Haber ve Duyurular

Rektörlük Genelgesi

GENELGE

2020/01

 

   Üniversitemizin idari, mali ve diğer işleriyle ilgili görüşmeler yapmak üzere görevli olarak bulunduğum Türkiye’den dönüşüm, bütün dünyada pandemi haline gelen COVİD -19 virüsüne karşı alınan tedbirler nedeniyle, mümkün olmamıştır. Ancak Üniversitemizin iş, işlem ve faaliyetlerini Ankara İrtibat Büromuzdan titizlikle takip etmekte ve sürdürmekte, gereken kararları Rektör Vekilimiz ve Rektörlük Üst Yönetimimiz ile birlikte almaktayım. Senatomuz ve Yönetim Kurulumuz ile gerektiğinde teknolojik imkânları kullanıp görüntülü olarak da görüşerek Üniversitemiz ile ilgili her türlü işi titizlikle koordine etmeye devam edeceğim.

   Üniversitemizin bütün akademik ve idari birimleri de bu süreçte Üniversitemizin faaliyetlerinin aksamasına mahal vermeyecek tedbirleri alacaktır. Öte yandan Üniversitemiz Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Devletlerimizin COVİD-19 virüsüne karşı mücadeleyle ilgili aldığı her türlü karara titizlikle uymakta, bu konuda Devletlerimizin yükseköğretim kurumlarının uygulamasını istediği önlemlere hassasiyetle uymaktadır ve uymaya devam edecektir.

   Üniversite camiamızın bu salgından etkilenmemesi, salgın bertaraf edilene kadar sağlıklı kalması önceliğimizdir. Üniversitemizin bütün fertlerinin bu konuda kişisel olarak da azami özeni göstermesi ve kendisini koruması önem arz etmektedir.

   Alınan azami tedbirler ve Allah’ın yardımıyla insanlığın bu musibetten de kurtulacağına olan inancımızın tam olduğunu ifade ediyor, Camiamıza ve ailelerine huzur ikliminde sağlık, sıhhat ve afiyet diliyor, kalbi selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

 

Prof. Dr. Sebahattin BALCI

REKTÖR