Haber ve Duyurular

COVID-19 İLE MÜCADELEYE DESTEK ÇAĞRISI

REKTÖRLÜK

Sayı: R.30.2020/4867                                                                                                   

Konu: Yardım hk.                                                                                                         

25.03.2020

 

Kırgız Cumhuriyeti’nin Koronavirüsü salgınıyla mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla ülke çapında bir yardım  kampanyası düzenlenmiştir. Sıradan vatandaşlar, girişimciler, kamu ve özel sektörde çalışanlar bu yardım kampanyasına katkı sağlamaktadırlar.

Üniversitemizin yönetimi, tüm akademik ve idari personelimizi COVID-19 ile mücadele kapsamındaki bu kampanyaya katılmaya çağırmaktadır.

Gönüllülük esasına dayalı olarak Üniversitemiz Genel Sekreterliğince toplanacak yardımlar, Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın banka hesabına yatırılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV

Rektör Vekili

DAĞITIM:

  • Tüm Akademik ve İdari Birimlere