Илимий иш чаралар

Студенттердин дипломдук иштери иш жүзүндө колдонулууда

Студенттердин дипломдук иштери иш жүзүндө колдонулууда

Университетибиздин Компьютердик инженерия бөлүмүнүн студенти Бектур Өмүров тарабынан дипломдук иши үчүн даярдалган “ СПОРТТУН ООР АТЛЕТИКА ТҮРҮ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ӨТКӨРҮЛҮП ЖАТКАН МЕЛДЕШТЕРДИ АВТОМАТТАШТЫРУУ ” аттуу, 2015-2016- окуу жылында аткарылган дипломдук иштин негизинде долбоор ишке ашырылды. Долбоордун негизги максаты - оор атлетика спорту боюнча Кыргызстанда өткөрүлгөн мелдештерди автоматташтыруу жана күйөрмандарга жеринен түз маалымат ташуу. Мындай система Орто Азия мамлекеттеринин ичинде биринчи жолу иштелип чыкты.

Долбоор төмөнкү көйгөйлөрдү чечүүгө умтулат:

• Узактан кабар алуу кыйынчылыгы

• Мелдеш өткөрүү убактысынын узака созулушу

• Кезек системасын алдын ала кароо

Жыйнтыкта долбоор практикалык түрдө колдонулуп баштады.