Fen Bilimleri Enstitüsü

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

 

Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Üniversitemiz Mütevelli Heyetinin 09.02.2001 tarih ve 2001–4 sayılı kararı ile kurulmuş ve 2007 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Fen Bilimleri Enstitüsünde, Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesi Fen, Mühendislik, Ziraat Fakülteleri ile Fen Bilimlerine dayalı açılacak fakültelerin bilimlerine dayalı yüksek lisans (MS), doktora (PhD) ve birden fazla anabilim dalı ile interdisipliner programlar yürütülmektedir. Enstitümüz bünyesinde biri interdisipliner program olmak üzere dokuz yüksek lisans programı ve biri interdisipliner olmak üzere altı doktora programı vardır. Yüksek lisans programı iki yılda ve doktora programı dört yılda tamamlanmaktadır. Normal süresinde mezun olamayan öğrenciler ek süre verildiği gibi normal süresinden erken mezun olma imkânı da vardır. Enstitümüz lisansüstü programlara her ülkeden öğrenci kabul etmektedir. Üniversitemizin ön lisana, Lisana ve lisansüstü programlarının tamamı ücretsizdir. Üniversitemiz kampüsünde ücretsiz internet hizmeti verilmektedir. Ayrıca barınma ve burs imkânları da vardır. İsteğe bağlı “Yabancı Dil Hazırlık” eğitimde mevcuttur. Enstitümüzdeki tüm eğitimler Üniversitemizin kuruluş tüzüğündeki amaç ve ilkeleri doğrultusunda ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütmektir. Mevcut programlarımız:

 

Fen alanında:

  • Biyoloji (MS ve PhD)
  • Biyoteknoloji (Disiplinlerarası ) (MS ve PhD)
  • Matematik (MS ve PhD)

 

Mühendislik alanında:

  • Bilgisayar Mühendisliği (MS ve PhD)
  • Çevre Mühendisliği (MS )
  • Gıda Mühendisliği (MS ve PhD)
  • Kimya Mühendisliği (MS ve PhD)

 

Ziraat alanında:

  • Bahçe ve Tarla Bitkileri (MS)
  • Bitki Koruma (MS ).

                                                                             Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. İsmet ALTINTAŞ