Haber ve Duyurular

Rektörün Moğolistan Ziyareti ve İrtibatları

Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı ve Rektör Yardımcısı Anvarbek Mokeyev, 04-09 Mayıs 2017 tarihleri arasında Moğolistan'a resmi ziyarette bulundu.

Moğolistan’ın Kırgızistan Konsolosluğu ve Ulanbator’daki Yaşam Bilimleri Üniversitesi’nin daveti üzerine gerçekleştirilen ziyarette Türkiye Cumhuriyeti Ulanbator Büyükelçiliği de ziyaret edildi. Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal’dan Moğolistan hakkında bilgi alan Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Büyükelçinin meselelere çok vakıf olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçimiz ülkenin gelişme karakteristiklerini net bir şekilde ifade ettiler...
Prof. Dr. Sebahattin Balcı, “Sayın Büyükelçimizin Moğolistan'ı çok yakından tanımış olduğunu gördüm. Ülkenin gelişme karakteristiklerinin neler olduğunu bize çok net bir şekilde ifade ettiler. Orada tarım ve hayvancılığın çok önemli olduğunu gördük. Şu anda Moğolistan’ın nüfusu 3 milyon 200 bin. Ülkede yetiştirilen hayvan sayıysa 70 milyondan fazla. Bunların 57 milyonunu koyun ve keçi oluşturuyor. Bu veri dahi tarım ve hayvancılığın buradaki önemini gösteriyor. Diğer sektörlerdeki yatırımda Çin, Güney Kore ve Japonya önde görünüyor. Moğolistan'da madencilik de çok önemli bir noktada. Çok zengin maden yatakları var. Bu bakımdan da buraya çok büyük bir ilgi var. Madenlerin işletmesini yabancı ülke kurumları, o ülkelerin sermayeleriyle yapıyor. Turizm sektörü de ülkede belli bir varlık gösteriyor. Moğolistan'da fert başına düşen milli gelir yaklaşık 4 bin 500 ABD Doları. Ülke gelişmeye çok açık. Bir önemli unsur da Moğolistan'ın Kırgızistan gibi çok demokratik bir ülke olması. Bu hayatın her alanında hissediliyor. İnsanlar çok serbest ve fikirlerini rahatlıkla ifade ediyorlar.” dedi.

Esas maksadımız üniversitelerimiz arasında işbirlikleri...

Moğolistan'a ziyaretin esas maksadının Yaşam Bilimleri Üniversitesi ile KTMÜ’nün benzeri fakülteleri arasında işbirliği yapılması konularının görüşülmesi olduğu bilgisini veren Prof. Dr. Sebahattin Balcı, “Görüşmelerimizde konu, eğitim-öğretim ve araştırmada ortak projeler yapmaktı. Ortak bilimsel faaliyetler düzenleme hususu da gündeme geldi. Aynı zamanda değişim programları uygulama konusunda mutabakata vardık. Öncelikle sunu şunu söyleyim ki Moğolistan'da çok yakın bir alaka ve sıcak bir ilgi gördük. Her anımızı faydalı kılmak için çok iyi bir program yapmışlardı. Moğolistan'ın gelişme trendi de bizi memnun etti. Ülkede kurumlar gelişiyor, insanlarsa gelişmiş, kültür düzeyleri yüksek ve çok düzenli çalışıyorlar. Programlı, planlı çalışıp zamana çok riayet ediyorlar. Gelişme ve teknoloji sorunları var; ancak çalışma ortamlarıyla ve yaşama ortamlarıyla kurumların çok temiz olduğu görülüyor. Uzaktan bakanların Moğolistan'la ilgili kanaatleri böyle olmuyor belki, ama yakından baktığınız zaman durum farklı. Bu ziyaretimizde biz özellikle mühendislik fakültesinin gıda ve bilgisayar bölümü ve ziraat ve veteriner fakülteleri ile doğrudan görüşerek, bunlarla ilk etapta değişim programları başlatılması konusunda çalışma kararı aldık. Bir kararımız da ortak diploma programı başlatma konusu oldu. Bununla ilgili ayrıntılı çalışmaları 15-20 Haziran 2017 tarihinde Yaşam Bilimleri Üniversitesi'nden Üniversitemize gelecek olan heyetle görüşeceğiz.” diye konuştu.

Değişim programları başlatılıyor...
Yaşam Bilimleri Üniversitesi ile 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı’nda mutlaka değişim programlarını başlatmayı planladıklarını söyleyen Prof. Dr. Balcı, çift diploma programları müzakerelerinin de yapılacağını, bunun muhtemelen bir yıl içerisinde tamamlanacağını belirtti.
Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı, “Nereye gidersek gidelim görüyoruz ki Manas Üniversitesi bölgesinde çok gelişmiş bir üniversite. Manas Üniversitesi, özellikle kendi coğrafyasında ve ona yakın ortak tarihten gelinen ülkelerde işbirliği çalışmalarını artırarak devam ettirmeli. Moğolistan da bunlardan biri. Bizim ortak bir tarihimiz var. Moğolistan toprakları içinde bizim atalarımızın yurt tuttuğu, büyük devletler kurduğu ve imparatorluklar halinde dünya tarihine çıktığı yerler var. Bunlar içinde Orhun Vadisi elbette çok önemli yer tutuyor. Karakurum Bölgesi çok önemli. Oraları da gittik gördük ve Bilge Kağan’dan Kül Tigin’e kadar tüm değerlerimizin izlerini orada bulduk. Tonyukuk'un yazıtının ve olduğu yerdeydik. Ecdadımızın, ‘üstte gök çökmedikçe, altta yer yarılmadıkça, senin dilini töreni kim bozabilir!’ dedikleri yerlerdeydik . Bütün bunlar bize bu bölgeyle yakın olmamız gerektiğini gösterdi. Atalarımızın bu emanetini görerek, güçlenmiş bir Manas Üniversitesi'nin bölgenin bir üniversitesi olarak oralarda da yer etmesi gerektiğini düşündük. Çift diploma programları ve belki de ileride ortak bölüm açma çalışmalarıyla, bölgede daha da ileri düzeye çıkmamamızı sağlayacak çalışmaların adımlarını attık diye düşünüyorum.” dedi.

3 yıl sürecek ortak bir proje çalışması başlatılıyor...

Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Türkoloji Bölümündeki görüşmelerimiz de son derece verimli geçti. Moğolistan Milli Üniversitesi ile Rektörlük düzeyinde görüşmelerimiz oldu. Bir proje yapma konusunda mutabakata vardık. Söylediğim gibi, bizim ata topraklarımızda yapılacak daha çok işimiz var. Şu anda bilinenler bilinmeyenlerin yanında son derece az gözüküyor. Öncelikle Türkoloji bölümleriyle bizim Türkoloji Bölümümüzü ve Güzel Sanatlar Fakültemizi bir araya getirerek bir ortak proje yapılması çalışmalarına başlayacağız. 3 yıl sürecek bu ortak proje konusundaki görüşmeleri, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Anvarbek Mokoyev, Milli Üniversite Türkoloji Bölümü Başkanı Profesör Baturga Bey ile sürdürüyor. Hedefimiz birinci yılda yüzey taraması yapmak. Özellikle bizim atalarımızın medeniyet kurduğu yerlerde, henüz daha el değmemiş çok yerin olduğu bu yerlerde yüzey taraması yapmak ve öncelikle buraları keşfetmek. Daha sonra da buralarda kazı yapılacak olan yerleri belirlemek. Üçüncü yıl ise kazı çalışmalarına başlamayı ümit ediyoruz. Bugüne kadar dünyada o ses getirmiş o bölgedeki kazılara yenilerini ilave edebiliriz. Bölge arkeoloji açısından çok bakir ve çok zengin. Medeniyetimize ışık tutacak çalışmalar yapmak üniversite olarak görevlerimizden birisidir. Karşımızda böyle bir fırsat var. Moğolistan'da bu konuda bizimle birlikte çalışmak isteyen yükseköğretim kurumları ve onların değerli yöneticileri var. Biz de bunlarla birleştireceğiz. Kendilerine şunu söyledim: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi olarak bizi sadece buraya Kırgızistan'dan gelmiş bir üniversite olarak değerlendirmeyin. Sizin için şu anda Türkiye ile bir işbirliği ortamı da oluşmaktadır. Bizim burada bulunmamız, aslında, Kırgızistan, Türkiye ve Moğolistan üçgeninde iyi bir işbirliği ortamını oluşturmaktadır. Bunu zaten çok iyi bir şekilde anladıklarını ve bu fırsattan yararlanmak istediklerini söylediler. Dolayısıyla bizim yapacağımız her projede, aslında, Türkiye ve Türkiye'nin kurumları da var olacak ve inşallah çalışmalarımız tatminkar neticeler ortaya çıkaracaktır.” dedi.

Haberin Tamamı: http://mediamanas.kg/lang-tr/1593-rektrn-moolistan-ziyareti-ve-rtibatlar.html

Media Manas