Fen Bilimleri Enstitüsü

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÖNSÖZ

 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE) sayfasına hoş geldiniz.

Yüksek kalitede lisansüstü programlar sunmak, araştırmalar ve araştırmacılar arasında iş-güdümü sağlamak asıl hedefimizdir. Bunu sağlamak için de çeşitli alanlarda hem yüksek lisans (MS) hem de doktora (PhD) programları sunulmaktadır.

Normal olarak, yüksek lisans iki sene, doktora programları da dört senede içinde tamamlanmaktadır.  Ancak çalışkan lisansüstü öğrencilerin bu süreleri beklemeden erken mezun olma durumları da mümkündür.

Bilim o kadar hızlı ve derinine bir şekilde ilerliyor ki artık bazı lisans dereceleri profesyonel uygulamalarda yeterli olmayabiliyor. Bu nedenle, daha spesifik bir konuda yoğunlaşmak gerekiyor ki bu da ancak yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla mümkündür.

Üniversitemizin stratejisi, lisansüstü öğrencilerin sayısını, toplam öğrenci sayısının % 30’ una yükseltmektir. Bunu yaparken de uluslararası standartlarda yüksek kalitede lisansüstü dersler ve buna paralel olarak da uygulamaya yönelik tez araştırma konularını belirlemek hedefimizdir.

Lisansüstü programlarımız, uluslararası standartları yakalamak için, devamlı olarak revize edilmektedir.

KTMÜ, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sadece meslekleri ile ilgili derin bilgiler sunmak ile kalınmıyor, aynı zamanda milli duygular ve etik kodlarla da donatılmış olmaları hedeflenmektedir.

Şimdilik, FBE’ de  8 Anabilim Dalı (ABD) mevcuttur. Bunlar:

Mühendislik alanında:

  • Bilgisayar Mühendisliği (MS ve PhD)
  • Çevre Mühendisliği (MS )
  • Gıda Mühendisliği (MS ve PhD)
  • Kimya Mühendisliği (MS ve PhD)

Fen alanında:

  • Biyoloji/Biyoteknoloji (Disiplinlerarası ) (MS ve PhD)
  • Matematik  (MS ve PhD)

Ziraat alanında:

  • Bahçe ve Tarla Bitkileri (MS)
  • Bitki Koruma (MS )

 

Başvuru ve kabul koşulları için, lütfen, WEB sayfamızı inceleyiniz.

 

                                                                             Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü