Окумуштуулар кеңеши

Окумуштуулар кеңеши

Ректор

Проф., док. Алпаслан Жейлан

Биринчи проректор

Проф., док. Асылбек Кулмурзаев

Проректор

Проф., док. Мустафа Орчан

Проректор

Проф., док. Анварбек Мокеев

Гуманитардык факультеттин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Лайли Үкүбаева

Так илимдер факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Али Осман Солак

Көркөм өнөр факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Доц. Анарбек Ибраев

Экономика жана башкаруу факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Кадир Ардыч

Дин таануу факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Мустафа Кѳйлү

Коммуникация факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Хамза Чакыр

Инженердик факультеттин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Жошкун Ылыжалы

Ветеринардык факультеттин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Умит Гурбуз

Айыл-чарба факультетинин деканынын милдетин аткаруучу

Проф., док. Мустафа Паксой

Табигый илимдер институтунун мүдүрү

Проф., док. Селахаттин Гултекин

Гуманитардык илимдер институтунун мүдүрү

 

Дене тарбия жана спорт жогорку мектебинин мүдүрү

Доц. , док. Канат Жанузаков

Туризм жогорку мектебинин мүдүрү

Доц., док. Толга Гок

Чет тилдер жогорку мектебинин мүдүрү Доц., док. Женгиз Буяр
Кесиптик жогорку мектебинин мүдүрү Доц.м.а, докт. Махмут Вурал
Мүчө Проф., док.Анаркул Урдалетова

Мүчө

Проф., док. Жусуп Пиримбаев

Мүчө

Проф., док. Жылдыз Урманбетова

Мүчө

Проф., док. Аскарбек Түлөбаев

Мүчө

Проф., док. Тинатин Дөөлөткелдиева

Мүчө

Проф., док. Мустафа Чакмаклыоглу

Мүчө

Доц., док. Бакыт Боркоев

Мүчө

Проф., док. Фатих Башбуг

Мүчө

Доц.,Молдосейит Мамбетакунов

Башкы катчы

Зия Арпалы