Программалар

Инженердик факультет:

Программалык инженерия бөлүмү;

Жаратылышты колдонуу жана экология бөлүмү;

Коомдук тамактанууну уюштуруу жана продукциянын технологиясы бөлүмү;

Химиялык технология бөлүмү;

Гуманитардык факультет:

Тарых бөлүмү;

Түркология бөлүмү;

Чыгыш тилдери (Орус тили жана адабияты; Кытай тили жана адабияты) бөлүмү;

Батыш тилдери (Англис тили жана адабияты) бөлүмү;

Социология бөлүмү;

Философия бөлүмү;

Психологиялык-педагогикалык кеңеш жана көмөк көрсөтүү бөлүмү;

Синхрондук котормо бөлүмү;

Экономика жана башкаруу факультети:

Экономика бөлүмү;

Финансы жана кредит бөлүмү;

Менеджмент бөлүмү;

Эл аралык мамилелер бөлүмү;

Коммуникация факультети:

Журналистика бөлүмү;

Коом менен байланыштар жана реклама бөлүмү;

Радио, телевидение жана киноискусство бөлүмү;

Табигый илимдер факультети:

Биология бөлүмү;

Математика бөлүмү;

Колдонмо математика жана информатика бөлүмү;

Айыл чарба факультети

Бакча жана талаа өсүмдүктөрү бөлүмү;

Өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмү;

Ветеринардык факультет:

Ветеринария бөлүмү;

Көркөм өнөр факультети:

Графика бөлүмү;

Сүрөт бөлүмү;

Театралдык искусство бөлүмү;

Музыкалык искусство бөлүмү;

Теология факультети:

Дин таануу бөлүмү;

Ислам таануу бөлүмү;

Чет тилдер жогорку мектеби:

Кыргыз тили, орус тили, англис тили жана түрк тилин окутуучу даярдык курсу;

Туризм жана мейманкана жогорку мектеби:

Сервис бөлүмү;

Туризм бөлүмү;

Мейманкана иштетүү бөлүмү;

Дене тарбия жана спорт жогорку мектеби:

Тренерлерди даярдоо бөлүмү;

Дене тарбия жана спорт бөлүмү;

Кесиптик орто билим берүү колледжи:

Офис менеджмент программасы;

Имараттарды куруу жана эксплуатациялоо программасы;

Экономика жана бухгалтердик эсеп программасы;

Автоунааларды тейлөө жана оңдоо программасы;

Мектепке чейинки билим берүү программасы;

Маркетинг программасы;

Туризм программасы.