Haber ve Duyurular

Bahar Dönemi Eğitim Süreciyle İlgili Senato Kararı

Üniversitemizin 22 Aralık 2020 tarihli ve 21 sayılı Senato toplantısında 2020-2021-Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında eğitim sürecinin düzenlenmesi konusu görüşüldü:

  1. 2020-2021-Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılının uzaktan eğitim teknik ve yöntemleri ile başlatılmasına, bununla birlikte, bahar döneminin ilk haftasından itibaren Veteriner Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Resim ve Grafik Bölümlerinin son sınıflarında örgün eğitime geçilmesine;
  2. Bahar yarıyılının ilk 8 haftasının sonunda, Kırgızistan, Türkiye ve diğer ülkelerdeki pandemi gelişmelerine bağlı olarak konunun yeniden değerlendirilmesine;
  3. Bahar yarıyılından itibaren uzaktan eğitim yoluyla yürütülen derslerin haftalık ders programlarının

-Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci bulunmayan sınıflarda saat 09:00’da,

-Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci bulunan sınıflarda ise saat 11:30’da başlayacak şekilde

planlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Rektörlük