Mühendislik Fakültesi Seminerleri
Tıklanma : 507

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

R. İsmalova, R. Sultanov 21.01.19

Bir n boyutlu vektör uzayına eşlenerek bir görüntüde çizgi eşleşmesi için bir algoritma

S. Elmalı 21.01.19

Duyaç ağları

M. Baktıbekov 22.01.19

Bilgisayar Görüşü ile düzlem üzerindeki geometrik şekiller tanımasının araştırması

Ş. Kökümbaev 22.01.19

Makine Öğrenmede düzlem üzerindeki geometrik şekiller tanımasının araştırması

R. İsmalova 23.01.19

Görüntü sahteciliği algılama algoritmalarına genel bakış

T. Maytıkov 23.01.19

Robot sürülerinde n-seçenekten en uygunu bulma: Yeni bir yaklaşım.

К. Donmez, К. Barıktabasov, А. Аdanbayev 24.01.19

Merkezi Haftalık Ders Programı Hazırlama ve Derslik Paylaştırma Yazılım Sistemi

M. Karadeniz 24.01.19

Harmonik Kaynakları Tanımlama için Bağımsız Bileşen Analizi

А. Omürzakov 25.01.19

Mayın arama robotlarının çalışma teorisi

Aycarkın Sait kızı 25.01.19

Bilgisayar ağlarının performans değerlendirilmesi

 

Kimya Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Osman Tutkun  05.12.2018

Galyumun Polimer İçerikli Membranlarla Diğer İyonlardan Seçici Olarak Ayrılması

Prof. Dr. Ali Osman Solak   26.12.2018

Nanobiyoteknolojinin Bazı Uygulamaları

Prof.Dr. Nahit Aktaş   16.01.2019

Enzimatik Polimerizasyon

Doç. Dr. Bakıt Borkoev   06.02.2019

Vollastonit Seramiğinin Elde Edilmesi ve Özellikleri

Doç. Dr. Kalıypa Salieva  27.02.2019

Su-Toprak- Bitki (Ceviz) Sisteminde Ağır Metallerin Birikimi ve  Göçü

Doç. Dr. Külümkan Sartova  13.03.2019

Bitki Atıklarından Adsorbent ve Kimyasal Maddelerin Elde Edilmsinin Teknolojisi 

Yrd. Doç. Dr. Emil Omurzak uulu  03.04.2019

Ag-Cu Nanoparçacık Sistemlerinin elde edilmesi ve Onların Özelliklerinin İncelenmesi

Öğr. Gör. Dr. Ayçürök Macitova 24.04.2019

Biyobozunur Ambalaj Materyallerinin Eldesi ve Kullanılması

Prof. Dr. Selehattin Gültekin  08.05.2018

Kimya Mühendisliğinde Matematik Derslerinin Önemi

 

Gıda Mühendisliği Bölümü

8 Kasım 2018

Anarseyit DEYDIEV

“Gıda nanoteknolojisi”

14 Aralık 2018

Aydaykan KASIMAKUNOVA

«Gıdalarda mikotoksin çalışma yöntemleri)»

18 Ocak 2019

Aygül Usubalieva

«Kırgız halkının ulusal gıda özellikleri»

22 Şubat 2019

Cıldızay ÖZBEKOVA

«Gülazık »

29 Mart  2019

Aybek BÖDOŞOV

«Gıda Güvenliği ve Fiyatlandırma mekanizması üzerinde Devlet etkisi»

26  Nisan 2019

Ruslan Adil Akay TEGİN

“Antibiyotik maddeler ve mikroorganizmaların üzerine olan etkileri”

31 Mayıs 2019

Camila SMANALİEVA

«SUSWALFOOD projesinin sonuçları»

 

Çevre Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Zarlık Maymekov, 12. 10. 2018

Antimon cüruf atıklarının asit ortamda yok edilmesinin fizikokimyasal modellenmesi ve antimon (III) oksit üretimi.

Dr. Bolotkan Rayapov, 26. 10. 2018

Tehlikeli yüklerin taşıma kuralları

Almazbek İsaev, 09. 11. 2018

Riccati, Bessel ve Airy denklemleri.

Cıldız Öskönbayeva, 23. 11. 2018

Cevizin amino asit bileşimin belirleme

Doç. Dr. Cumakadır Karamoldoev, 07. 12. 2018

Kırgızistan'ın doğal mirasları

Doç. Dr. Kubat Bakanov, 21. 12. 2018

Şehirlerdeki evsel katı atıkların bertaraf yolları

Canarbek İzakov, 11. 01. 2019

Sodyum klorür – su sisteminin incelenmesi ve hesaplama formüllerin türetilmesi

Prof. Dr. Kanatbek Kocobaev, 25. 01. 2019

Kırgız Cumhuriyeti'nde yeraltı suların içme suyu olarak kullanılmasındaki problemler.

Mirlan Moldobaev, 08. 02. 2019

Kurum-su-oksijen sisteminin (C-H2O-O2) incelenmesi ve ampirik formüllerin hesaplanması

Dr. Nurzat Şaykiyeva, 22. 02. 2019

Kâğıt ve plastik katı atık ve çevresel değerlendirmenin fizikokimyasal modelinin derlenmesi (KTÜ "Manas" ın eğitim binaları örneğinde)

Dr. Nurzat Totubayeva, 15. 03. 2019

Petrol ürünleri ile kirlenmiş toprakların biyoremidasyon yönteminin özellikleri.

Dr. Canıl İskakova, 29. 03. 2019

Gizli açlık