Илимий иш чаралар

Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары Түрк адабий сынында

Гуманитардык факультеттин деканы филология илимдеринин доктору профессор Лайли Үкүбаеванын жетекчилиги астында Түркогия бөлүмүндө даярдалып Синрондук котормо бөлүмүнүн мугалимдери тарабынан которулган «Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары Түрк адабий сынында» аттуу эмгек жарыкка чыкты.

Подробнее: Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары Түрк адабий сынында

Гуманитардык факультеттин деканы Лайли Үкүбаеванын жаңы китеби жарыкка чыкты

КТМУ Гуманитардык факультеттин деканы, филология илимдеринин доктору, профессор Лайли Үкүбаеванын жаңы китеби «Чингиз Айтматов: Эстетика и национальная основа» жарыкка чыкты.

Подробнее: Гуманитардык факультеттин деканы Лайли Үкүбаеванын жаңы китеби жарыкка чыкты

MJSS, Manas Journal of Social Studies, Volume 6, Issue 3, 2017 Sayısı Yayınlanmıştır...

» Volume : 06 | Issue : 03 | Year : 2017

 Cover Page

«Манас» эпосунан этнографиялык булактарга карай: жаныбарлардын тотемдик белгилери
Z. Kulbarakova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Richard Swinburne’ün Kötülük Sorununa Yaklaşımı
A. Babataev, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Kuran’da Savaşla İlgili Getirilen Düzenlemeler
H. Çelik, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Nisabur’da Etkili Olmuş Kerâmî Şahsiyetler
Z. Alimoglu Surmeli, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Beyaz Rusya’da Süt Sektörünün İhracat Yapısı ve Rekabet Gücü
G. Bashimov, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Эффективность распределения финансовых ресурсов в государственном секторе системы здравоохранения Кыргызстана
D. Japarova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Bazı Geçiş Ekonomisi Ülkelerinde Uygulanan Mikrofinans Sistemi Etkinliğinin Faiz Oranlarına Tesiri
K. Sultakeev, D. Aseinov, M. Bayrak, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Otel İşletmelerinde İşyerinde Dışlama ve Sosyal Zeka İlişkisi
M. Yuksel, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
İşkolikliğin Kuşaklara Göre Karşılaştırılması: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştırma
M. Mucevher, T. Akçakanat, Z. Demirgil, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Otellerde Nepotizm (Akraba Kayırmacılığı) ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Kariyer Düzleşmesinin Aracılık Etkisi
T. Bolat, O. Bolat, O. Seymen, Y. Katı, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Кошумча нарк салыгынын өзгөчөлүгү жана кыргызстанда реформалоо перспективасы
D. Aseinov, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Keloğlan Kimliğinde Türk Masallari Anlatısı: Propp Yönteminde Türk Masalları
N. Bolat, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Auteur Yönetmen Yaklaşımının Türk Sinemasına Yansımaları: Demirkubuz Sineması
U. Ugur, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Sayısal Yayıncılığın Sağladığı Olanaklar; Etkileşimli Televizyon Ve Iptv Uygulamaları
H. Yaman, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Demokrat Parti İktidarı ve Basın
H. Cakir, D. Yavalar, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Çalışanların Tıbbi Atık Bilinci Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma: Merzifon Devlet Hastanesi Örneği
D. Cansaran, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Tarihsel Süreçte Rus Avrasyacılığı: Klasik Avrasyacılıktan Neo-Avrasyacılığa
M. Serbest, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Gençliğe Yönelik Politika ve Uygulamalarda Yerel Yönetimlerin Rolü
T. Oktay, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Көркөм психологизм маселесинин кыргыз фольклорунда жана кыргыз повесттеринде чагылдырылышы
N. Suleimanova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Geleneksel Türk Konut Mimarisine Ankara-Ulus’tan Bir Örnek
A. Karacag, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Ekoturizm Açısından Konya İli Doğa Yürüyüşü Rotaları Üzerine Bir Araştırma
O. Tekin, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Turizm Sektöründe Çalışma Koşulları Algısı, Hizmet Verme Yatkınlığı ve Mesleki Yabancılaşma İlişkisi: Turizm Eğitim Alan Öğrenciler Açısından Bir Değerlendirme
T. Bolat, O. Seymen, O. Bolat, O. Kinter, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 

 

КТМУнун проректорунун илимий макаласы "Renewable Energy" аттуу журналда жарыяланды

КТМУнун проректорунун илимий макаласы "Renewable Energy" аттуу журналда жарыяланды

Университетибиздин проректору , проф . докт . Хүсейин Өгүт агайыбыздын F. Aydın, H. Öğüt “Effects of using ethanol-biodiesel-diesel fuel in single cylinder diesel engine to engine performance and emissions” темасындагы илимий макаласы SCI – Expanded тизмесине кирген 5 жылдык импакт - фактору 4.068, 2015- жылдагы импакт фактору 3.404 болгон Renewable Energy ( https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.10.083 ) журналынын 2017- жылдын апрель айындагы 103 номерлүү санында жарык көрдү .

Подробнее: КТМУнун проректорунун илимий макаласы "Renewable Energy" аттуу журналда жарыяланды

MJEN, Volume 5, Issue 1, 2017 Sayısı Yayınlanmıştır...

Manas Journal of Engineering (MJEN), Volume 5, Issue 1, 2017 yeni sayısı yayınlanmıştır. Yeni sayımıza journals.manas.edu.kg adresinden ulaşabilirsiniz...

 
Ayrıca Google Scholar ve DOAJ'da taranan dergimiz Russian Science Citation Index'te de taranmaya başlamıştır.
 
 
» Volume : 5 | Issue : 1 | Year : 2017
 
Solving Nonlinear Partial Differential Equations By Using Adomian Decomposition Method, Modified Decomposition Method And Laplace Decomposition Method
O. Gözükızıl, H. Gündoğdu, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Solutions Of The Maximum Of Difference Equations
D. Şimşek, B. Oğul, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Определение физико-химических свойств мёда из горных и равнинных регионов Кыргызстана
K. Kadyrova, J. Smanalieva, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Улуттук бозо ичимдиги - даярдоо ыкмалары жана ачытуучу микроорганизмдер
J. Iskakova, A. Deydiev, A. Kulmyrzaev, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
A Fuzzy Model Of Nervous System
T. Karacay, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Comparative Analysis Of Integer Factorization Algorithms Using CPU And GPU
R. Ismailova, R. Sultanov, G. Kimsanova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |

MJSS, Manas Journal of Social Science, Volume 6, Issue 2, 2017 Sayısı Yayınlanmıştır...

» Volume : 06 | Issue : 02 | Year : 2017

Cover Page

 
Erzincan Değerler Eğitimi Projesinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
F. Aydoğdu, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri ile Bilime Olan İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
M. Senturk, H. Dündar, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Bişkek Türk İlk ve Orta Okulu Öğrencileri ve Öğretmenlerinin "Okul" Kavramı Algılarına İlişkin Metaforların İncelenmesi
M. Gok, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Üniversite Öğrencileri Hemşehrilik Tutum Ölçeği Kırgızca Formunun Psikometrik Özellikleri
M. Baba Öztürk, Y. Öksüz, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Fahreddin Er-Razî’nin Tefsir-i Kebir’inde Bir Ulumu’l Kur’an Bahsi Olarak Muhkem ve Müteşabih Âyetler
E. Bayram, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Asil-Vekil Arasındaki Kayırmacılığın Vekâlet Maliyetleri ile Ilişkisi
B. Ekinci, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Azerbaycan’da Bankacılık Sektörü Çalışanlarının Sahiplik Duygusu Analizine Yönelik Bir Çalışma
S. Ekber, M. Memmedova, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Meslek Mensuplarının Gözünden KOBİ’ler İçin Finansal Raporlama Standartları: Denizli İlinde Bir Uygulama
E. Yurekli, M. Gürol Durak, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Түркия жана Кыргызстандын салык системаларынын салыштырмалуу анализи
S. Atmaca, M. Bayrak, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Türkiye’de Vergi Müfettişleri Perspektifinden Vergi Denetiminde Sorunlar: İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’den Bulgular
I. Organ, F. Çavdar, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Meslek Yüksekokulları Halkla İlişkiler Programı Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı Alışkanlığı: Ordu Üniversitesi Örneğinde
C. Yavuz, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Sosyal Medyada Kültürel Sermaye Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması
M. Seyfi, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
A Structural Analysis of N. V. Gogol's ‘The Overcoat’
R. Yilmaz, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Yeni İletişim Teknolojilerinin Uzaktan Eğitime Entegrasyon Sürecinde Sanal Sınıf Ortamları: ATAUZEM Örneği
T. Elitas, Y. Devran, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Kırgızistan’da Göç ve Göçün Nedenleri Üzerine Değerlendirmeler
H. Beşirli, S. Geri, A. Ünal, E. Aksoy, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 
Religious and Political Authority in The Kingdom of Saudi Arabia: Challenges and Prospects
J. Mahoney, K. Alboaouh, (2017)
Abstract   |   References   |   Full Text PDF   |  
 

Тамак-аш инженерлиги бөлүмүнүн ийгилиги

Тамак-аш инженерлиги бөлүмүнүн ийгилиги

Тамак-аш инженер лиги бөлүмүнүн илимий кызматкери PhD Жылдызай Өзбекова жана илимий жетекчиси т.и.д., проф. Асылбек Кулмырзаев менен биргеликте PhD докторлук диссертациясынын материалдары боюнча жазган Zhyldyzai Ozbekova, Asylbek Kulmyrzaev, « Fluorescence spectroscopy as a non destructive method to predict rheological characteristics of Tilsit cheese » Journal of Food Engineering, DOI 10.1016/j.jfoodeng.2017.04.023. аттуу макаласы SCI - Expanded деӊгээлиндеги 5 жылдык импакт фактору 3.512, 2016-жылдагы импакт фактору 3.199 болгон Journal of Food Engineering ( DOI 10.1016/j.jfoodeng.2017.04.023 ) журналда жарык көрдү.

Аты аталган илимий кызматкерибизди бул жетишкендиги менен куттуктап, мындан ары албан-албан ийгиликтерге жетишүүлөрүн каалайбыз!

Экономика жана Башкаруу факультетинин студенттеринин ийгиликтери ийгиликтери

Экономика жана Башкаруу факультетинин студенттеринин ийгиликтери ийгиликтери

2017-жылдын 17-апрелинде Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинде “Бизнести башкарууда заманбап багыттар: тенденциялар жана перспективалар” аттуу Бишкек шаарындагы жогорку окуу жайларынын студент жана магистранттары арасында илимий-практикалык конференция болуп өттү. Бул конференцияга 9 университеттен 50 студент жана магистранттар докладдарын окушту.

Подробнее: Экономика жана Башкаруу факультетинин студенттеринин ийгиликтери ийгиликтери

Окуу жайыбыздын Экономика жана башкаруу илимдер факультетинин 3-курсунун студенткасы Айкан Кожоеванын жеңиши

Окуу жайыбыздын Экономика жана башкаруу илимдер факультетинин 3-курсунун студенткасы Айкан Кожоеванын жеңиши

Кыргыз-Түрк Манас университетинин Экономика жана башкаруу илимдер факультетинин « Экономика» бөлүмүнүн 3-курсунун студенткасы Айкан Кожоева “Мен Кыргызстанды өнүктүрөм” аттуу долбоордун финалында жеңип чыгып өз бизнесин ишке ашырууга 600 000 сом утуп алды . Бул долбоордо Айкан Кожоева койдун сүтүндөн сыр жасоочу фирма ачууну пландаган.

Долбоор боюнча кеңири маалыматты төмөнкү линктен алсаңар болот:

https://www.slideshare.net/iinvestkg/final-73858020

Математика бөлүмүнүн студенттеринин ийгиликтери

Математика бөлүмүнүн студенттеринин ийгиликтери

Табигый илимдер факультетинин математика бөлүмүнүн 4-курсунун студенттери Руслан Сиддиков жана Данияр Дыйканов 2017-жылдын 14-апрелинде Астана шаарында Л. Н. Гумилев атындагы Евразиялык улуттук университети тарабынан уюштурулган Х II эл аралык «Илим жана билим берүү – 2017» аттуу илимий конференцияга катышышып, жаш илимпоздор жана студенттердин арасынан Р. Сиддиков II даражадагы, ал эми Д.Дыйканов III даражадагы дипломго ээ болушту. Факультеттин студенттерин чын дилибизден куттуктап, ийгиликтерди каалайбыз.

Подробнее: Математика бөлүмүнүн студенттеринин ийгиликтери