Haber ve Duyurular

Akademik Araştırmalar Dosyası

İLAHİYAT FAKÜLTESİNDEN ÖRNEK UYGULAMA

FT “AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DOSYASI”

“Akademik Araştırmalar Dosyası” diye adlandırdığımız dosya, aslında öğrencilerimizin kolayca yararlanabileceği mini bir kütüphane niteliğindedir. Bu dosyanın gelişmesi şu şekilde olmuştur: Baştan biz her öğretim elemanının bu dosyaya okutacağı dersle ilgili kitap ya da makale gibi ders materyallerini koymasını istemiştik. Böylece öğrencinin ders materyallerine ulaşamadım gibi bir şikâyetinin önüne geçmiş olduk.

İkinci aşamada gördük ki, bu ders materyalleri yetersiz. Derslerle ilgili ödev filan verildiğinde öğrencilerin kolaylıkla ulaşabileceği ekstra kitap, makale ve tezleri eklemeye çalıştık. Böylece her derse ait ders dokümanlarını zenginleştirmiş olduk.

Üçüncü aşamada baktık bu uygulama güzel gidiyor, bu sefer, her anabilim dalı hocasından kendi alanıyla ilgili en azından 10 adet makale ya da kitap eklemesini rica ettik.

Şimdi de bu dosyaya bitirme tezleri ile şimdiye kadar Kırgızistan’la ilgili yapılan tüm lisansüstü tezleri eklemeyi düşünüyoruz. Bunun da pratik faydası, öğrenci gerek bitirme tezi,  gerekse lisansüstü tez konusu seçerken, hem konu seçiminde hem de bilgi olarak bu hazır dosyadan yararlanması olacaktır. Böylece hem tekrarların önüne geçilmesini, hem de kolayca bilgiye ulaşılmasını sağlamış olacağız.

Sistem son derece kolay ve her gün zenginleştirilmeye müsaittir. Mesela her bir öğretim elemanı okuduğu ve öğrencisi için faydalı gördüğü güncel bir makaleyi, sempozyum bildirisini ya da kitabı ekleyebilmektedir. Böylece bu “Mini Kütüphane” gün geçtikçe zenginleşmektedir.

Bu sistemin bir sonraki aşaması ise, bu ana dosyanın içinde her anabilim dalına ait bir dosya oluşturarak, ilgili ders materyallerini oraya yerleştirmek ve öğrencilerimizin bu dosyalardaki ders ya da ilahiyatla ilgili materyalleri okuyarak, daha nitelikli bir eğitim almasına yardımcı olmaktır.