Haber ve Duyurular

Eğitim Materyali ve Sınav Evrakının Arşivlenmesi

     Senatomuzun 24/06/2020 Tarih ve 2020-13.048 Sayılı Kararı'na göre 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı'nda yapılan uzaktan eğitim sonucunda elde edilen başta ara sınavlar, ödevler, yarıyıl sonu sınavları, devlet sınavları ve bitirme tezlerinin evrakı olmak üzere üretilen diğer evrak arşivlenecektir.

     Uzaktan Eğitim Koordinasyon Komisyonumuz ile Dijital Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Komisyonumuzun 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı'nda uzaktan eğitim faaliyetlerinde üretilen materyal ve sınav evrakının elektronik olarak saklanması ve arşivlenmesine ilişkin belirlediği yöntem aşağıda yazılmıştır.

     Arşivlemeye ilişkin bütün iş ve işlemler 14 Eylül 2020 tarihine kadar tamamlanmalıdır.

 

Eğitim Materyali ve Sınav Evrakının Arşivlenmesi

     KTMÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca altyapı hizmeti sunulan Google platformunda bulunan “Classroom”, “Meet” ve “Forms” uygulamaları kullanılarak üretilen ara sınavlar (AS), ödevler (OD), yarıyıl sonu sınavları (YYS), devlet sınavları (DS) ve bitirme tezlerinin (BT) elektronik evrakları “Google Drive” klasöründen kaydedildiği şekliyle yerel bilgisayara indirilerek aşağıdaki işlemler yapılacaktır;

  1. Öğretim elemanları tarafından verilen her ders için “Ders Kodu – Ders Adı” olacak şekilde birer klasör oluşturulur. (Örnek: “KMM-104 Genel Kimya II”)

  2. Oluşturulan “ders kodu – ders adı klasörü” içerisine yukarıda belirtilen evrak türlerinden indirilen dosyalar için yeni klasörler oluşturulur. (Örnek: “Arasınav”, “Yarıyıl Sonu Sınavı”, “Odev” vb.).

  3. Öğrencilere ait evraklar “Öğrenci Adı Soyadı – Numarası”, içerecek şekilde adlandırılır ve PDF, DOCX, JPEG veya MP4 uzantılı olarak ilgili klasöre kaydedilir. (Örnek: Ara sınav evrakı “Ara Sınav” klasörü içine “Elaman Calilov Arasınav).

  4. Öğretim elemanı tarafından ilgili dönemde verilen her ders için dönem içindeki sınavların “Soru Kağıdı” ve “Cevap Anahtarı” dosyası PDF veya DOCX formatında dersin klasörüne kopyalanır.

  5. Yerel bilgisayara indirilen bu elektronik evrakın “bilgisayar virüsü” açısından kontrolü öğretim elemanı tarafından yapılır. Her öğretim elemanı elektronik evrakının virüs açısından temizliğinden sorumludur.

     Yerel bilgisayara indirilen ve tasniflenen (indekslenen) dersin materyali ilgili Enstitü / Fakülte / Yüksekokul / Anabilim Dalı / Bölüm / Program Başkanlığınca “Google Drive” da oluşturulacak ders klasörüne (Örnek: Elektronik Sınav Arşivi > 2019-2020 Ders Yılı > Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği Bölümü >II. Yarıyıl> KMM-104 Genel Kimya II) bölüm başkanınca yetkilendirilmiş öğretim elemanı tarafından 14 Eylül 2020 tarihine kadar kopyalanır.