dr.

Bilal SOLAK

Bağımsız Denetimde Kalite (Көз карандысыз аудитте сапат түшүнүгү)

22/02/ 2018

16:15

A-201, İİBF

4

Doç. Dr.

Hasan GÜL

Otantik Liderlik, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Destek Algısı İlişkisi (Ишенимдүү лидердик, уюмдук жарандык жүрүм-турумдун уюмдук колдоо түшүнүгү менен байланышы)

15/03/ 2018

16:15

A-201, İİBF

5

Araş. Gör. Dr. Adilya YAMALTDİNOVA

Kırgızistan'da Bankacılık Sektörü (Кыргызстанда эмгек акынын эсептелиши)

22/03/ 2018

16:15

A-201, İİBF

6

Araş. Gör. Dr.

Muratali ABDILDAEV

Veri Madenciliği ve Uygulamaları (Малыматты терең анализдөө ( data mining ) жана анын колдонулушу)

12/04/ 2018

16:15

A-201, İİBF

7

Araş. Gör.

Fatih FAYDALI

Maliyet Sistemlerinde Maliyet Anahtar ı Se ç imi (Өздүк наркты эсептөө системаларында негизги чыгымдарды аныктоо)

26/04/ 2018

16:15

A-201, İİBF

 

 

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü

No

Adı Soyadı

Konusu

Tarihi

Saati

Yeri

1

Öğr.Gör.Dr.

Altınbek COLDOŞOV

Milliyetçilik Kuramlarındaki Temel Konular (Улутчулдук теорияларынын негизги темалары)

28/12/2017

16:15

A-201, İİBF

2

Doç. Dr.

Metin AKSOY

Türk Dış Politikasında Güncel Gelişmeler (Түркиянын тышкы саясатынын учурдагы өзгөрүүлөрү)

01/03/2018

16:15

A-201, İİBF

3

Yrd. Doç. Dr.

M. Bürkan SERBEST

Klasik Avrasyacılık ve NeoAvrasyacılık (Классика жана евроазиячылык)

29/03/2018

16:15

A-201, İİBF

4

Öğr.Gör.Dr. Asel DÖÖLÖTKELDİYEVA

Kırgızistan'ın Siyasi Sisteminde Seçimler (Кыргызстанда саясий системасындагы шайлоолор)

05/04/ 2018

16:15

A-201, İİBF

5

Doç. Dr.

Mustafa BIYIKLI

Uluslararası Siyasi Ahlak ve Değerler (Эл аралык саясий ахлак жана баалуулуктар)

07/05/2018

16:15

A-201, İİBF

Finans ve Bankacılık Bölümü

Adı Soyadı

Konusu

Tarihi

Saati

Yeri

1

Prof. Dr.

Celaleddin SERİNKAN

Geçmişten Günümüze Ahilik (Эзелден азыркы убакытка чейин келе жаткан “ахилик” системасы)

 

30/01/2018

 

16:15

A-201, İİBF

2

Yrd. Doç. Dr.

Mahmut ERDOĞAN

İşletme Sermayesi ve Karlılık İlişkisi: Endustriy е l Bulgular ( Ишкананын капиталы менен кирешенин байланышы: Индустриалдык ачылыштар)

15 /0 2 /2018

16:15

A-201, İİBF

3

Yrd. Doç. Dr. Kamalbek KARIMŞAKOV

Gelişmekte olan ülkelerde içeriye göç ve işgücü piyasasına etkisi: Kırgızistan örneği (Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө ички миграция жана анын эмгек рыногуна болгон таасири: Кыргызстан мисалында)

26/04/2018

16:15

A-201, İİBF

4

Prof. Dr. Fuat SEKMEN

1- Döviz kurundaki dalgalanma ve beklentiler (Валютанын курсунун термелүүсү жана прогноздор)

2- İktisadi büyüme ve etik (Экономикалык өсүү жана этика)

03/05/2018

10/05/2018

 

16:15

A-201, İİBF

5

Yrd. Doç. Dr.

Hasan DEMİR

Muhasebenin Sosyal Sorumluluğu ve Günümüzde Karşılaşılan Sorunlar (Бухгалтердик эсептин социалдык жоопкерчилиги жана бүгүнкү күндө кездешүүчү көйгөйлөр)

17/05/2018

16:15

A-201, İİBF

6

Doç. Dr.

Turusbek ASANOV

Kırgızistan'da Devlet Borcunun Yönetimi (Кыргызстанда мамлекеттик карыздарды башкаруу)

24/05/2018

 

16:15

A-201, İİBF

7

Araş. Gör. Dr.

Dastan ASEİNOV

Kırgızistan Bankacılık Sektöründeki Son Gelişmeler (Кыргызстандын банк секторундагы акыркы жетишкендиктер)

01/06/2018

 

16:15

A-201, İİBF