İletişim Fakültesi

 

Sevgili Öğrenciler,

Alanında uzman öğretim kadromuz, zengin ve farklı disiplinlerden beslenen eğitim programlarımız ve çağın gereklerine uygun teknik altyapımızla sizlere en iyi eğitimi vermeyi amaç edinmiş bulunmaktayız. Bu bağlamda, radyo ve televizyon stüdyoları, kısa film ve belgesel atölyesi, animasyon atölyesi, fotoğraf atölyesi, reklam atölyesi, kurgu üniteleri, bilgisayar laboratuarları, sinema salonu, uygulama gazetesi ile kuramın, yöntemin ve pratiğin birbiriyle olan bağını içselleştirmiş, donanımlı öğrenciler yetiştirme ana hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Değerli gençler,

Yaşanan teknolojik gelişmelerin kitle iletişim sektörüne de yansımasıyla medya toplumdaki en etkin güç merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu gücün kontrolünü elinde bulundurmak isteyen kişi ya da gruplar, haberleri ve iletileri ilgi ve istekleri doğrultusunda deforme edip değiştirebilirler. Yine medya kültürel sömürü ve kültür asimilasyonu amacıyla da kullanılabilir. Bunun da ötesinde medya kimi güçler tarafından, ulusal kimliği köreltmek, ulusal birlik ve beraberlik duygularını zayıflatmak, toplumsal huzur ve barış ortamını bozup, toplumu kaos ve kargaşanın içine sürüklemek amacıyla kullanılma potansiyeline de sahiptir.

Medya eğitiminin önemi de burada ortaya çıkmaktadır. Uluslararası insan haklarına saygılı, bireyin ve toplumun hukukunu koruyan, din, dil, renk ve cinsiyet ayrımcılığı yapmadan insan onurunu merkeze koyarak mesleki etik değerler doğrultusunda objektif ve nesnel bir şekilde eğitim vermeyi ilke edinmiş bir fakülteyiz. İçinde yaşadığı toplumu ve dünyayı sorgulayabilen, bilgileri ayıklayabilen, bağlamına oturtabilen, entelektüel donanıma sahip, öz güvenini kazanmış, girişken ve yürekli gençler yetiştirmek arzu ve gayreti içerisindeyiz.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin huzur iklimi içerisinde yukarıda dile getirdiğimiz ilke ve prensipler çerçevesinde eğitiminizi tamamlayacağınız inancı ve temennisiyle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Hamza ÇAKIR
Dekan Vekili