Haber ve Duyurular

Türkiye ve Diğer Ülkeler

 

Akademik ve İdari Personel

Türkiye’den gelen T.C. uyruklu akademik ve idari personelin vize sürelerinin bitiminden en az 20 gün önce, ailesi olanların ise 30 gün önce gerekli evraklarla birlikte pasaportlarını Dış İlişkiler Bürosu Pasaport ve Vize Birimi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Gerekli evraklar:

 • Pasaport
 • Vize ücreti
 • 1 adet fotoğraf (arka fonu beyaz vesikalık)

Ailesi olan ve vize alacak personel için gerekli evraklar:

 • Pasaport
 • Aile cüzdanının noter onaylı tercümesi
 • Çocuklar için kimlik cüzdanının noter onaylı tercümesi
 • 1 adet fotoğraf (arka fonu beyaz vesikalık)
 • Vize ücreti

 

Öğrenciler

Türkiye’den gelen T.C. uyruklu öğrencilerin ve diğer ülke vatandaşı öğrencilerin vize sürelerinin bitiminden en az 20 önce pasaportlarının Dış İlişkiler Bürosu Pasaport ve Vize Birimi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Gerekli evraklar:

 • Pasaport
 • Yeni tarihli öğrenci belgesi (Kırgızca veya Rusça)
 • 1 adet fotoğraf (arka fonu beyaz vesikalık)
 • Vize ücreti

Not: Türkiye ve diğer ülke vatandaşı olan Kırgızların nüfus cüzdanlarının noter onaylı tercümelerini getirmeleri gerekmektedir.

 

Rusya, Kazakistan, Azerbaycan ve Tacikistan

Rusya, Kazakistan ve Tacikistan vatandaşlarına Kırgızistan’da vize uygulaması yoktur. Öğrencilerin Kırgızistan’a giriş yaptıktan sonra Rusya ve Kazakistan vatandaşları 30 gün, Tacikistan vatandaşları 60 gün oturum kaydı yapmadan ikamet etme hakkı bulunmaktadır. Oturuma başvurmak isteyen Rusya ve Kazakistan vatandaşları Kırgızistan’a giriş yaptıktan 20 gün, Tacikistan vatandaşları 50 gün sonra pasaport ve vize birimine başvuru yapması gerekmektedir.

 

 • Pasaport kabulü Merkez Bina Pasaport ve Vize Bürosu’nda hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında yapılmaktadır.

 

 • Personel ve öğrencilerimizin pasaportlarını birimimize elden teslim edip elden imza karşılığı teslim almaları gerekmektedir.

 

 • Kırgızistan’a giriş vizesiyle gelen personel ve öğrencilerin ülkeye giriş yaptıkları günden itibaren 2 gün içerisinde pasaportlarını oturum (registratsiya) için Pasaport ve Vize Birimi’ne getirmeleri gerekmektedir.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile Gaziantep Üniversitesi’nin öncülüğünde yürütülen“Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı” projesinin Açılış Dersi gerçekleştirildi.

Dersi 9 ülkeden 72 üniversiteden 3150 öğrenci aldı. Öğrenciler 16 hafta boyunca derslere devam edecekler.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi medya merkezi MEDIAMANAS stüdyolarından yayınlanan açılışderslerini Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ile Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev verdi. T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Açılış Dersine,gönderdiği mesajla katıldı.

Prof. Dr. Fahrettin Altun, mesajında, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde güçlü Türkiye yolunda çalışan kurumlarımız her geçen gün güçlenmekte, geleceğe emin adımlarla ilerlemekte, bu yönde değerli projeleri hayata geçirmektedir. Bu projelerden biri de Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi’dir. Bu proje sayesinde dini bir, dili bir, kültürü bir, tarihi bir olan gençlerimiz ortak bir çatı altında milli ve manevi değerlerimizi tanıyacaktır. Bu proje kadim coğrafyamızın koparılmış bağlarını yenidengüçlendirecek, güçlü hayallerin gerçekleştirilmesi yoluyla geleceğe yeni ufuklar açacaktır.” dedi.

Rektör Alpaslan Ceylan, verdiği derste, “Türk Dünyası Vatandaşlığı Projesinin ilk ayağı olan, eğitimde farkındalıkların ve aynılıkların pekiştirilmesi kapsamında ortaya konulan bu proje sayesinde Türk Dünyasının dili bir, dini bir, kültürü bir, tarihi bir, geleceği bir olan kardeşlerimiz birbirlerini daha yakından tanıyacaklardır. Bu dersi alan öğrencilerimiz kültürel derinliği böylesine zengin olan bir geçmişin ve geleceğin parçası olmanın gururunu yaşayacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, Yunus gibi yangın, Mevlana gibi dertli, Hacı Bektaş gibi vakur olmadan bu millete hizmet edilemez.’ Bu dersi alacak öğrencilerimizin bu şiarla hareket edeceğinden hiç şüphem yoktur. Türk Dünyası’nın kardeş boyları aynı gök kubbe çatısı altında aynı geleceği tasavvur etmenin gururunu yaşayacaklardır. 16 haftalık ders programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, kendilerine tanınan Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık Kimliği sayesinde pozitif bir ayrımcılığa tabi tutulacaklardır. Bu kimlik sayesinde Türk Dünyasında eğitim ve bilimsel maksatlı seyahatler sıklaşacak, bunun yanı sıra çeşitli ödüllendirmeler de olacaktır. sözlerini söyledi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev de “Türk Dünyasıhalkları insanlığın gelişimine katkı sağlamaktadır. Köklü bir tarihimiz vardır. Kadim tarihimizde bilime, ilime büyük katkılar sunan değerlerimiz olmuştur. Tarihimiz, dilimiz, dinimiz birdir. Bu nedenle büyük bir aile olarak hep birlikte hareket etmek, her alanda bir olmak, birlikte ilerlemek durumundayız. Bu proje, gençlerimizin birbirlerini daha yakından tanıyarak kardeşliğini pekiştirmesi, her alanda birlikte hareket etmesi için oluşturulmuştur. Bu projeye olan büyük ilginiz bizleri çok mutlu etmiş, Türk Dünyası’nın aydınlık geleceğine yönelik inancımızı haklı çıkarmıştır.” diye konuştu.

Mayıs ayında üniversite rektörlerinin katılımlarıyla Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni gerçekleştirilmişti.

Proje ile Türk Dünyası’nda her alanda, ortak paydada hareket edebilme kabiliyetinin geliştirilmesi, Türk Dünyası vatandaşlığı bilincinin oluşturulması amaçlanıyor.

Proje kapsamında Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı derslerini alacak olan gençler Türk Dünyası bilim insanlarıyla ve kanaat önderleriyle buluşarak onların engin bilgilerinden ve tecrübelerinden faydalanacak, Türk Dünyası’nın sorunlarına ilişkin tespitlerde bulunacak, bunlara çözüm önerileri getirecek projeler üretecek, Farabi gibi bilim kamplarınakatılabilecekler.
Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı dersleri 16 hafta boyunca her pazartesi Kırgızistan saati ile 13.30’da MEDIAMANAS’ın YouTube kanalından izlenebilecek.

MEDIAMANAS

Haber Videosu: https://youtu.be/NfYJ3czM3D4

Haber Fotoğrafları: http://mediamanas.kg/lang-tr/3877-trk-dnyas-dijital-vatandal-dersleri-balad.html

TRT Haber: https://www.trthaber.com/haber/guncel/turk-dunyasi-dijital-vatandasligi-dersleri-basladi-617387.html

İlgili Haber: http://mediamanas.kg/lang-tr/3745-trk-dnyas-dijital-vatandal-uygulamaya-geiyor.html

 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından Musa Rıskulbekov Kırgız İktisat Üniversitesi Bilim Kütüphanesi’ne kitap bağışında bulunuldu.

Kütüphaneye 245 adet “Analitik Geometrinin Unsurları”, 150 adet de “Matematik” adlı kitap olmak üzere toplam 495 kitap bağışlandı.

Kitaplar, Kütüphane yetkililerine Rektörlükteki buluşmayla 14 Ekim 2021 tarihinde teslim edildi.

Kitap teslim programında Üniversite adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Anvarbek Mokeyev ile Fen Fakültesi Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Anarkül Urdaletova, M. Rıskulbekov Kırgız İktisat Üniversitesi adına Bilim ve Eğitim İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Gülnaz Supayeva, Bilim Kütüphanesi Müdürü Akinay Karımşakova ve Dış İlişkiler Bölüm Başkanı Manas Kadıraliyev yer aldı.

Kitap bağışı, Manas Üniversitesi’nin sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında, Bilim Kütüphanesi’nin eğitim, öğretim, araştırma ve kültür kaynağı ihtiyaçlarının giderilmesi için yapıldı.

MEDIAMANAS

Haber Fotoğrafları: http://mediamanas.kg/lang-tr/3876-iktisat-universitesine-kitap-bags.html

     Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin 25. Yılı Etkinlikleri kapsamında İlahiyat Fakültesi tarafından 7-9 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenen “Aile ve Değerler” konulu uluslararası sempozyumun sonuç bildirgesi yayımlandı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Kazakistan’dan getirtilen “Altın Elbiseli Adam” sergisi için öğrenciler ve akademisyenlerle birlikte Bişkek’teki Gapar Aytiyev Güzel Sanatlar Müzesi’ni ziyaret etti.

Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Rektörlük tarafından düzenlenen müze ziyaretinde tarih, arkeoloji, sosyal antropoloji lisans ve yüksek lisans öğrencilerine Altın Elbiseli Adam’dan yola çıkarak Türk tarihi, arkeolojisi ve kültürü konusunda ders niteliğinde bilgiler verdi. Alpaslan Ceylan, Türkler’in göçebe bir toplum olmadığını, büyük ustalık gerektiren altın elbise gibi eserlerin göçebe toplumlar tarafından yapılamayacağını söyledi.

Müzede Kırgızistan’da düzenlenen Kazakistan Kültür Günleri kapsamında Kazakistan’ın arkeolojik eserleri sergileniyor. Müzede sergilenen kil, tunç ve altından yapılma kap-kacaklar, aletler, silahlar ve süs eşyaları, günümüzden 3500–1500 yıl önce yaşamış olan Andronovo, Saka ve Usun medeniyetlerine ait.

Kazakistan’ın dünyaca bilinen, başlığı, kaftanı, kemeri, kılıcı, hançeri, ayakkabısı altın plakalar ile süslü Altın Elbiseli Adam’ı ise Almatı’nın 50 kilometre doğusunda yer alan Issık mezarlığındaki kurganda 1970’te Kazak arkeologlar Kemal Akişev ve Beken Nurmuhanbetov tarafından bulundu. Bilim insanları Altın Elbiseli Adam’ın M.Ö. V-IV yüzyıllarda yaşayan Saka-Tigrahaudlar’ın bir temsilcisi olduğunu düşünüyor.

Altın Elbiseli Adam, 8-14 Ekim 2021 tarihleri arasında sergilenmek üzere ilk defa Kırgızistan’a getirildi.

MEDIAMANAS

Haber Videosu: https://youtu.be/thoArHFCkvQ

Haber Fotoğrafları: http://mediamanas.kg/lang-tr/3874-renciler-rektr-ceylann-anlatmyla-altn-elbiseli-adam-tand.html

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’a Teşekkür Belgesi takdim edildi.

     Üniversitemizi sık sık ziyaretleriyle bizleri onurlandıran, yakın alâkası ve desteğiyle Üniversitemizin gelişmesine unutulmaz katkılar sunan değerli milletvekilimiz Dr. İsmet Uçma’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

     Kıymetli Milletvekilimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz.

     Mekanı cennet olsun.

 

                                      Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü