Formlar

Fen Bilimleri Enstütüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

 Genel Formlar

Öğrenci Kontenjani ve Başvuru Koşullari Teklif Formu  
Lisansüstü Ogrenci Başvuru ve Bilgi Formu  
Lisansüstü Giriş Sinavi Tarihi ve Jüri Öneri Formu  
Giriş Sınavı Değerlendirme Formu(YL-DR)  

Yabancı Uyruklu Öğrenci Giriş Sınavına Başvurusu  
Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıt Dilekçesi   

Kesin Kayıt Dilekçesi  
Geç Kayıt Formu  
Ozel Öğrenci Kabul ve Ders Kayıdı  

İlk Kez Teklif Edilecek Ders Bildirim Formu  
Bilimsel Hazırlık Programı Öneri ve Kayıdı  
Farklı Enstitüden Ders Alma Formu  
Kredi Aktarma ve Ders Muafiyeti  

Seminer Dersi Uygulama Formu   

Danişman Atama Öneri Formu  
Eş Danişman Atama Teklif Formu  
Danışman Değiştirme  

Sınav Sonucuna İtiraz  
Mazeret Sınavına Katılma  
Öğretim Elemanı Sınav Sonucunu Düzeltme  

Mazeretli İşlem Formu  

Enstitü Yönetim Kurulu Karar Formu  
Anabilim/Anasanat Dalı Akademik Kurulu Karar Formu  

İlişik Kesme Formu  

Yüksek Lisans Formları

Yüksek Lisans Programlarında Açılacak Dersler Ve Görevlendirilen Öğretim Elemanları Formu  

Araştırma Stajı Uygulama Formu  
Pedagojik Stajı Uygulama Formu  

Seminer Dersi Uygulama Formu  

Yüksek Lisans Tez Önerisi  
Tez Önerisi hk., yazı  
Yüksek Lisans Tez Konusu Değişiklik  
Yüksek Lisans Tez Ara Rapor Hazırlama ve Değerlendirme  
Yüksek Lisans Ek Süre Öneri  
Yüksek Lisans Tezi Teslim ve Tez Savunma Sinav Jürisi Öneri Formu  
Yüksek Lisans Tezi Savunma Sınav Tarihi  
Tez Savunma Sinavi Jüri Üyesi Görevlendirme Yazisi Formu  
Yüksek Lisans Tez-Kişisel Değerlendirme  
Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanağı  
Tez Teslim Beyan Formu  

Doktora Programı Formları 

Doktora Programında Açılacak Dersler Ve Görevlendirilen Öğretim Elemanları Formu  

Doktora Tez Önerisi Sözlü Savunma Sinavi Sonuç Bildirim Formu  
Doktora Tez İzleme Ara Raporu Değerlendirme Formu  
Doktora Tez Konusu Değişikliği Formu  
Doktora Ek Süre Öneri  
Doktora Tezi ve Makale Teslim Dilekçesi  
Doktora Tezi Teslim ve Tez Savunma Sinav Jürisi Öneri Formu  
Doktora Tezi Savunma Sinavi Tarihi Bildirim Formu  
Doktora Tezi Savunma Sinavi Jüri Üyesi Görevlendirme  
Doktora Tezi Jüri Kişisel Değerlendirme Raporu  
Doktora Tez Savunması Sınav Tutanağı  

Tez İzleme Komitesi Öneri Formu  

Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu  
Doktora Yeterlik Sınavı Sonuç Bildirim Formu  

Doktora Tez Teslim Beyan Formu