Haber ve Duyurular

Dünya Sosyologlar Günü Programı Düzenlendi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde “Gelecek elimizde! Gelecek gençlerde!” konulu Dünya Sosyologlar Günü Programı düzenlendi.

Kasım Tınıstanov Konferans Salonu’nda 26 Kasım 2019’da Sosyoloji Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Öğüt ve Prof. Dr. Anvarbek Mokeyev ile Cusup Balasagun Kırgız Milli Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Hizmetler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Abdukayım Cusubaliyev, K. Karasayev Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Samarbek Sırgabayev, Kırgızistan’ın farklı üniversitelerinden gelen akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Orçan, açış konuşmasında, günümüzde sosyologların ve sosyal bilimcilerin temel görevinin küreselleşme sürecinde değişen ve değişmeyen yönüyle toplumu ve kültürünü araştırmak, incelemek ve bunları kamuoyuyla ve ilgili kurumlarla paylaşarak daha sağlıklı bir toplum inşaası için bilimsel veriler sunmak olduğunu söyledi. Bu kapsamda lisans ve lisans üstü öğrenim gören öğrencileriyle birlikte Bişkek’teki gecekondulaşma sürecini araştırdıklarını anlatan Prof. Dr. Mustafa Orçan, “Kırgızistan’ın bağımsızlığından sonra özelleştirmeyle birlikte Bişkek’te gecekondulaşma süreci yaşanmakta ve ciddi sağlık, eğitim ve altyapı sorunları gündeme gelmektedir. Bütün bu sorunları anlamak için öğrencilerimizle alana indik. Gecekonduda hemşehrilik ilişkileri, zincirleme göç, altyapı sorunları, yoksulluk ve yoksunluk ve tapu problemleri gibi hususların toplumsal boyutunu araştırmaya çalışıyoruz.” dedi.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Layli Ükübayeva da sosyoloji alanında çalışma yapmanın zor olduğunu, toplumdaki sorunların ortaya çıkarılması ve bu sorunlara çözüm aranması sürecinin büyük güçlükler barındırdığını, ancak zorlu olan bu çalışmaların neticesinde Kırgızistan’ın ve Kırgız Halkı’nın sorunlarına çözüm üretmenin büyük bir değer ifade ettiğini belirtti.

Sosyoloji öğrencilerinin katılımcılarla fikirlerini paylaşmalarının ardından Mustafa Orçan’ın oturum başkanlığını yaptığı Paneldeyse Kırgız Milli Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Hizmetler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Cusubaliyev Abdukayım “Sosyolojik Açıdan Öğrencinin Eğitim Düzeyi ve Okumaya Motivasyonları”, Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Samarbek Sırgabayev “Sosyoloji Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Kimlikleri”, Manas Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Tecim de “Sosyoloji Bölümü Öğrencileri ve İstihdam Konusu” başlıklı bildirilerini sundu.

Öğrenciler Panelden sonra “Kent Sosyolojisi” dersi çerçevesinde yaptıkları saha çalışmasından oluşan fotoğraflarını sergilediler.

MEDIAMANAS

Haber: http://mediamanas.kg/lang-tr/3400-dnya-sosyologlar-gn-program-dzenlendi.html