Mühendislik Fakültesi Seminerleri
Tıklanma : 692

 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

6.01.2020, 14:00

Aytkul ÖmürzakovYeni nesil haberleşme teknolojisis - 5G

Altınay Duulatbek kızı 5G nedir ve bu teknoloji bizim hayatımızı nasıl etkiler?

Aykerim Mukanbetova Nesnelerin İnterneti nedir?

7.01.2020, 14:00

Soyuzbek Orozbek uulu Akıllı Şehir Kırgızistanda.

Nurmila CetimişovaGelişmiş  Ülkelerde Bitki Yetiştirmede Bilişim Teknolojilerinin kullanımı

Irıskul Saparaliyeva Android İiletim Sisteminde uygulama geliştirme.

Nazgül Şerimbekova Sayısal imzalar.

 20.01.2020, 14:00

Mehmet Selim Elmalı SSD Disklerin Çalışma İlkeleri

 21.01.2020, 14:00

Zamira Kazakbayeva Egitimde multimedya teknolojilerinin kullanılması

 

 22.01.2020, 14:00

Rayımbek Sultanov,Pamirbek Karazakov, Şerkazı Kökümbayev Makine Öğrenimi: El ile yazılmış sayıları tanıma (pratik çalışmaya dayalı)

 

Çevre Mühendisliği Bölümü

 

Prof. Dr. Zarlık Maymekov, Canarbek İzakov, 10. 10. 2019 Yol Tuzunun Kışın Çevreye Olan Fiziksel, Kimyasal ve Ekolojik Etkileri

Prof. Dr. Mustafa Dolaz, 25. 10. 2019 ‘Sıfır Atık’

Prof. Dr. Kanatbek Kocobaev, 08. 11. 2019 Naryn, Küçük Naryn ve Büyük Naryn Nehirlerinin Sularındaki Iz Elementlerin Incelenmesi

Doç. Dr. Cumakadır Karamoldoev, 22. 11. 2019 Kırgızistan'ın Yerüstü ve Yeraltı Sularının Oranı

Dr. Elsa Tünkatarova, 06. 12. 2019 Yüksek dağlı bölgelerindeki yaygın hastalıklar (At-Başı ilçesi örneğinde)

 Dr. Canıl İskakova, 20. 12. 2019 Kırgızistandaki Yabani Meyvelerin Besin Potansiyeli

 Almaz İsaev, 10. 01. 2020 Bessel ve Airy Diferansiyel Denklemleri

Doç. Dr. Kubat Bakanov, 24. 01. 2020 Su Yaşamın Kaynağıdır

Dr. Bolothan Rayapov, 07. 02. 2020 Siyanür Kodeksi

Dr. Nurzat Totubayeva, 21. 02. 2020 Kumtor Madenlerinde Tehlikeli Atık Depolama Alanlarını Optimize Etmenin Yolları

Dr. Nurzat Şaykiyeva, 13. 03. 2020 Atıklardan Değerli Metallerin Polimer İçeren Membranlarla Ayrılması

Dr. Kubat Kemelov, Mirlan Moldobaev, 27. 03. 2020 Bişkek Şehrinin Mevcut Ekolojik Durumu

 

Kimya Mühendisliği Bölümü

 

Yrd. Doç. Dr. Ayçürök Macitova 21.11.2019 Antosiyaninlerin Termal Bozunma Kinetiğinin Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Emil Omurzak uulu   05.12.2019 Ag/Ag2O Nanokompozitlerinin Sentezi ve Antibakteriyel Aktiviteleri

Doç. Dr. Kalıypa Salieva   19.12.2019 Kırgızistan'ın Güney Bölgesindeki Nehirlerdeki Ağır Metal Içeriğinin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Osman Tutkun 06.02.2020 Çinko Fabrikası Atıklarından Elde Edilen Liç Çözeltilerindeki  Germanyumun İyonlarının Diğer Iyonlardan (Zn, Cu, Co, Ni, Fe)  Emülsiyon Tipi Sıvı Membranlarla Seçici Olarak Ayrılması

Doç. Dr. Külümkan Sartova   20.02.2020 Yerel Bitki Hammadde Atıklarının Işlenmesi için Teknolojilerin Geliştirilmesi

Prof. Dr. Nahit Aktaş   12.03.2020 Bioreaktörlerin Kimya Mühendisliğindeki Uygulamaları

Doç. Dr. Bakıt Borkoev   09.04.2020 Kırgız Cumhuriyeti'ndeki Liselerde STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) Öğrenme ve Öğretmede BİT'in (Bilgi Iletişim Teknolojileri) Kullanılması

Prof. Dr. Ali Osman Solak 07.05.2020 Glikoz Yakıt Hüсreleri

Prof. Dr. Selehattin Gültekin 21.05.2020 Öğretim Üyeliği bir Meslek değil, bir Yaşam Biçimidir

 

Gıda Mühendisliği Bölümü

 

1 Kasım 2019 Anarseyit DEYDIEV “Kirgizistan'da Gıda Endüstrisinin Mevcut Durumu ve Gelişimi”

5 Aralık 2019 Aydaykan KASIMAKUNOVA «Antosiyanin  Gıda Boya Üretim Teknolojileri»

3 Ocak 2020 Aygül Usubalieva «Kırgızistan'da Yak Süt İşleme Perspektivi»

7 Şubat 2020 Cıldızay ÖZBEKOVA «Etin Konvektif ve Sublime Metoduyla Kurutulması, Kurutulan Etin Bazı Özellikleri»

13 Mart  2020 Aybek BÖDOŞOV «Milli Kurut Ürünün Kurutma Kinetiğinin Araştırılması»

17  Nisan 2020 Ruslan Adil Akay TEGİN “Bazı Kırgız Balının Seçilmiş Bakteriler Üzerinde Antibakterial Potansiyeli”