Haber ve Duyurular

Prof. Dr. Aziz Sancar, Türk Dünyası Öğrencilerine Hitap Etti

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde (KTMÜ) 2015 Nobel Kimya Ödülü Sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’a Fahri Doktora Payesinin Tevcihi Töreni düzenlendi.

Devamını oku: Prof. Dr. Aziz Sancar, Türk Dünyası Öğrencilerine Hitap Etti

Göç, Yoksulluk ve Kimlik Konuları Üzerine Sempozyum

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde (KTMÜ) “Göç, Yoksulluk ve Kimlik” konulu Uluslararası Orta Asya Sempozyumu düzenlendi.

KTMÜ ev sahipliğinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kırgız Diplomasi Akademisi ve Selçuk Üniversitesi tarafından 17-20 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen sempozyumun açılış programı Üniversitenin Kasım Tınıstanov Konferans Salonu’nda 17 Nisan 2018’de gerçekleştirildi.

Programa Kırgız Cumhuriyeti Devlet Göç Komisyonu Sekreteri Nurlan Şeripov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bişkek Temsilcisi Atınç Keskin, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Kırgız Diplomasi Akademisi Eğitim Bölüm Başkanı Nurgül Düyşönova, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İki ülkenin millî marşlarının okunması, Üniversite tanıtım filminin ve göçebe oyunlarıyla ilgili belgesel filmin gösterilmesiyle başlayan program, açılış konuşmalarıyla devam etti.

Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı, “2 gün boyunca sürecek olan bu toplantıda 21. yüzyılın en önemli meselelerinden göç, yoksulluk ve kimlik konuları tartışılacak. Esas itibariyle bu konular sadece bu yüzyıla ait problemler değil, insanoğlunun dünyadaki varlığıyla birlikte süregelen problemlerin en başta gelenlerinden. Kendi açımızdan baktığımızda ata topraklarımızda kavimler göçü olduğunu görüyoruz. Bu büyük olayı yaklaşık 2 bin yıl önce kendi topraklarımızda yaşadık. Bu olayla biz baba ocağımızdan ayrılarak, dünyanın dört bir yanına dağıldık; ama yok olmadık. Her gittiğimiz yere medeniyet, insanlık, adalet götürdük ve hakkı başta tuttuk. Dünya var oldukça bunun izleri 3 kıtada var olmaya devam edecek. Tabii ki bizim yaşadığımız ve medeniyetler inşa ettiğimiz zamanlarda zaten bilinen dünyanın 3 kıtası vardı. Bu 3 kıtada bu büyük millet medeniyet kurup insanlığa hizmet etme onurunu yaşadı. Bugün de 5 kıtada milletimizin evlatları yaşıyor. Göç konusunu ele aldığımızda, insanlar huzurları kaybolduğunda bulundukları yerden başka yere göç etmeyi isterler. Eğer huzuru tesis edemiyorsanız, o topraklardan ayrılmaktan başka çareniz kalmıyor. Yaşadığımız coğrafyada kan, gözyaşı, yıkılan devletler ve harap olan ülkeler olması nedeniyle göç konusunun etkilerini biz de derinden hissediyoruz. İnsanlar kaybettikleri huzuru bulabilecekleri yerlere göçmeye çalışıyorlar. Yeni bir hayat ümidi ile Türkiye’ye Suriye gibi komşu ülkelerden göç edenleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti’miz ve aziz milletimiz sinesinde barındırarak, onlara en iyi şekilde ev sahipliği yapıyor. Yakınlarında bir ümit, bir hayat ışığı gibi gördükleri Türkiye var; canlarını Türkiye’ye atıyorlar. Bugün ülkemizde yaklaşık 4 milyon Suriyeli göçmen var. Harcanan paranın miktarını yapılan hizmetlerle karşılaştırmak doğru değil. Biz her ne kadar 30 Milyar Dolar harcadık bu iş için diyorsak da esasen huzurunu ve toprağını kaybeden, yurdunu kaybeden, yuvası yıkılan insanlara bir yurt, bir yuva, bir kardeş, bir dost sıcaklığı sağlamak hiçbir parayla ölçülemez. Türkiye’de Devletimiz ve Aziz Milletimiz bunu yapmıştır. İnşallah bu problemler bölgemizde çözüme kavuştuğu zaman inanıyoruz ki herkes kendi yurduna, kendi yuvasına dönmeyi arzu edecektir. İşte iç savaş veya savaşlar veya arkasından da iklim değişiklikleri -o da bir sebep mesela- Kavimler Göçü için önemli birer sebep olarak tarihe geçmiş vaziyette; ama bugünkü noktadan baktığımız zaman tabii ki fakirlik, yoksulluk da çok önemli bir göç sebebidir. Dünya nüfusu 1900'lü yılların başında 2 milyar civarında. Bugün aradan 118 sene geçmiş ve yaşayan nüfus Birleşmiş Milletler'in kayıtlarına göre 7.6 milyara ulaşmış. Çok muazzam bir artış var. Dünya büyümedi, çapı aynı kürenin; ama üstünde yaşayan insan sayısı 3 mislinden fazla neredeyse. 4 katına kadar artmış bir nüfus var ve bu insanların yaşaması lazım. Beklenen şey insanca yaşamak, adaletle yaşamak. Peki bu var mı diye baktığımızda, görüyoruz ki dünya genelinde bu yoksulluğun en büyük acısını tabii ki çocuklarla kadınlar çekiyor. Örneğin dünya genelinde 1 milyar çocuk yoksulluk sınırında veya altında yaşıyor. Yani yaklaşık 8 milyar insanın 1 milyarı şu anda yoksulluk sınırının altında veya yanında yaşıyor. 900 milyon civarında insan aşırı yoksul olarak yaşıyor. Dünya genelinde 3 milyar insan, günde 2,5 Doların altında bir gelirle yaşıyor; yani ayda 75 Dolar ile yaşıyor; 3 milyar insan, dünyadaki insanların neredeyse yarısına yakını. Allah'a çok şükür ki bizim coğrafyamızda yaşayan insanlar bu rakamı çok üzerinde bir gelire sahipler. Kendi açımızdan baksak, bu 7.6 milyarın içerisinde herhalde ilk yüzde 10’da yaşayan gruptan oluyoruz. Bu 3 milyar insanın yarısı, yani 1,5 milyarı günde 1 Dolar ile geçiniyor. Bu da aylık 30 Dolar eder. Her gün 22 bin çocuk, yoksulluk sebebiyle hayatını kaybediyor. Dünya nüfusunun 4’te biri hala elektrik kullanamıyor. Elektriğe ulaşamıyoruz; hani çok gelişmiş bir dünya, çok ileri bir dünya, çok modern bir dünya, çok ileri bir dünya diye konuşuyoruz ya!... Araştırmalara göre aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak için yılda 60 Milyar Dolar gerekiyor. Bu rakam dünyadaki 50 zengin insanın yıllık kazancının çeyreği bile yapmıyor. 50 insanı söylemenin sebebi şu: böyle bir durumda dünyada huzur olur mu, barış olur mu, adalet olur mu, böyle bir dünyanın geleceği parlak olur mu? Bu dünyada fakir de zengin de güçlü ve zayıf da yaşıyor. Dünya yaşanamaz bir hale geldiği zaman hiçbirinin yaşama şansı yok. O halde dünyayı yönetenlerin, iktidar ve irade sahibi olanların, imkân ve güç sahiplerinin en büyük vebali, herkes için yaşanabilir bir dünyanın tesisi için çalışmaktır. Halbuki baktığımız zaman dünya ekonomisini yöneten temel güçlerin, esas güçlerin bu noktadaki gayretlerinin çok zayıf olduğunu, makyaj türü çalışmaları olduğunu görüyoruz. Yardım konusunda çok cimri ve eli sıkı davrandıklarını görüyoruz. Türkiye’de GSMH 800 Milyar Dolar civarında. Türkiye dünyada şu anda yardım konusunda nüfusuna oranla baktığımız zaman, birinci sırada yer alıyor. 4 Milyar Dolar’dan fazla yıllık yardım yapıyor. Hem de hiçbir karşılık gözetmeden. Fert başına milli geliri 50-60 Bin Dolar olan ülkeler, Türkiye'nin gerisinde kalmış durumda. Aslında herkesin kendi toprağında, kendi ülkesinde, kendi milletiyle halkıyla beraber yaşayacakları mütevazı bir hayatı onlara sağlamak gerekir. Sözüm ona yardım rolleri yaparak, duvarlar örerek bu sorunların çözülmesi mümkün değil. Şu an dünyada günde 710 milyon insan göç etme isteğinde. 22 milyon insan da valizleri hazırlamış göçe çıkmak üzere, göç etmek isteğiyle yola çıkan insanlar. Akdeniz'de batan botlarda ümit ettikleri hayatı kaybedip gerçekten acı bir trajediyle dünyadaki varlıklarını tüketmiş oluyorlar. Hakikaten insanın içini yakan, insan olan herkesi derinden sarsan olaylar döngüsünde tekrar şu noktaya geliyoruz: Dünyaya yön verenler, dünyanın sorumluluğunu da taşımak zorundadırlar. Bu sorumluluğu taşımadıkları zaman, dünya hiç kimse için yaşanacak bir yer olmayacaktır. Şefkati ve merhameti paylaşmak, yardım etmek ve kendi ayakları üzerinde durup insanların kendi topraklarında yaşamasını sağlamak, elinde olanın ihtiyacı olanlara yapacağı en önemli görevi ve Allah rızasını kazanmanın en güzel yoludur diye düşünüyorum.” dedi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev de halkların göç etmeleri, her ülkenin tarihinde yaşanmış olaylardandır. Dünya Bankası 2017’de bu konuyla ilgili bir araştırma yapmış. Bu araştırmanın sonuçlarına göre Kırgızistan ekonomisine göçmenlerin katkısı 2 Milyar 150 Milyon Dolar civarında. Bu, Kırgızistan ekonomisinin yaklaşık yarısına denk geliyor. Bu durumun Kırgızistan ekonomisi açısından bir risk oluşturduğu söyleniyor. Ancak bu durumun ülkenin ekonomik büyümesine büyük bir katkı sağladığı da belirtiliyor. Göçmenler yurt dışında elde ettikleri gelirin yüzde 35’ini gıda sağlamak, yüzde 21’ini yaşam standartlarını yükseltmek, yüzde 8’ini çocuklarını eğitmek, yüzde 3’ünü iş kurmak için harcarken yüzde 9’unu da tasarrufa ayırıyorlar. Eski Sovyet ülkeleri arasında yurt dışındaki göçmen sayısı açısından Kırgızistan 5’inci sırada bulunuyor. Orta Asya ülkelerinden yurt dışına göçün en önemli sebepleri, işsizlik ve yoksulluk. Geçmişte yurt dışına çalışmaya giden vatandaşlarımız kalifiye olmayanlardan oluşuyordu. Günümüzde özellikle Rusya ve Kazakistan’a çalışmaya giden vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğunu kalifiye elemanlar oluşturuyor. Onlar Rusya ve Kazakistan’da iyi işlerde çalışıyorlar. Bu ülkelerde yönetici pozisyonunda çalışanlar da bulunuyor. Bu durumun olumsuz yönü Kırgızistan’daki kalifiye iş gücünün azalması. Bu nedenle Kırgızistan Hükümeti bu sorunun çözümüne yönelik çalışmalar yapıyor. Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın Kırgızistan’ın gelişmesine ve kalkınmasına sağlayacakları katkının artırılmasına yönelik çalışmalar yapan resmi bir birim kuruldu. Bu birimin sorumluluk alanında sadece dış değil, iç göç de bulunuyor. Yaşam standartlarının daha iyi olduğu bölgelere başka bölgelerden, yaşam standartlarının daha düşük olduğu bölgelerden ülke içi göç yaşanmakta. İşte 2018’in bölgesel kalkınma yılı olarak ilan edilmesinin amacı da yaşam standartlarının nispeten daha düşük olduğu, göç veren bölgelerdeki nüfusun azalmasının önüne geçmek.” diye konuştu.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, “Göç, savaş ve iklim değişiklikleri gibi nedenlerle insanların hayatlarını etkileyen bir olgudur. İnsanların yaşadıkları mekânı bırakarak başka bir yere yerleşmeleri sadece bir yer değiştirme olayı değildir. Gidenleri etkilemekle kalmayan, gidilen yeri dönüştüren, ilişkileri değiştiren, insanı ve vicdanı hedef alarak dışlama, kabullenme gibi psiko-sosyal ikilemleri ortaya çıkaran ve pek çok yönüyle ele alınması gereken bir olgudur.” sözleriyle konuya değindi.

Kırgız Diplomasi Akademisi Eğitim Bölümü Başkanı Nurgül Düyşönova, “Göç konusunun göç veren ve göç alan ülkeler açısından ayrı ayrı önemi var. Bununla ilgili araştırmalar ve ortaya çıkan sorunların çözümü oldukça zor. Bu nedenle bu sempozyumda ele alınan konu oldukça önemli. Göç konusunun sosyo-ekonomik yönden ele alınmasıyla ilgili olarak sempozyumun verimli geçeceğini düşünüyorum.” ifadesinde bulundu.

Devlet Göç Komisyonu Sekreteri Nurlan Şeripov, “Bizdeki istatistiki verilere göre 800 bini aşkın Kırgızistan vatandaşı yurt dışında yaşıyor ve çalışıyor. Bunların yaklaşık 640 bini Rusya’da, 30 binden fazlası Kazakistan’da, 15 bin kadarı Türkiye’de, yaklaşık 15 bini Güney Kore’de, kalanları da başka ülkelerde bulunmakta. Onların Kırgızistan ekonomisine büyük katkıları var. Bu insanlarımızın ekonomiye 1 Milyar 482 Milyon Dolar civarında bir katkısı oldu. Bu, Kırgızistan ekonomisi için büyük bir tutar. Bu vatandaşlarımızın ekonomiye olan katkısından söz ettikten sonra kültürel olarak etkileşim açısından da konuyu ele almak gerekir. Bu açıdan baktığımızda vatandaşlarımızın gittiği ülkelerin kültürüne saygı duyarak, kendi kültürlerini unutmadan yurt dışında yaşamaya devam edeceklerine inanıyorum. Bizim birimimiz de yurt dışında yaşayan, çalışan vatandaşlarımızın sorunlarına çözümler üretmek için çalışıyor. Bu açıdan sempozyumun ele aldığı konu bizim için çok önemli. Bu konunun bu sempozyumda ele alınmasından dolayı oldukça memnunum.” sözleriyle konuya verdiği önemi dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından KTMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Sempozyum Düzenleme Komitesi Başkanı Doç. Dr. Metin Aksoy, sempozyum ve sempozyumda sunulacak bildirilerle ilgili bilgi verdi. Açılış oturumundaki bildirilerin sunumunun ardından katılımcılara sertifikaları verildi. Hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle açılış programı sona erdi.

Media Manas

Haberin Tamamı: http://mediamanas.kg/lang-tr/2557-g-yoksulluk-ve-kimlik-konular-zerine-sempozyum.html

Türkçe Okutmanlığı Kadrosuna Başvuran ve Yazılı Sınav ve Mülakata Girmeye Hak Kazanan Adaylar Listesi

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Dil Hazırlık Bölümü Türkçe Okutmanlığı Kadrosuna Başvuran ve Yazılı Sınav ve Mülakata Girmeye Hak Kazanan Adaylar Listesi
Sıra No Adı Soyadı
1 Ahmet KESKİN
2 Ahmet Metehan ŞAHİN
3 Ali ÇELİK
4 Alper KESER
5 Ayşegül İNAL
6 Cansu TAPTAP
7 Çiçek VAROL
8 Diba BAHADIROĞLU
9 Dursun KARTAL
10 Eda BİNDAŞ
11 Emine ÖZGÜL
12 Emre YOLCU
13 Enes AZBAY
14 Ersin ATEŞ
15 Hacer AYTEKİN
16 Hasan SAKIN
17 İbrahim Doğukan DEMİREL
18 Minara ALİYEVA ÇINAR
19 Muhammed DORUK
20 Muhammed KARASU
21 Muhammet Yasin ÇAKIR
22 Murat İMDAT
23 Mustafa HAN
24 Mustafa KÖROĞLU
25 Necla DAĞ
26 Neslihan DEMİREZER
27 Nurgül MOLDALİEVA OROZABAYEV
28 Nurten KAYA
29 Ömer ÖZDEMİR
30 Özgür ÖZDEMİR
31 Özkan ZORLU
32 Pelin DANIŞMANT
33 Rabia KAHRAMAN
34 Samet DOYKUN
35 Selenay BALOĞLU
36 Sonuç AKYOL
37 Yasemin TAŞ
38 Zeynettin DEMİREL
   
Yazılı sınav ve mülakat;
Tarihi ve Saati 26 Nisan 2018, 15:00 - 18:30
27 Nisan 2018, 09:30 - 18:30
Yeri YÖK Başkanlığı B7 Blok 4. Kat Bilkent / ANKARA

 

Kampüsün Ağaçlandırılmasına Devam Ediliyor

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

Mezunlar Derneği’nin Öğrenci Konseyi ile birlikte düzenlediği etkinlik, Cengiz Aytmatov Kampüsü’nde 14 Nisan 2018’de gerçekleştirildi.

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Anvarbek Mokeyev, Prof. Dr. Hüseyin Öğüt, Üniversite mensupları, mezunlar ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı “Kampüs arazisinin topraklarının taşlık bir yapıda olması sorun teşkil ediyor; ancak bu soruna rağmen daha yeşil bir kampüs için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kampüsümüz her geçen yıl daha yeşil oluyor ve olmaya devam edecek. Şimdiye kadar diktiğimiz ağaçlar büyüyüp yeşerdi ve başka canlılara da yuva oldu. Yeşille barışık ve doğanın bir parçası olan bir kampüs için ağaçlandırma çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Fidanların dikilerek can suyu verilmesiyle devam eden etkinlik, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Media Manas

Haberin Tamamı: http://mediamanas.kg/lang-tr/2553-kampsn-aalandrlmasna-devam-ediliyor.html

3. Uluslararası Topluma Hizmet Projesi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu topluma hizmet projeleri kapsamında faaliyetlerine devam ediyor.

Devamını oku: 3. Uluslararası Topluma Hizmet Projesi

İLEF’e Üniversiteler Arası Konferanstan Ödüller

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri, “Kitle İletişim Araçlarında Dünya Göçebe Oyunlarının Aktarılması ve Yansıması” adlı üniversiteler arası bilimsel uygulama konferansında ödüller aldı.

Konferans Kırgızistan Cusup Balasagın Milli Üniversitesi’nin Gazetecilik Fakültesi tarafından düzenlendi. Üç farklı kategoride gerçekleştirilen Konferansa Bişkek’teki yükseköğretim kurumlarının öğrencileri katıldı.

10 Nisan 2018’de Konferansta, ‘göçmen halkların oyunlarını, medeniyetini, gelenek ve göreneklerini, yaşam tarzlarını, oyun araç-gereçlerini gösteren tanıtıcı kısa filmleri inceleme konuları’ kategorisinde İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Lira Ayılçiyeva, “Dünya Göçebe Oyunlarının İmajının Oluşumundaki Tanıtım Videolarının Rolü” adlı makalesiyle birincilik; aynı kategoride Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Aysana Kasımova, “Dünya Göçebe Oyunlarının, Kırgızistan’ın İmajının Oluşumundaki Rolü” adlı makalesiyle dördüncülük; ‘göçmen oyunlarının barışın inşası, birliği güçlendirme, geçmişe verilen değeri arttırma, tarihi mirasları koruma konularının televizyondaki yansıması’ kategorisinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Meerim Baktıbekova, “2014 ve 2016 Yıllarında Gerçekleştirilen Dünya Göçebe Oyunlarının İngilizce Konuşulan Ülkelerdeki Yansıması” adlı makalesiyle birincilik ödüllerine lâyık görüldü.

Ödül alan öğrencilere bilimsel danışmanlık yapan Gazetecilik Bölümü Okutmanı Dr. Gülzada Stanaliyeva’ya Kırgızistan Cusup Balasagın Milli Üniversitesi’nin Rektörü Kanat Sadıkov tarafından teşekkür belgesi verildi.

Media Manas

Dış İlişkiler Bürosu / Pasaport ve Vize Birimi

Dış İlişkiler Bürosu

Pasaport ve Vize Birimi

Personel ve öğrencilerimizin pasaportlarını birimimize elden teslim edip elden imza karşılığı teslim almaları gerekmektedir.

Personel ve öğrencilerimizin;

Vize ve oturum alımındaki gecikmelerde, cezayla ilgili işlemleri pasaport sahiplerinin bizzat yapmaları gerekmektedir.

Kırgızistan yasalarına göre pasaportların bitimine altı ay kalana kadar işlem yapılır.

Personellerimiz, vize yenilemede vize süresi dolmadan en az 15 gün önce evraklarını teslim etmek durumundadırlar. (pasaport, 1 adet vesikalık resim 3*4, aile bireyleri için vukuatlı nüfus kayıt örneği tercümesi)

Öğrencilerimiz pasaportlarını vize süresi dolmadan en az 18 gün önce gerekli evraklarla birimimize teslim etmeleri gerekmektedir.(2 adet öğrenci belgesi, 2 adet pasaport fotokopisi ve 2 adet 3*4 vesikalık resim)

Kırgızistan dışından veya havaalanından vize alacak öğrencilerin vizelerini S kategorisinde, personellerin vizelerini W2 kategorisinde alması gerekmektedir. Aksi takdirde vizeleri üniversitemiz tarafından uzatılamamaktadır.

Kırgızistan dışından veya havaalanından vize alan personel ve öğrencilerin oturum belgesi alınması için, giriş yaptıktan sonra en geç 3 (üç) gün içerisinde pasaportlarını birimimize teslim etmesi gerekmektedir.

Kırgızistan'ın vize muafiyeti uyguladığı ülkelerden gelen öğrenciler, oturum ( registratsiya ) belgelerinin süresinin biteceği tarihten en az 10 gün öncesinden evraklarını birimimize teslim etmelidir.

KTMÜ'de Büyükelçilik Voleybol Turnuvası

Türkmenistan’ın Kırgızistan Büyükelçiği tarafından Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde (KTMÜ) voleybol turnuvası düzenlendi.

Devamını oku: KTMÜ'de Büyükelçilik Voleybol Turnuvası

Azerbaycan Milletvekili İle Türk Dünyası Sohbeti

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde (KTMÜ) “Türk Dünyası Araştırmaları” konulu yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Devamını oku: Azerbaycan Milletvekili İle Türk Dünyası Sohbeti

Rektörlük Sohbet Toplantıları Devam Ediyor

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörlüğü sohbet toplantıları Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Fen Fakültesi öğrencileri ile devam etti.

Üst yönetimin öğrencilerle bir araya gelerek sohbet ettiği toplantılar Cengiz Aytmatov Kampüsü Kasım Tınıstanov Konferans Salonu’nda 15-29 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı toplantılarda gençlere liderlik, başarılı bir kariyer ve kişisel gelişim konusunda yol gösterici tavsiyelerde bulunarak, KTMÜ’nün bir kurum kültürü haline gelen “Gelecek Elimizde” ve “Huzur İklimi” sloganlarına vurgu yaptı. Huzur ikliminde çalışmanın kurumsal ve kişisel başarıyı getirdiğini söyleyen Prof. Dr. Sebahattin Balcı, başarılı bir geleceği hep birlikte oluşturmak için öğrencilerin de Manas’ın huzur iklimine katkıda bulunmalarını istedi.

Günümüz dünyasında yereldeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmelerinin, sürekli kişisel gelişime önem vermelerinin, çok kitap okumalarının, sosyal ve kültürel faaliyetlere etkin olarak katılmalarının, ‘network’lerini güçlendirmelerinin başarı için olmazsa olmaz şartlar olduğu hususlarını anlatan Prof. Dr. Balcı, farklılaşmak için yenilikçi ve sürekli değişime inanan bir zihniyetin gerekliliğini de vurguladı.

Zamanı iyi kullanmanın, doğru sözlü ve ikna edici olmanın, insanlara tatlı ve güzel sözlerle hitap etmenin, hayat boyu öğrenmenin, ekip çalışmasının, eleştirel düşünmenin, problem çözme becerilerini geliştirmenin, bilişim teknolojilerinden en yüksek düzeyde faydalanmanın önemine değinen Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı, ancak bu nitelikteki kişilerin başarılı olup ailelerine, ülkelerine, Türk dünyasına ve insanlığa fayda sağlayabileceğini söyledi.

Öğrenciler ilgiyle izledikleri toplantılarda çok sayıda soru da sordular.

Prof. Dr. Sebahattin Balcı, BESYO toplantısında, “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Sağlam kalmak içinde sporla barışık yaşamak gerekir. Kendiniz sporla barışık kaldığınız gibi diğer insanların da sporla barışık yaşamalarını sağlamalısınız.” derken MYO toplantısında, “Üreten kesimin somut örneklerini sizlerin arasında görebiliyoruz. Bu yönüyle bakıldığında sizlerin kolunda altın bilezik olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim; çünkü siz hem meslek sahibi oluyor hem de üretime katkı sağlayan, kendi işini kurabilecek potansiyele sahip bireyler olarak mezun oluyorsunuz.” diye konuştu.

Mühendislik Fakültesi öğrencilerine yönelik konuşmasında, “Şu ana kadar 4 sanayi devrimi gerçekleştirildi. Şu an içinde olduğumuz dönem adeta öncekilerin tamamını bünyesinde topladı. Bu dönemde bildiğiniz fiziksel sistemlerle sanal sistemler kombine ediliyor. Yapının bir tarafında gerçeklik, bir tarafında da sanallık var. Bu sistemin bizi otonomiye, siber ve fiziksel sistemin kombinasyonunun otonomisine götürdüğü görülüyor. Yani insanın iradesinin dışında yeni bir iradeye doğru bizi götürüyor. Yapay zeka çalışmalarının altında da bu yatıyor. Robotun da ötesine geçiliyor. İşte 4. Sanayi Devrimi’nin esası da budur. Nesnelerin interneti söz konusu. Sanal ortamda hizmet üretimi gerçekleştirilip gerçek bir değere dönüştürülebiliyor. Son sanayi devriminin bir karakteristiği de siber ve fiziksel sistemlerin kombinasyonu. İşte buna ‘4.0 Sanayi Devrimi’ deniyor. Biz bunların farkına varmadan geleceğin dünyasında rol alamayız.” diyen Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı, GSF ve Fen Fakültesi öğrencilerine ise “Bugün insan, ilim ve teknoloji sayesinde geçmiş yıllarda ürettiğinden çok daha fazla bilgiyi 10 yılda üretti. Ayrıca geçmiş yıllara oranla şimdi bilgiye çok daha hızlı ve kolay ulaşılabiliyor. Elbette ilim ve teknoloji yolundan asla kopmayın, asla ihmal etmeyin; ama hiçbir zaman teknolojiye bağımlı da olmayın. Hem güzel sanatların hem de fen bilimlerinin kaynağı tabiattır. Bu nedenle bu iki alanda öğrenim gören sizlere nasihatim yakınlaşmanız ve birlikte çalışmanızdır.” ifadesinde bulundu.

Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev de toplantılarda öğrencilere zamanlarını iyi kullanmaları, sistemli ve disiplinli bir şekilde çalışmaları gerektiğini söyleyerek gelişmiş ülkelerdeki yükseköğretim sistemlerinden örnekler verdi. Yükseköğretim düzeyindeki öğrencilerin başarılı olabilmeleri için nelere dikkat etmeleri gerektiğini ayrıntılarıyla anlatan Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, iyi standartlarda yaşamak için başka ülkelere gidilmeli düşüncesinin doğru olmadığını vurguladı ve insanların kişisel olarak dahi yapacakları çalışmalar ve elde edecekleri başarılarla hem kendi hayat standartlarını hem de ülkesinin insanlarının hayat standartlarını yükseltebileceklerini vurguladı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, insanların ellerinden düşürmedikleri telefon ve internet teknolojilerinin mütevazı koşullarda gençler tarafından meydana getirildiğini anlatarak bunun zamanı iyi kullanmak ve çok çalışmakla başarılabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev teknoloji ve bilim açısından gelinen noktanın her alanda yarışı ve rekabeti artırdığını belirterek, öğrencilerin kendilerini rekabet üstünlüğü elde edecek şekilde donatmaları gerektiğini söyledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Anvarbek Mokeyev ise teknolojinin gerisinde kalınmaması, ancak teknoloji bağımlısı da olunmaması gerektiğini; insanların teknolojiyi amaçlarına hizmet edecek şekilde kullanmalarının doğru olacağını söyledi. Öğrencilerin yüksek ahlaki değerleri benimsemesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Anvarbek Mokeyev, ancak böyle insanlara sahip toplumların kalkınacağını ve dünyada söz sahibi olabileceğini belirtti.

Media Manas

Haberin Tamamı: http://mediamanas.kg/lang-tr/2535-rektrlk-sohbet-toplantlar-devam-ediyor.html

 

Sera Tarımının Geliştirilmesi Çalıştayı Yapıldı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde (KTMÜ) “Kırgızistan’da Sera Tarımının Geliştirilmesi’ konulu çalıştay düzenlendi.

Devamını oku: Sera Tarımının Geliştirilmesi Çalıştayı Yapıldı

KTMÜ-Yeşilay İş Birliğiyle Teknoloji Bağımlılığı Paneli Düzenlendi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde (KTMÜ) “Teknoloji Bağımlılığı” konulu panel düzenlendi.

Panel; KTMÜ, Kırgızistan Yeşilay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin iş birliğiyle KTMÜ Rektörlük Konferans Salonu’nda 29 Mart 2018’de gerçekleştirildi.

Panele KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Kırgızistan Yeşilay Derneği Başkanı Aybek Sarıgulov, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Dış İlişkiler Birimi Müdürü Ergin Beceren, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Program iki ülkenin milli marşlarının okunması, KTMÜ ve Uluslararası Yeşilay Federasyonu’nun tanıtım filmleri ile Kırgızistan Yeşilay Derneği’nin nargilenin zararları ve teknoloji bağımlılığı konulu kamu spotlarının gösterilmesiyle başladı.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, açılış konuşmasında, “Çok gerekli olduğuna inandığım bu panelin düzenlenmesinden dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyor, panelin sizler için çok faydalı olacağına inanıyorum. Bu vesileyle KTMÜ’de yakında Yeşilay Kulübü’nün kurulacağını da belirtmek istiyorum. Uluslararası Yeşilay Federasyonu 1920’de Türkiye’de açılmış olan bir kurum. O zamanlarda Osmanlı Devleti işgale karşı mücadele veriyordu. İşgalciler topraklarımızı daha kolay işgal edebilmek için gençlerimizi alkole alıştırmak istediler. Anadolu’ya dışarıdan tonlarca alkol getirerek bunu yapmaya çalıştılar; ama başaramadılar. Türk Gençliği asla bağımlı olmadan, onların hepsini 3 senede yurdundan çıkarıp attı. Kırgızistan’da da bunu denediler; ama burada da başaramadılar. Şimdi gençlerimizle geleceğe kararlılıkla yürüyoruz. Yeni bir medeniyet kuracağız; insanlığa hizmet edecek yeni bir medeniyet. Kutlu yürüyüş başladı. Hedefimiz kızıl elmadır. Kızıl elma, 21. yüzyılda yeni büyük bir medeniyet kurmaktır. Bizim medeniyetlerimiz insana hizmeti hedef alır. İnsanın huzurunu ve mutluluğunu amaçlar. Bunun da temelinde ahlak vardır. İnsanların adalet içinde bir yaşama sahip olmasını amaçlar. İşte Uluslararası Yeşilay Federasyonu da ahlaklı bir toplum yetiştirmek için insanların nelerden uzak durması gerektiğine yönelik çalışmalar yapıyor. 38 ülkede organize olmuşlar. Çalışmalara hepimiz için zararlı olan şeylerden başlanmış. Alkol her insan için zararlıdır. Bu bağlamada Uluslararası Yeşilay Federasyonu bütün insanlığa hizmet ediyor. Hangi kültür ve medeniyette olursanız olun. Bu hepimiz için gerekli. Erdemli insan, ahlaklı insanların çoğalması için çalışıyorlar. Federasyon kendini bütün yaratılmışlara karşı sorumlu sayarak çalışmalar yürütüyor. Üniversitemizin amacı da bu. Bu panelde de bu amaçla teknoloji bağımlılığının yok edilmesi için sunumlar yapılacak. Bu sunumların herkes için faydalı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Kırgızistan Yeşilay Derneği Başkanı  Aybek Sarıgulov da “Kırgızistan’daki ilk programımızı düzenliyoruz ve bunu KTMÜ’de gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Rektörümüze yardımları ve desteği için çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nden öğrendiklerimizi buradaki çalışmalarımızda uygulayacağız. İnsanların panel konusu zararlı alışkanlıklardan korunabilmeleri için elimizden geleni yapacağız.” diye konuştu.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Dış İlişkiler Birimi Müdürü Ergin Beceren ise Uluslararası Yeşilay Federasyonu’nun tarihçesi, kurumun amacı ve uluslararası alandaki faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü KTMÜ Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selahattin Avşaroğlu’nun yaptığı “Teknoloji Bağımlılığı”adlı panele geçildi. Doç. Dr. Selahattin Avşaroğlu “Ergenlerde Teknoloji Bağımlılığı” konulu bildiri de sundu.

Diğer panelistler Kırgız-Rus Slav Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Angelina Demilhanova “İnternet Bağımlılığı: Mit ve Realite”, KTMÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Rita İsmailova “Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı”, Yeşilay Danışmanlık Merkezi Klinik Psikoloğu Gülsüm Melike Şimşek “Ana Hatlarıyla İnternet Bağımlılığı”, Kırgız-Rus Slav Üniversitesi Felsefe Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Oksana Denisova “Bilgisayar Oyunlarının Sanal Gerçekliğinde Sosyal Kavgalar” konulu bildirilerini sundular.

Konuklar sunumların ardından panelistlere sorular sordular.

Program hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Media Manas

Haberin Tamamı: http://mediamanas.kg/lang-tr/2538-ktm-yeilay-birliiyle-teknoloji-bamll-paneli-dzenlendi.html

Rektör Prof. Dr. Balcı’nın Türkiye Temasları

Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) Dönem Başkanı ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Türkiye’de Üniversite ile ilgili görüşmeler yaptı.

Devamını oku: Rektör Prof. Dr. Balcı’nın Türkiye Temasları

Nevruz Bütün Renkleriyle Manas'taydı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde (KTMÜ) Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı.

Nevruz nedeniyle düzenlenen kutlama programı çerçevesinde açık havada geleneksel spor oyunları ile yarışmalar düzenlendi ve ülkelerle özdeşleşmiş ürünler sergisi, defile, konser gibi birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirildi.

Cengiz Aytmatov Yerleşkesi Kasım Tınıstanov Konferans Salonu’nda 21 Mart 2018’de gerçekleştirilen programa Kırgız Cumhuriyeti Kültür Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı Azamat Camankulov, Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bişkek Temsilcisi Atınç Keskin, Afganistan Büyükelçisi Muhammed İssa Mesbah, Özbekistan Büyükelçisi Komil Raşidov, Türkmenistan Büyükelçisi Şadurdy Meredov, Bişkek’teki üniversitelerin rektörleri ve temsilcileri, KTMÜ Üst Yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, akademisyenler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Program Media Manas’ın Youtube ve Facebook kanallarında canlı yayınlandı.

Yönetmenliğini İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Moldoseyit Mambetakunov’un yaptığı Program, Umay Ene’nin Nevruz Duası ve dilekleriyle başladı.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, “Bir yıl daha geçti. Yeni bir yılı bugün hep beraber idrak ediyoruz. Yılların tanımları elbetteki farklı olabiliyor. Türk dünyası için yeni yıl dediğimiz zaman elbetteki 21 Mart Nevruz Günü ve Bayramı akla geliyor. Dolayısıyla bize bir yılı daha yaşatıp sağlıklı ve sıhhat içerisinde bugünlere kavuşturan ve bugünkü sevinci hep beraber paylaştıran Yüce Allah’a hamt ederek sözlerime başlamak istiyorum. Nevruz Bayramı’nızı en kalbî dileklerimle kutluyor ve daha çok bayramı birlikte yaşamayı Yüce Allah’tan nasip etmesini içtenlikle niyaz ediyorum. Aradan geçen bir yılın içerisinde pek çok iyilikleri, güzellikleri, mutlulukları, başarıları birlikte yaşadık ve bugüne geldik. Tabii bu arada üzücü kayıplarımız da oldu. Özellikle son bir yılda aramızdan ayrılan kardeşlerimiz oldu. Hepsini aziz hatıraları önünde bir kere daha anarak onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Emek verdikleri Manas Üniversitesi’nin onların hatıralarına her zaman kıymet vereceğini ve daha ileri gitmesi için o emaneti taşıyanların canla başla çalışacağını ifade etmek istiyorum. Biraz evvel dışarıdaydık. Bayram ikliminde büyük bir sevinci, mutluluğu sevgili evlatlarımızın, Manaslılar’ımızın heyecanıyla birlikte sergiledikleri oyunlarla paylaştık ve yaşadık. Daha sonra salona girmeden koridorlarda ülkelerimizi temsil eden Üniversitemizde şu anda 14 ülkeden evlatlarımız var. Onların hazırlamış oldukları sergileri ziyaret ettik. Her bir evladımızın orada gayret içerisinde kendi ülkesini tanıtmak için nasıl çabaladığını büyük bir heyecan içerisinde sergilediğini gördük ve hepsini gönülden takdir ettik. Burada bulunan bütün kardeş ülkelerimize Sayın Büyükelçilerine, Türkmenistan’ımız, Özbekistan’ımız, Afganistan’ımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’miz burada. Gönülden hoş geldiniz diyorum. Onların emaneti olan evlatlarımızı en güzel şekilde yetiştirmek için birlikte çalışmaktan onur duyduğumuzu ifade ediyorum. Elbette ki Kırgızistan’ımız burada. Sayın Bakan Yardımcı’mız bizlerle. Elbette ki bütün Türk dünyasının ümidi, istikbalinin en güçlü teminatı Türkiye Cumhuriyeti’miz burada. Sayın Büyükelçimizi saygıyla selamlıyorum. Nevruz Bayramı’nın bu duygularla, mutluluk içerisinde, huzur içerisinde idrak edilip daha güzel günlere ve bayramlara Yüce Allah’ın bizi eriştirmesini, yetiştirmesini gönülden diliyorum. Öncelikle Allah’tan Üniversitemizde birlik ve beraberliği, huzuru ve mutluluğu daim kılmasını niyaz ediyoruz. Yaşamış olduğumuz ata yurdumuz, Kırgızistan’ımız, Türkiye’miz, Türk dünyamız, İslam dünyası ve nihayet bütün insanlık için Nevruz’un hayırlarla gelmesini gönülden temenni ediyoruz. Sadece insanlık için değil, tabiat için de yeni bir başlangıç olan şu Nevruz’un tabiatta bulunan bütün mahlukat için de bir yeni başlangıç olmasını gönülden diliyoruz. Yaşamış olduğumuz dünyanın kıymetini bilmeyi ve o dünyayı bizden sonra yaşamak için bekleyen yeni nesillere yüz akıyla teslim edebilmeyi Yüce Allah’tan diliyoruz. Unutmayalım ki biz dünyayı atalarımızdan miras; ama evlatlarımıza emanet olarak aldık. Onlara yüz akı bir dünya bırakmak hepimizin görevidir. Nevruz işte bütün bu yeniliklerin, yeni başlangıçların, yeni heyecanların, yeni başarıların ve aydınlık bir geleceğin bir işareti olsun diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.” dedi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev de “Nevruz Bayramı Türk dünyasının, özellikle Orta Asya’nın en eski bayramlarından birisi. Atalarımızdan miras olan bu bayramda hepimiz yeni dilek ve niyetlerle yeni bir yıla giriyoruz. Bunların en önemlisi yurdumuzda barış ve huzurun olması dileğidir. Tüm Türk dünyası, İslam dünyası, tüm insanlık için huzur ve barış diliyoruz. Her bir eve mutluluk gelsin ve her ailede aksakallarımıza saygı duyulsun. Kızlarımızın bahtı açık olsun, mutlu olsunlar. Oğullarımız cesur ve yürekli olsunlar. Bütün işlerimiz başarı dolu olsun. Geçen yıl Üniversitemiz için her açıdan çok verimli ve çok başarılı ve bir yıldı. Uluslararası alanda büyük başarılara imza attık. Üniversitemiz Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının en üst derecedeki ‘dostluk belgesi’yle onurlandırıldı. Bu, hedeflerimize ulaşmamız yolunda bize güç veren bir ödül oldu. Burada Türk dünyasının gençleri bütün yeteneklerini ortaya koyarak, kendi geleneksel ve kültürel motiflerini sergilemek için çaba sarf ettiler.” diye konuştu.

Kırgızistan’daki ilk Nevruz Bayramı’nı kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, “Ailemle birlikte bu sabah Ala-Too Meydanı’ndaydık. Orada da bir kutlama yaptık. Hakikaten Türk dünyasında çok güzel kutlanan bir bayram bu. Bayramınızı gönülden kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak Manas Üniversitesi’nde hepinizi bir araya getirebilmek, bu kadar değişik milleti bir arada okutabilmek ve çok güzel bir Üniversite kurmak ve bunu sürdürmek, büyütmek bizi mutlu ediyor. Sürekli olarak desteğimiz arkanızda olacak. Bu bayramda olduğu gibi her zaman birlikte olduğumuzu bilmenizi isterim.” dedi.

Nevruz Bayramı’nın Türk dünyası için büyük önem arz ettiğini belirterek konuşmasına başlayan Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı Azamat Camankulov, “Bu bayram, hayatımızdaki en önemli bayramlardan biri; çünkü dünyaya tazelik ve güzelliğin geldiği bir gün bugün. Biz bugünü yeni yıl olarak kabul edip yeni dileklerde bulunuyoruz. Bu noktada yeni yılın geçen yıldan daha da güzel geçmesini, ülkelerimize güzellikler, birlik ve beraberlik getirmesini diliyorum. Hepinize başarılar ve ülkemiz için gelişme ve kalkınma diliyorum. Birçok ülkeden genci burada bir araya getiren Manas Üniversitesi’ne çok teşekkür ediyor, kendimin de bir Manas Üniversiteli olduğumu hatırlatmak istiyorum. Şimdi ülkeme faydalı işler yapmak için çalışıyorum. Üniversiteye güvenelim ve buradan bilim alalım. Çünkü burada verilen eğitim kaliteli ve çok faydalı.” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Özbekistan Büyükelçisi Komil Raşidov, “Özbekistan, Kırgızistan ve Türkiye münasebetleriyle ilgili olarak şunu söylemek istiyorum: Aramızdaki dostluk hiç bitmesin. Ali Şir Nevai atamızın dediği gibi her gününüz Nevruz gibi değerli olsun.” dedi. Büyükelçi Raşidov, Prof. Dr. Sebahattin Balcı’ya geleneksel Özbek ‘çapan’ını da giydirdi.

Açılış konuşmalarının ardından öğrenciler temsili olarak geleneksel sümölök tatlısını pişirdiler. Baba Dıykan’ın duasının ardından çeşitli ülkelerden öğrenciler ana dilleriyle konukları selamladılar.

Program Dastan Komuzcular Grubu, Türk Halk Oyunları, Kafkas Dansı, Türk halklarının şarkıları ve diğer pek çok renkten oluşan konser programıyla devam etti.

Program sümölök ikramı ve Anayurt Marşı’nın söylenmesinin ardından birlikte çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Media Manas

Haberin Tamamı: http://mediamanas.kg/lang-tr/2524-nevruz-btn-renkleriyle-manastayd.html

KTMÜ’de Çanakkale Ruhu

Çanakkale Şehitleri ve İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy, Orta Asya’da Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde (KTMÜ) düzenlenen programla anıldı.

Devamını oku: KTMÜ’de Çanakkale Ruhu

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Çağrısı

Mevlana Değişim Programının daha verimli ve nitelikli hale getirilmesi için YÖK'ün yürüttüğü çalışmalar kapsamında, “Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı” ile 2018-2019 Akademik Yılı'nda belirlenen alanlarda öğretim elemanı değişim hareketliliği gerçekleştirilecektir. Söz konusu programın üniversitemiz öğretim üyelerinin bilgi birikimleri ile tecrübelerini artırması ve paylaşmasına önemli katkılar sağlayacağı hedeflenmektedir. Projeler Mevlana Değişim Programı kapsamında, öğretim elemanı değişimi yoluyla gerçekleştirilecektir. Bu programda öğretim üyesi değişiminin finansmanı tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu tarafından karşılanmaktadır.

Proje önerecek öğretim elemanlarımız, üniversitemiz ile Mevlana Anlaşması olan Türkiye'deki bir üniversite ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

YÖK ilanı için tıklayın

29. Genç İletişimciler Yarışması’nda KTMÜ’ye 5 Ödül

İletişim Fakültesi öğrencilerinin gelişimine destek vermek amacıyla Aydın Doğan Vakfı’nın her yıl düzenlediği Genç İletişimciler Yarışması’ndan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri 5 ödülle döndü.

29. Genç İletişimciler Yarışması’na bu yıl Türkiye'deki 42 üniversitenin iletişim fakültelerinden yazılı, görsel, işitsel, reklam, halkla ilişkiler ve internet yayıncılığı dallarında bin 87 öğrenci katıldı.

Lisans öğrencilerinin 2016 – 2017 ders yılında yaptıkları çalışmalarla katıldıkları yarışmanın ödül töreni 28 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Media Manas’ın İstanbul Muhabiri Ayperi Seyitbekova, KTMÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinin ayrı dallarda toplam 5 ödül aldığını bildirdi. Özellikle Fotoğraf Kategorisi'nde hem 1.'lik hem 2.'lik KTMÜ’nün oldu.

KTMÜ İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin aldıkları ödüller şöyle:

Yazılı Dal / Fotoğraf Kategorisinde ‘Birincilik Ödülü’: Kayratbek Azimbayev

Yazılı Dal / Fotoğraf Kategorisinde ‘İkincilik Ödülü’: Begim Coldubay kızı

Görsel Dal / Belgesel Kategorisinde ‘İkincilik Ödülü’: Kasiyet Kubanıçbek kızı

Görsel Dal / Kısa Film Kategorisinde ‘İkincilik Ödülü’: İlgiz Şerniyaz

Görsel Dal / TV Haberi Kategorisinde ‘Üçüncülük Ödülü’: Ayana Baytemirova

Media Manas

Haberin Tamamı: http://mediamanas.kg/lang-tr/2494-29-gen-letiimciler-yarmasnda-ktmye-5-dl.html

Gençlerden Cengiz Aytmatov Konferansı

Kırgzistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde (KTMÜ) Cengiz Aytmatov’un doğumunun 90. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir öğrenci konferansı düzenlendi.

Devamını oku: Gençlerden Cengiz Aytmatov Konferansı

Türkülerle Adım Adım Türkiye Turu Yapıldı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nin geleneksel Türk Halk Müziği konserlerinin biri daha gerçekleştirildi.

Devamını oku: Türkülerle Adım Adım Türkiye Turu Yapıldı

Kırgızistan Kuzey Veteriner Teşhis ve Ekspertiz Merkezi’ne Ziyaret

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi ‘intörn’ öğrencileri ve öğretim üyeleri, Kırgızistan Kuzey Veteriner Teşhis ve Ekspertiz Merkezi’ne yerinde eğitim amaçlı teknik bir ziyaret gerçekleştirdi.

İlgiyle karşılanan ziyarette Kurum Müdürü Dr. Coldoşbek Kasımbekov, Kurum hakkında detaylı bilgi verdi ve KTMÜ Veteriner Fakültesi’nin 2 mezunuyla beraber çalıştıklarını söyledi. İki mezunun başarısından söz eden Dr. Kasımbekov; Kırgızistan’ın Issık Göl, Talas, Batken bölgelerinde kısa süre içinde hizmete girecek olan uluslararası standartlara sahip yeni laboratuvarlarda böyle nitelikli elemanlara ihtiyaç duyulduğunu ve KTMÜ Veteriner Fakültesi’nin gerekli niteliklerdeki insan kaynağını yetiştirmede çok önemli bir yerinin olduğunu dile getirdi.

Ziyaret esnasında görüş ve düşüncelerini dile getiren KTMÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Gürbüz, Kırgızistan’da her alanda olduğu gibi modern anlamda laboratuvar alanlarında, özellikle gıda analizleri laboratuvarlarında hızlı bir değişimin yaşandığını söyledi. Prof. Dr. Gürbüz, “Bu gelişmelerin öğrenciler tarafından yerinde görülmesini ve böylece onların geleceğe hazırlanmalarını amaçlıyoruz. Alanımızla ilgili bu tür yerinde ziyaretler imkânlarımız doğrultusunda devam edecek.” dedi.

Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Nazir Dumanlı da parazitoloji alanındaki gelişmelere dikkat çekti. Yapılan görüşmelerin ardından Kurumun viroloji, kimya, toksikoloji (akredite edilmiş), seroloji, parazitoloji ve bakteriyoloji laboratuvarları gezilerek, buralarda yapılan analizler ve cihazlar hakkında detaylı bilgi alındı.

Media Manas

Haberin Tamamı: http://mediamanas.kg/lang-tr/2495-krgzistan-kuzey-veteriner-tehis-ve-ekspertiz-merkezine-ziyaret.html