Эл аралык студенттер координаторлугу

 

Координаторлук 2015-жылдын февраль айында ректорлук тарабынан түзүлгөн. Максаты-университетибизде билим алып жаткан чет элдик студенттердин илимий, социалдык, спорттук, маданий жана билим багытындагы иш-чараларга активдүү катышуусуна көмөк көрсөтүү, боордош өлкөлөрдүн маданиятын жана өз маданиятыбызды таанытуу.


Эл аралык студенттер координаторлугу өлкө өкүлдөрү:

Кыргызстан Нурсултан Канаев  +996 554 987 198

Түркия     Рамазан Көролу  +996 702 981 694

Афганистан Халил Каркин +996 702 742 444

Өзбекстан Гүлнур Ибрагимова +996 706 999 035

Тажикстан Олимжон Рашидов  +996 703 999 791

Казакстан Камран Алиев +7 778 588 0805

Орусия Людмила Абдина +996 550 903 396

Түркмөнстан Серажиддин Арсари +996 702 978 594

Монголия Раиса Ерланбек  +996 708 977 804

Азербайжан Элмир Аллахвердиев +996 705 356 470