Haber ve Duyurular

Fen Bilimleri Enstitüsü 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Giriş Sınav İlanı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Enstitümüzün aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı  Güz Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimi görmek üzere öğrenci alınacaktır. Programlar, kontenjanlar, başvuru işlemleri, başarının değerlendirilmesinde dikkate alınacak kriterler ve başvuru dilekçesi ekinde istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

PROGRAMLAR VE KONTENJANLAR

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

TC

KC

DG

TC

KC

DG

Bahçe ve Tarla Bitkileri

1

6

1

-

-

-

Bilgisayar Mühendisliği

3

5

2

1

2

-

Biyoteknoloji

2

6

2

-

-

-

Biyoloji

2

6

2

2

2

1

Bitki Koruma

1

3

1

-

-

-

Çevre Mühendisliği

1

5

1

-

-

-

Gıda Mühendisliği

1

4

1

1

2

-

Kimya Mühendisliği

2

7

1

1

3

1

Matematik

2

7

1

1

2

1

 

03 Temmuz 2020

Başvuru kabulünün son günü

08-10 Temmuz 2020

Bilim Sınavı (Yazılı sınav ve Sözlü)

03-04 Eylül 2020

Kesin Kayıt

 

1. BAŞVURU ŞARTLARI:

 1. Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00, doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.
 2. Doktora programına başvurabilmek için adayların bir yüksek lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az beş yıllık bir Fakülte diplomasına hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına; lisans mezunu olup da Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık belgesine sahip olmaları gerekir. Bu adayların not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.
 3. Yüksek lisans programına başvurmak için yabancı dil şartı aranmaz. Ancak KTMÜ Senatosunca belirlenen dillerin (İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça) biriyle ilgili uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesinin sunulması durumunda adayın genel giriş sınav değerlendirilmesine %15’lik katkı payı eklenir.
 4. Adayların doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurabilmeleri için Senatonun belirlediği yabancı dillerin birinden başarılı olmaları gerekir. (İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça). Yabancı dilde başarılı sayılmak için T.C. ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından en az 55 veya Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan yabancı dil sınavından en az 60 puan almış olmak gerekir. Eşdeğerliliği Üniversite Senatosunca kabul edilen uluslararası geçerliliğe sahip bir yabancı dil sınavından T.C. ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil sınavlarına eşdeğer bir puan almış olmak gerekir. Dil puanlarının T.C. ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan yabancı dil sınavına eşdeğerliliği Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Senatosunca kabul edilen Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tabloları’na göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır. Doktora bilim alanı yabancı dil olan adaylar, yabancı dil sınavlarına başka bir yabancı dilden girerler. Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerden gelen adaylardan Rusça yabancı dil olarak kabul edilmez.
 5. Lisansüstü eğitime başvuracak adaylardan; Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı olup Kırgız Cumhuriyeti veya Türkiye Cumhuriyeti yükseköğretim kurumlarından; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylarda denklik şartı aranmaz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları durumunda, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen denklik belgesi şartı aranır. Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı olanların Kırgız Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları durumunda, Kırgız Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı tarafından verilen denklik belgesi şartı aranır.
 6. ALES veya uluslararası geçerliliği bulunan GRE veya GMAT gibi yönetmenlikte istenen puanlara sahip adaylar başvurdukları takdirde yazılı sınavına girmiş sayılacaklardır. Bu sınavların değerlendirilmesinde KTMÜ Lisansüstü Yönetmeliğindeki kararlara ve tabloya göre dikkate alınır. ALES puanı ile müracaat eden adıyların sözlü sınava girmeleri zorunludur. ALES ve GRE, GMAT puanı olamayanlar hem yazılı ve hem sözlü sınava girmek  
 7. Başvuru Şartlarına ait ayrıntılı bilgi KTMÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilmiştir.(http://manas.edu.kg/index.php/fbe-kabul-%C5%9Fartlar%C4%B1-fbe)

 

2. BAŞVURU İÇİN İSTENİLECEK BELGELER:

 1. Başvuru formu (Türkiye ve diğer ülkelerden başvuru yapmak isteyen adaylar e-posta ile irtibat kurduktan sonra aday kaydı için istenen belgeleri e-mail yoluyla gönderebilirler). Form; http://manas.edu.kg internet adresinden veya Enstitüden e-posta ile istenebilir.
 2. Yüksek Lisans için Lisans diplomasının, Doktora için hazırlık sınıfları hariç 5 yıllık Fakülte ve Lisans, Yüksek Lisans diplomasının tasdikli fotokopisi ve not dökümü (transkript).
 3. Pasaport örneği.
 4. İki adet 4x3 vesikalık fotoğraf.
 5. ALES (ALES belgesinin geçerlilik süresi 36 aydır) puanı  sonuç belgesi veya eşdeğeri GRE, GMAT (GRE, GMAT son 60 aydır). Sınav sonuç belgesinin aslı yada onaylı fotokopisi
 6. YDSTS, KTMÜ Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı test puanlarının sertifikaları veya eşdeğer olduğu sınav sonuç belgesinin aslı yada onaylı fotokopisi.
 7. Diploma denklik belgesi.
 8. Özgeçmiş.

 

 MÜRACAAT:Müracaatlar İnternetten elektronik mail adresi üzerinden de yapılabilmektedir.  Elektronik posta adresi:  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

          Başvrunun son günü mesai saati bitimine (Kırgızistan saatine göre 17:30’a) kadar başvurular alınacaktır.

          Bilgi İçin:  manas.edu.kg, 00 996(312) 49 27 88 iç hat: 2321 numaralı telefonları arayabilirsiniz.

         Adres: Bişkek şehri/Cal Bölgesi, K.T.M.Ü. Cengiz Aytmatov Kampüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü 1. kat, 104 nolu oda.

NOT: Gerektiği takdirde başvuran adayların mezun oldukları bölümlerin alanlarına göre bilimsel hazırlık programı uygulanır. Eksik belge ile müracaat kabul edilmeyecektir. İlanda belirtilen TC-Türkiye Cumhuriyeti; KC-Kırgızistan Cumhuriyeti; DG-diğer, üçüncü ülkelerden başvuracak adayları tanımlamaktadır.

 

3. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURUYA DAİR HUSUSLAR:

 

BAŞVURU FORMU: http://manas.edu.kg/index.php/fbe-kabul-%C5%9Fartlar%C4%B1-fbe internet adresinden veya Enstitüden e-posta ile istenebilir.

BEYAN: Yanlış ve eksik beyanda bulunan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

ZORUNLU EĞİTİM DİLLERİ: Lisansüstü eğitimde zorunlu eğitim dilleri Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesi’dir. Anadili bu iki dilden birisi olan ya da lisans eğitimini bu dillerden birinde tamamlamış olanlar o dilden muaf tutulurlar. Muafiyet için geçerli bir belge sunamayanlar muafiyet sınavına girerler (67 puan başarı barajıdır). Zorunlu eğitim dillerinin herhangi birinden veya her ikisinden başarısız olanlar, isteğe bağlı olarak “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Dil Eğitim ve Öğretim Programına” katılabilirler.

KAYIT: Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan adaylar, mazeretleri dikkate alınmaksızın kayıt haklarını kaybederler. Süresinde kayıt yaptırmayanların yerine, açık kontenjanlara, ilan edilen yedekler listesindeki adaylardan başarı sırasına göre kesin kayıtları yapılır. Türkiye ve diğer ülkelerden başvuru yapmak isteyen adaylar e-posta ile irtibat kurduktan sonra aday kaydı için istenen belgeleri faks veya e-mail yoluyla gönderebilirler. Eksik belge ile müracaat kabul edilmeyecektir.

BİLİMSEL HAZIRLIK: Yüksek Lisans ve Doktora programlarında, farklı bir alanda eğitim almış olan veya farklı bir eğitim kurumundan mezun olan öğrencilere, bu programa devam edebilmeleri için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

KONTENJAN AKTARIMI:  Yüksek Lisans/Lisanstan Doktora/Yüksek Lisanstan Doktora programlarından herhangi birine müracaat olmadığı veya kontenjan açığı olduğu takdirde ilgili kontenjanlar program içinde başvuran adaylar için Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüş ve onayı ile kullanılabilir.

BURS: Programlara kayıt hakkı kazanan belirli sayıdaki öğrencilere KTMÜ Mevzuatında yer alan Burs Yönergesine göre Giriş Bursu, Başarı Bursu ve Destek Bursu verilecektir.

ÖZEL KOŞULLAR: Yüksek lisans programlarına ve doktora programlarına başvuracak adayların ilgili yönetmelikte belirtilen veya ilgili programın Eğitim alanında belirtilmiş olan aşağıdaki fakülte, yüksekokul, bölüm ya da program mezunu olmaları ve tabloda belirtilen koşulu yerine getirmeyi kabul ediyor olmaları gerekmektedir:
ALES sınavının sayısal puanları hesaba alınacaktır.

 

SINAVLARIN YAPILMA YÖNTEM VE TEKNİK ŞARTLARI:

Yazılı Bilim Sınavının, Google Meet programı üzerinden sınav denetimi sağlanarak, soruların Google Classroom’a yüklenmesi ve sınav bitiminde cevap kâğıtlarının aday tarafından Google Classroom’a yüklenerek, sınavın kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma koşulu sağlanarak yapılacaktır.

Mülakat’ın Google Meet programı üzerinden interaktif -çevrimiçi olarak ve kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilirliği sağlanarak yapılacaktır.

Sınav/mülakat esnasında aday tarafından meydana gelen elektrik kesintisi, internet bağlantı problemi gibi teknik nedenlerden dolayı adayın sınava katılamaması veya katıldığı halde sınavını sağlıklı bir şekilde tamamlayamaması durumunda sınav geçersiz sayılacak ve yeniden bir sınav hakkı verilemeyecektir.

Manas Üniversitesi dışından başvuracak öğrenci adayların Google meet programını, ayrıca Google classroom’dan çevirmiçi/online şeklinde yapılacak olan sınava girebilmeleri için Enstitümüz tarafından Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. uzantılı geçici email adresleri verilecek ve adayın başvuru yaparken kullandığı email adreslerine gönderilecektir.

ANABİLİM DALI

EĞİTİM ALANI

YABANCI DİL TERCİHİ

Yüksek Lisans

için aşağıdaki listede belirtilen bölümlerin/programların Lisans derecesine sahip olmak

Doktora

için aşağıdaki listede belirtilen bölümlerin/programların Yüksek Lisans derecesine sahip olmak

Bahçe ve Tarla Bitkileri*

Bahçe ve Tarla Bitkileri.

-

İngilizce

Bitki Koruma.

Biyoteknoloji*

Biyoloji, Biyoekoloji, Biyoteknoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Biyomühendislik, Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Genetik, Genetik Mühendisliği, Biyofizik.

-

İngilizce

Çevre Mühendisliği; Veteriner; Agronomi; Tıp; Gıda Mühendisliği.

Biyoloji*

Biyoloji, Biyoekoloji, Biyoteknoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Biyomühendislik, Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Genetik, Genetik Mühendisliği, Biyofizik.

Biyoloji, Biyoekoloji, Biyoteknoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Biyomühendislik, Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Genetik, Genetik Mühendisliği, Biyofizik.

İngilizce

Ekoloji; Çevre Mühendisliği; Veteriner; Agronomi; Tıp; Gıda Mühendisliği.

Ekoloji; Çevre Mühendisliği; Veteriner; Agronomi; Tıp; Gıda Mühendisliği.

Bitki Koruma*

Bitki Koruma.

-

İngilizce

Almanca

 

Bahçe ve Tarla Bitkileri; Biyoloji; Orman Mühendisliği; Agroekoloji; Bioekoloji.

Bilgisayar Mühendisliği*

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Eğitim ve Öğretim Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri, Temel Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojileri, Yazılım ve Bilişim Sistemleri Yönetimi, Bilgi Güvenliği, Bilgisayar Bilimi, Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri, Uygulamalı Bilişim İnternet Teknolojiler ve Yönetim, Elektrik ve Elektronik, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği.

 

 

(Yüksek Lisans derecesi ile): Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Matematik, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Teknolojileri, Temel Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojileri, Yazılım ve Bilişim Sistemleri ve Yönetimi, Bilgi Güvenliği, Bilgisayar Bilimi, Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri, Uygulamalı Bilişim İnternet Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Dilbilim, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği.

İngilizce

Matematik; Uygulamalı Matematik ve Enformatik; Teknik ve Teknoloji Bilimleri alanı; (aldığı derslerin arasında Bilgisayar Programlama, Programlama Dilleri gibi herhangi derslerden birisini almış olması şartıyla).

Yazılım Mühendisliği; Bilgisayar Mühendisliği; Matematik; Uygulamalı Matematik veya Enformatik alanında lisans derecesi olması şartıyla Ekonomi alanında herhangi bir (İktisat, İşletme, Finans) Yüksek Lisans Programı.

Çevre Mühendisliği*

Çevre Mühendisliği.

-

İngilizce

Gıda Mühendisliği; Kimya Mühendisliği; Doğal Kaynakların Kullanımı ve Ekoloji.

Gıda Mühendisliği*

Gıda Mühendisliği.

Gıda Mühendisliği.

İngilizce,

Almanca,

Rusça**

Gıda Bilim ve Teknolojisi; Çevre Mühendisliği; Gıda Donanımları; Kimya Mühendisliği.

Gıda Bilim ve Teknolojisi; Çevre Mühendisliği; Gıda Donanımları; Kimya Mühendisliği.

Kimya Mühendisliği*

Kimya Mühendisliği, Kimyasal Teknolojiler.

Kimya Mühendisliği, Kimyasal Teknolojiler.

İngilizce

Gıda Mühendisliği; Çevre Mühendisliği; Makina Mühendisliği; Biyomühendislik; Kimya-Biyoloji Mühendisliği; Kimya.

Gıda Mühendisliği; Çevre Mühendisliği; Biyomühendislik; Kimya-Biyoloji Mühendisliği; Kimya.

Matematik*

Matematik.

Matematik.

 

İngilizce,

Rusça,**

Almanca,

Fransızca

Uygulamalı Matematik ve Enformatik; Matematik Mühendisliği; Matematik ve Bilgisayar.

Uygulamalı Matematik ve Enformatik; Matematik Mühendisliği; Matematik ve Bilgisayar.

* Alan dışından öğrenci kabul eden programlarda bilimsel hazırlık uygulanabilecektir.

** Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerden gelen adaylardan Rusça yabancı dil olarak kabul edilmez.