Haber ve Duyurular

Öğrenci Evleri Duyurusu

Üniversitemiz Senatosununun 20.08.2020 tarih ve 15 no.lu toplantısında alınan 2020-15.052 sayılı, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılının uzaktan eğitim yöntemi ile başlatılması ile ilgili kararına müteakip şimdilik öğrenci evlerine öğrenci alınmayacaktır. Öğrenci kayıt listeleri 01.09.2020-04.09.2020 tarihleri arasında ilan edilecek ve kayıtlar başlayacaktır. Ancak söz konusu listeler örgün eğitime geçilip öğrenci evlerimiz açıldığında geçerli olacaktır.