Башкаруу

 

Проф. док.  Рахми Эр
Текшерүү комиссиясынын төрагасы
ТРнын Жогорку билим берүү боюнча комитетинин мүчөсү

Кармышаков У.Т.
Текшерүү комиссиясынын мүчөсү
Кыргыз Республикасынын Финансы министринин орун басары

Проф. док. Муса Думан
Текшерүү комиссиясынын мүчөсү
Фатих Султан Мехмет университетинин ректору

Проф.док. Асанканов А.А. 
Текшерүү комиссиясынын мүчөсү
Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти

Проф. док.  Исмаил Эраслан
Текшерүү комиссиясынын мүчөсү
ТРнын Каржы министрлигинин Кирешелерди башкаруу боюнча башкармалыгынын Башкаруунун маалыматтык системалары боюнча бөлүмдүн башчысы

Проф. док. Абдырахманов Т.А. 
Текшерүү комиссиясынын мүчөсү
И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору

 

 

 

  Асанов С.Д. 
Текшерүү комиссиясынын мүчөсү
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин бюджеттик саясат, финансылык талдоо жана инвестициялар башкармалыгынын башкы адиси