Коомдук илимдер институту

 

Кыргыз-Түрк Манас университетинин Коомдук илимдер институту 2001-жылы түптөлүп, түркология жана тарых багытында ачылган магистратура программалары менен өз ишин баштаган. Азыркы убакта институтта түркология жана тарых багыттарынан башка экономика, менеджмент, финансы, журналистика жана педагогика багыттарында ачылган магистратура жана докторантура ( Ph.D ) программалары боюнча иш алып барат. Мындан сырткары туризм жана мейманкана иштетүү, эл аралык мамилелер, синхрондук котормо, социология, философия, теология жана билим берүүнү башкаруу жанан текшерүү багыттарында магистратура программалары ачылды.

Институттун магистратура жана докторантура программаларында 21 профессор, 19 доцент, 7 доценттин милдетин аткаруучу жана 6 ага окутуучу болуп, бардыгы 53 академиялык персонал эмгектенет. Билим алууда жогорку жетишкендикти көрсөткөн магистранттарга “КТМУ стипендия берүү жобосуна” ылайык 50 АКШ доллары, ал эми доторанттарга ( Ph.D ) 75 АКШ доллары өлчөмүндө стипендия берилет.

Коомдук илимдер институту Кыргызстан жана Түркия эле эмес бүтүндөй илим дүйнөсү муктаж болгон заманбап, дүйнөлүк талаптарга жооп берген жана алтернативдүү пикир жарата алган сапаттуу кадрларды даярдоону көздөйт.

Коомдук илимдер институтунун милдеттери

Институт коомдук баалуулуктарды сактаган, коомдун кызыкчылыгын биринчи планга койгон, тең укуктуулук принцибин тутунган жана табиятка аяр мамиле жасаган инсандарды өстүрүү менен бирге илимий этиканы сактаган, мамлекеттик жана эл аралык деңгээлде илим чөйрөсүнө таанылган кадыр-барктуу, сапаттуу, ишенимдүү жана өнүмдүү мекеме болуу милдетин астына коёт.