Veteriner Fakültesi Seminerleri
Tıklanma : 788

KTMÜ Veteriner Fakültesi 2019-2020 Seminer Programı

Sunan / Konu

Tarih

Prof. Dr. Hasan Hüseyin ARI

“Plastinasyon Metodu ile Müze Materyalleri Hazırlama”

04.12.2019

Prof. Dr. Nazir DUMANLI

“Toxoplasmosis ve Gebelik

25.12.2019

Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAEV

“2014-2019 Yıllar Arasında Kırgız Cumhuriyetinde Veteriner Alanında Kabul Edilen Hukuki Mevzuatlar”

05.02.2020

Öğr.Gör.Dr.Nariste KADIRALİYEVA

“Et ve Et Ürünlerinin Histolojisi”

26.02.2020

Prof. Dr. Metin BAYRAKTAR

 “SPSS nedir? Veteriner Hekimlikte Yeri ve Kullanımı”

11.03.2020

Prof. Dr. Abdulkadir KESKİN

“İneklerde Kuru Dönemin Mastitis ve Fertilite Açısından Önemi”

26.03.2020

Yrd. Doç. Dr. Fatih R. İSTANBULLUGİL

“Gıda Katkı Maddeleri”

15.04.2020

Prof. Dr. Abuzer TAŞ

“Köpeklerde Gözde Yapılan Uygulamalar”

29.04.2020

Öğr. Gör.  Zarima CUMAKANOVA

“Biyolojik Silahların Patofizyolojisi”

13.05.2020