Башкаруу кеңеши

Башкаруу кеңеши

Ректор

Проф., док. Алпаслан Жейлан

Биринчи проректор

Проф., док. Асылбек Кулмурзаев

Гуманитардык факультеттин деканы

Проф., док. Лайли Үкүбаева

Так илимдер факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Али Осман Солак

Көркөм өнөр факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Доц. Анарбек Ибраев

Экономика жана башкаруу факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Кадир Ардыч

Теология факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Мустафа Кѳйлү

Коммуникация факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Хамза Чакыр

Инженердик факультеттин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Жошкан Ылыжалы

Ветеринардык факультеттин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Умит Гурбуз

Айыл-чарба факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Мустафа Паксой

Башкаруу тобунун мүчөсү

Проф., док. Анаркул Урдалетова

Башкаруу тобунун мүчөсү

Проф., док. Замира Дербишова

Башкаруу тобунун мүчөсү

Проф., док. Селахаттин Гултекин

Башкаруу тобунун мүчөсү

Проф., док. Назир Думанлы

Дене тарбия жана спорт жогорку мектеби мүдүрү

Проф. док. Канат Жанузаков

Башкаруу тобунун мүчөсү

Зия Арпалы