Cengiz Aytmatov’un 90.Yıl Dönümüne İthafen KTMÜ Öğrencileri Arasında Yarışma
Tıklanma : 1077

DUYURU!

CENGİZ AYTMATOV’UN 90.YIL DÖNÜMÜNE İTHAFEN KTMÜ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YARIŞMA DÜZENLENECEKTİR!

Yarışmaya Cengiz Aytmatov’un 90. Yıl Dönümüne

İthâf Edilen Çalışmalar Kabul Edilecektir.

 

Yarışmaya Kırgızca, Türkçe ve Rusça yazılmış/hazırlanmış çalışmalar kabul edilecektir. Aşağıda gösterilen her bir alanda 1., 2. ve 3. olan katılımcılara çeşitli ödüller verilecektir. Ayrıca tüm katılımcılara sertifika verilecektir. Yarışma aşağıdaki alanlarda düzenlenecektir.

 

  1. Edebî ve İlmî Alan:

1.1. İlmî Makale: Yazarın eserleriyle alakalı ilmi araştırmalar esas alınacaktır. Makale aktüel ve daha önce incelenmemiş bir konuda olmalıdır. Makalede ele alınacak meselenin sonucu olmalıdır ve somut örneklere dayanmalıdır. Makale Times New Roman yazı karakteri ile A4 kağıda 5 sayfadan az 7 sayfadan çok olmamak şartıyla yazılmalıdır. Sayfa ölçütü; sol 3cm, sağ 1,5 cm, üst 2 cm, alt 2 cm formatında olmalıdır. Satır aralığı 1,5 ve 12 punto olmalıdır.

1.2. Şiir: Katılımcı yazarın kendisine, hayatına ve eserlerine ithafen şiir kaleme alacaktır. Kaleme alınacak metin şiir özelliği taşımalıdır. Şiir, edebi dil normlarına uygun yazılmalı ve sanatkârane olmalıdır.

1.3. Kompozisyon: Bu alanda çalışmalar doc, docx, pdf formatında 12 punto A4 kağıda Times New Roman yazı karakteriyle yazılmalıdır. Kompozisyon 5-7 sayfa olmalıdır.

 

2.İletişim Alanı

2.1.Kısa Metrajlı Film (Belgesel veya Oyun): Bu alandaki çalışmalar Kodek H.264, Konteynır – MP4, MPEG. Video 1920-1080 (Full HD, 1080p) olmalı ve 720х576 ölçüsünden aşağı olmamalıdır. Sıklık hızı 24khz’den yukarı olabilir. Her bir çalışmada katılımcının adı, soyadı, diğer katılımcılar, ekip ve çalışmanın ne zaman yapıldığıyla ilgili bilgi verilmelidir. Çalışmalar DVD’ye kopyalanıp verilmelidir.

2.2.Radyo: 5-7 dakikalık radyo dinletileri kabul edilecektir.

2.3. Gazete Makalesi: 4-7 sayfadan oluşan gazete makaleleri kabul edilecektir.

Çalışmaları değerlendirme komisyonu aşağıdaki kriterlere göre puanlama yapar:

-Öğrencinin eğitimine

-Fikri verme metoduna

-Sanatsal yeteneğine

-Konunun edebî olarak işlenişine.

 

3.Güzel Sanatlar Alanı

3.1. Resim veya Poster: Katılımcılar kendilerine ait eserlerle katılabilir. Resim için 100 sözden az olmayacak şekilde bilgi verilmelidir. Geleneksel resimler kabul edilecektir. Resme veya postere tema verilecek ve bu işlenecektir. Kolaj veya fotomontajlar kabul edilmeyecektir.

3.2.Fotoğraf: Cengiz Aytmatov’un eserleriyle ilgili çekilmiş fotoğraflar kabul edilecektir. Fotoğrafın 100 sözü geçmeyecek şekilde açıklaması yapılacaktır. Siyah beyaz fotoğraflar da kabul edilecektir. Fotoğraf jpg formatında 1000x1000 px formatını aşmamalıdır. Resmin kalitesine, fikrine ve fotoğrafçının ustalığına göre değerlendirme yapılacaktır.

-Fotoğraf, poster ve resim insanların kişilik haklarına zarar verecek mahiyette olmamalıdır ve telif hakları korunmalıdır.

-Her bir katılımcı bu alana en fazla beş (5) çalışma ile katılabilir.

Fotoğraf ve Resim alanındaki eserleri komisyon şu kriterlere göre değerlendirir:

a)Teknik ustalık

b)Resmin sanatsal seviyesi

c)Fikrin orijinalliği

d)Konunun işlenişi.

3.3.Sanatsal Okuma: Aytmatov’un eserlerinden bazı pasajlar 2-3 dakika sanatsal olarak okunacaktır.

3.4.Şarkı: Aytmatov’un eserleriyle alakalı bestelenmiş şarkı yarışması. (3-4. dk, 1 şarkı)

Komisyon şu kriterlere göre değerlendirme yapacaktır:

a)Eserin konusunun güncelliğine, içeriğine.

b)Katılımcının ustalığına.

 

Son Katılım Tarihi: Yarışmaya son katılım tarihi 23 Kasım 2018’dir.

Yarışmanın Sonuçları: Yarışmanın sonuçları 6 Aralık 2018 tarihinde KTMÜ’de Cengiz Aytmatov’un 90. Yıldönümüne ithafen 2018 yılı boyunca düzenlenen etkinliklerin final gecesinin yapılacağı “Bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz Aytmatov” adlı programda  açıklanacaktır.

Düzenleme Komisyonu

NOT: Katılımcılar eserlerini alanına göre aşağıda ismi belirtilen kişilere elden verecektir:

1.İlmî makale, şiir, kompozisyon:  Edebiyat Fakültesi, Türkoloji Bölümü, Zarina Calbiyeva. Oda No 102.

2.Resim, Poster, Sanatsal Okuma, Şarkı: Güzel Sanatlar Fakültesi, Tiyatro bölümü. Gülmira Tınaliyeva.

3.Fotoğraf, Kısa Film, Radyo Dinletisi ve Gazete Makalesi. İletişim Fakültesi Oda No 217. Camilya Abdımalikova.

  1. Ek bilgi için tel: 0777-997737 (WhatsApp) Gülzada Stanaliyeva.