Haber ve Duyurular

İletişim Fakültesinde Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı Yapıldı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 2019-2020 Eğitim-Öğretim Açılış Programı düzenlendi.

Sinema Salonu’nda 6 Kasım 2019’da düzenlenen Programa, Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İki ülkenin millî marşlarının okunması ve İletişim Fakültesi tanıtım filminin gösterilmesiyle başlayan Program, Dekan V. Prof. Dr. Hamza Çakır’ın  bilgilendirme konuşmasıyla ve açış konuşmalarıyla devam etti.

Prof. Dr. Hamza Çakır, toplumların demokratikleşmesinde, ekonomik kalkınmasında ve toplumsal dönüşümlerinde medyanın rolünün kaçınılmaz olduğunu, bu dönüşümün üniversitelerin yetiştirdiği nitelikli insan gücüyle sağlandığını, küresel dünyanın dönüşümünün algılanmasının ve bunu yönetmenin önemli olduğunu, günümüzde küresel dünyanın dönüşümünü algılayıp yönetenlerin aynı zamanda dünyayı yönlendiren ve yöneten ülkeler olduğunu söyledi. Prof. Dr. Hamza Çakır, “Birilerinin ürettiği ile birilerinin yönlendirdiği ile kitle iletişim araçlarını kullanmaya kalkarsanız başarılı olamazsınız. Siz müdahale eden olmalısınız. Siz onu yönlendiren, içini dolduran olmalısınız… Siz gayret ettikçe destek gelecek, teknolojiyi yakalayacağız. Birlikte sadece algılayan değil, müdahale eden, yöneten bir nesil olarak medya sektöründe kendimizi dünyaya duyurmak zorundayız.” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı, açış konuşmasında, gençlere her şeyden önce iyi insan olmayı tavsiye ederek, Cengiz Aytmatov’un ‘Bir insan için en zor şey, her gün insan kalmaktır.’ sözünü hatırlattı. Önce kendilerine, sonra ailelerine, memleketlerine, halklarına, Devletlerine sadık, sevgi dolu olan gençlerin Türk dünyasının geleceğini de şekillendirebilecek bireyler olacağını söyleyen Prof. Dr. Sebahattin Balcı, geleceğin Türk dünyasında olduğunu, Türk dünyası fikrinin akıldan çıkarılmaması gerektiğini, bir olunmazsa küçük kalınacağını, birlikteliği sağlamış Türk dünyasının her zaman güçlü konumda bulunacağını, Türk dünyasının mayasını oluşturan Manaslı gençlerin mezuniyetten sonra da kardeşliklerini devam ettirerek bu güçlü birlikteliğe en büyük katkıyı yapacaklarını vurguladı. Manas Üniversitesi’nin son 10 yılda sevgi, birlik ve beraberlik ruhuyla büyüdüğünün altını çizen Prof. Dr. Balcı, Üniversitenin huzur ikliminin sağlanmasında gençlerin büyük rol oynadığını belirtti.

Gençlerin mesleklerini yenilikçilik, dünyayı iyi tanıma, geniş bir kültür yelpazi edinme, çok dilli olma ve medyanın gücünü her alanda kullanma niteliğiyle sürdürmesi gerektiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı, “Bugün medya sadece televizyon değil, radyo değil, telefon değil, artık medya her alanda büyük bir gelişme gösteriyor ve bütün dünyayı kuşatıyor. Evlerin en mahrem yerine kadar giriyor. Bu güç sizin elinizde gençler. Siz bunu iyi kullanırsanız çok güçlü olursunuz, çok etkili olursunuz. Biliyorsunuz şimdi kara propaganda diye bir şey var. Kötüler iyilerin üstüne hep kara propaganda yapıyor. Biz bunun en canlı örneğini Barış Pınarı Harekâtı’nda,  Suriye’de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kendi hak ve hukukunu korumak için yapmış olduğu harekâtta gördük. Bütün kötüler hep beraber kara propaganda yaptılar bize. Ama çok şükür bu da boşa çıktı Demek ki bizim güçlü medya insanlarımız olursa bunların hepsinin üstesinden gelebiliriz.” dedi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev ise İletişim Fakültesi mezunlarının iş hayatında çalışacakları geniş bir alana sahip olduklarını hatırlatıp öğrencilerin öğrenimleri boyunca sadece kendi alanlarına ilişkin bilgiyle yetinmeyip genel kültürlerini arttırmalarını, mesleki bilgi ve tecrübeyle donanmış halde profesyonel hayata hazırlanmalarını tavsiye etti.

Konuşmaların ardından Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Görevlisi Artıkpay Süyündükov “Kırgızistan ve Türkiye Sineması” konulu açılış dersini verdi.

Fakülte tanıtım filminin gösterilmesi, bölüm başkanlarının birimleriyle ilgili bilgi vermesi, mezun öğrencilerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarıyla program sona erdi.

MEDIAMANAS

Haber: http://mediamanas.kg/lang-tr/3370-letiim-fakltesinde-eitim-retim-yl-al-yapld.html