Haber ve Duyurular

UZAKTAN EĞİTİMLE İLGİLİ SENATO KARARI

TOPLANTI TARİHİ: 23/03/2020

Korona Virüs Salgını (COVID-19) ile mücadele kapsamında Üniversitemizde derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesi konusunda yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 1. Üniversitemizde derslerin Google Classroom ve Google Hangouts Meet programları üzerinden interaktif-online olarak yapılmasına,
 2. Google Classroom ve Google Hangouts Meet programlarıyla ilgili Türkçe eğitimlerin Yrd. Doç. Dr. Mahmut VURAL ve Yrd. Doç. Dr. Güntekin ŞİMŞEK tarafından, Kırgızca eğitimlerinse Azizbek USUBALİYEV ve Cumagül NURAKUN KIZI tarafından verilmesine,
 3. Google Classroom ve Google Hangouts Meet programlarının kullanımıyla ilgili bilgilerin Üniversitenin resmi internet sayfasında 24 Mart 2020 tarihinde ilan edilmesine,
 4. İnteraktif-online derslerin süresinin (1 saatlik ders) en az 15 dakika, en çok 20 dakika olmasına,
 5. İnteraktif-online dersler, mevcut haftalık ders programlarındaki gün ve saatlerde yapılmasına,
 6. İnteraktif-online derslerin yoklamalarının derslerin öğretim elemanları tarafından takip edilmesine ve her cuma, saat 17.30’a kadar ilgili Dekanlık/Müdürlüklere bildirilmesine, bu süreçte Öğrenci Elektronik Devam Takip Sistemi'nin kapalı olmasına,
 7. Öğrencilerin derslerle ilgili bilgilendirilmesinin dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılmasına,
 8. Ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları, laboratuvar, klinik ve atölye uygulamalarıyla ilgili gerekli bilgilendirmelerin daha sonra yapılmasına,
 9. Lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavlarının, tez izleme komitelerinin toplantılarının ve tez savunmalarının 'kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma' koşulununun sağlanması kaydıyla Lisans Bitirme Tezi Derslerinin Google Classroom ve Google Hangouts Meet programları üzerinden interaktif-online olarak yürütülmesine,
 10. Devlet Sınavlarının Google Classroom ve Google Hangouts Meet programları üzerinden interaktif-online olarak yapılmasına ve kayıt altına alınmasına,
 11. Öğretim elemanlarının T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bünyesinde oluşturulan YÖK-Dersleri (Yükseköğretim Kurumları Dersleri) havuzundan yararlanabilmelerine,
 12. İnteraktif-online derslerin dışında her derse ait ders notlarının 50 MB'yi aşmayacak şekilde 'pdf' formatında hazırlanarak upload'daki ‘ftp://ftp.manas.edu.kg/upload/BIDB/aziz/’ klasörüne konulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.