Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

BILGI İŞLEM DAIRE BAŞKANLIĞI

KALITE POLITIKASI

 

Üniversitemizin eğitim, öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesinde gerekli bilgiyi ve bilgi kaynaklarını bünyesinde toplayıp, iç ve dış paydaşların hizmetine en iyi ve hızlı bir şekilde sunabilmek ve çağdaş teknolojik gelişmelere uygun bilişim desteği sunmak amacıyla; Kalite Yönetim Sisteminin yapısal şartlarına ve ilkelerine bağlı kalarak, Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları içerisinde yer alan:

gibi iş süreçlerimizi iç ve dış paydaşlarımızın bugün ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere sürekli iyileştirmek ve geliştirmek en temel kalite politikamızdır.